Vælg en side

Bliv medlem

Hvorfor vælge Dansk blindesamfunds ungdom?

Et synshandicap er ikke noget der kun rammer de ældre. Det rammer, Nyfødte, unge og ældre, men sjældent på samme måde.
Som synshandicappet kan man hurtigt føle sig ensom, også selvom man er omgivet af mennesker, enten i form af at man opholder sig i et Fitness World, Indkøb i Føtex eller til koncert med Tessa.
Dansk BlindeSamfunds Ungdom blev grundlagt i 1980, med ønsket at skabe et fællesskab for unge med et synshandicap. Fællesskabet har udviklet sig igennem tiden og i dag har vi følgende Mærkesager:

Skab dit eget liv

Samfundet har fordomme om synshandicappede og synshandicappede har fordomme om samfundet. Fordommene skal nedbrydes og synshandicappede skal aktivt tage del i samfundet. DBSU støtter medlemmerne i at tage kritisk stilling til omverdenen og til konstruktivt at tage vare på egen situation.

Motion og bevægelse

Det er særligt vigtigt at være fysisk aktiv som synshandicappet, da hverdagen kræver meget energi. En god kropsforståelse er en forudsætning for at kunne fungere på lige vilkår. Idræt giver fede oplevelser i fællesskab med andre.

Tilgængelighed

Tilgængelighed er nødvendigt for nogle og godt for alle. Det er svært som synshandicappet at færdes i både den fysiske og digitale verden. DBSU gør derfor opmærksomhed på vigtigheden af tilgængelighed.

Tidlig berøring med arbejdsmarkedet

Et studiejob eller praktikplads giver vigtige erfaringer til ens arbejdsliv. Få unge med synshandicap har haft berøring med arbejdsmarkedet. DBSU arbejder for at bygge bro mellem den synshandicappede og arbejdsgiver, for at sikre en god overgang fra uddannelse til job.

Medlems kriterier

For at blive medlem af foreningen skal du opfylde følgende kriterier:

  • Haven en alder på mellem 0 – 36 år.
  • Bopæl i Danmark
  • At du har et synshandicap. Der er ikke fastdefineret synkriterier i vores vedtægter.
  • Medlemsskab koster 150 kr. årligt
  • Særlige regler for dem over 36 år – Synshandicappede, som på grund af alder ikke kan være medlemmer af DBSU, kan, mod betaling svarende til det til enhver tid fastsatte kontingent, modtage medlemsbladene i fysiske eksemplarer, samt deltage i DBSU’s arrangementer så længe de ikke optager pladser på bekostning af medlemmer.

Du kan finde vores landsvedtægter her.

Timeldingsformular

Betaling

Medlemsskab koster 150 kr. årligt, indbetales på MobilePay: 29022 eller Merkur Bank: 8401-1068222