Vælg en side

Referat af BM den 5. marts 2023

Referat DBSU Region Vest 2023   TODO-liste  Simon: Kontakter Ditte ift. hvor mange øst medlemmerne der var med til gf i vest samt snakke om vests udstyr. (Dropbox) Sommerarrangement med Quizza. Outdoor. Mørkerestaurant. Hiba: ville gerne finde ud af af fundraising og...

Referat af GF den 13.-15. januar 2023

Generalforsamling i Region Vest d. 13-15. januar   Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Der er 16 stemmeberettigede Ditte blev enstemmigt valgt som dirigent. Marlene Jørgensen blev enstemmigt valgt som referent. Forsamlingen besluttede, at der blev valgt...

Referat af BM den 22. oktober 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Region Vest d. 22. oktober 2022   Valg af ordstyrer. Anna blev valgt som ordstyrer. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev enstemmigt godkendt uden indvendinger. Check in (hvordan har vi det hver især). Der blev taget en runde om...

Referat af BM den 19. marts 2022

Dagsorden: Enstemmigt godkendt. 1. Velkomst ved forperson   2. Møderoller: 2A – Ordstyrer: Kenneth 2B – Referent: Maria 2C – to-do listen: Annette   3. Økonomi: 3A – Fremlæggelse og godkendelse: Gennemgang af økonomi. Køb af mikrofoner. Økonomi...

Referat af GF den 27. februar 2022

Referat af generalforsamling i vest 2022 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. Dirigent: Ditteemilie Referent: Annette Stemmetællere: Marlene og Tobias 2. Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse. 2021 har skilt sig ud. De første fysiske...