Vælg en side

Referat af GF den 22. februar 2020

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Dirigent: Ditteemilie Referent: Annette Olsen stemme tæller: Tobias og Søren 2. Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse. Enstemmigt godkendt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Ingen...

Referat af BM den 7. November 2019

Deltagere: Kenneth, Annette, Navid og Marlene 1. Velkomst Kenneth bød velkommen og informerede om at dette er sidste bestyrelses møde i år og opfordrede bestyrelsen til at overveje vores engagement til næste år. 2. Godkendelse af dagsorden Den blev enstemmigt godkendt...

Referat af BM den 11. September 2019

Dagsorden bestyrelsesmøde Region Vest 11. September 2019 Deltagere: Kenneth Jesper Navid Annette Marlene 1. Velkomst ved formanden Kenneth bød velkommen, beklagede at det foregik over Messenger, men glad for den store tilslutning! Deltagerne blev opfordret til at...

Referat af BM den 18. Maj 2019

Til stede: Kenneth Schack Banner Jonas Krogsøe Navid Makki Marlene Jørgensen Jesper Mathiesen (kort per telefon) 1. Velkomst ved formanden Kenneth bød velkommen. 2. Godkendelse af dagsorden Enstemmigt godkendt 3. Valg af dirigent, referent og to-do listen Dirigent:...

Referat af BM den 23. Februar 2019

Til stede: Kenneth Schack Banner Jonas Krogsøe Jesper Mathiesen Annette Olsen Navid Makki 1. Velkomst ved formanden Kenneth bød velkommen og skitserede dagens program kort. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev enstemmigt godkendt. 3. Valg af dirigent, referent...