Vælg en side

Referat af BM den 22. august 2023

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 22. august (OBS: referatet skal godkendes og sendes til kontoret senest 14 dage efter afholdelsen af mødet. Tilføjelser eller kommentarer skal derfor gerne sendes på mail hurtigst muligt.)   Deltagere: (navne på tilstedeværende)...

Referat af BM den 7. juni 2023

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. juni i Region Øst (OBS: referatet skal godkendes og sendes til kontoret senest 14 dage efter afholdelsen af mødet. Tilføjelser eller kommentarer skal derfor gerne sendes på mail hurtigst muligt.)   Deltagere: (navne på...

Referat af BM den 13. april 2023

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 13. april (OBS: referatet skal godkendes og sendes til kontoret senest 14 dage efter afholdelsen af mødet. Tilføjelser eller kommentarer skal derfor gerne sendes på mail hurtigst muligt.)   Deltagere: (Nicklas, Ida, Rosa og...

Referat af BM den 1. marts 2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. marts   Deltagere: (Nicklas Aa (online), Ida R, Rosa L, Cæcilie V, Elias S, Chanie A. og Daniel S (online).)   Velkomst: (Elias S.) Mødedeltagerne blev velkommet. Denne gang var bestyrelsen taget til Slagelse, hvor Elias bor.  ...

Referat af GF den 4. februar 2023

    Referat af gf øst 4. februar 2023 Afholdes i festlokalerne Katrinedalsvej 22 2720 Vanløse Velkomst og præsentation   Valg af dirigent referent og stemmetællere Ulrik Madsen er valgt som dirigent uden modkandidater. Mie er valgt som referent uden...