Vælg en side

Referat af HB den. 5. august 2023

Referat af hovedbestyrelsesmøde Velkomst ved forpersonen 2. Valg af ordstyrer Mikkel vælges som ordstyrer.   Valg af referent og to-do liste Cecilie holder styr på to do, Ida er referent.   Godkendelse af dagsorden Dagsorden enstemmigt godkendt.   Oplæg...

Referat af BM den 12. maj 2023

Referat + TO-DO liste Hvordan har I det? Er der sket noget siden sidste møde? Alle har det godt og er glade hahaha. Jeres tanker om Simon som fortsat forperson og situationen med Anna og Agnete? minus intet at snakke om. Har I stadig mod og lyst til...

Referat af BM den 7. juni 2023

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. juni i Region Øst (OBS: referatet skal godkendes og sendes til kontoret senest 14 dage efter afholdelsen af mødet. Tilføjelser eller kommentarer skal derfor gerne sendes på mail hurtigst muligt.)   Deltagere: (navne på...

Referat af HB den 28.-30. april 2023

Dagsorden for hovedbestyrelsesmøde 28-30 april 2023 Velkomst ved forperson 2. Valg af mødeleder og ordstyre: Mikkel 3. Valg af referent og to do liste Ida og Cecilie 4. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt 5. Problemstillinger i DBSU lige nu: Mikkel redegører for det...

Referat af LM 25. marts 2023

Referat af Dansk Blindesamfunds Ungdom Landsmødet 2023 1. Valg af dirigent. – Jesper Bæksted blev enstemmigt valgt til dirigent. Valg af mindst 2 referenter og 4 stemmetællere – Jens Christian Sørensen og Marlene Jørgensen blev enstemmigt valgt som...