Vælg en side

Referat af LM 25. marts 2023

Referat af Dansk Blindesamfunds Ungdom Landsmødet 2023 1. Valg af dirigent. – Jesper Bæksted blev enstemmigt valgt til dirigent. Valg af mindst 2 referenter og 4 stemmetællere – Jens Christian Sørensen og Marlene Jørgensen blev enstemmigt valgt som...

Referat af BM den 5. marts 2023

Referat DBSU Region Vest 2023   TODO-liste  Simon: Kontakter Ditte ift. hvor mange øst medlemmerne der var med til gf i vest samt snakke om vests udstyr. (Dropbox) Sommerarrangement med Quizza. Outdoor. Mørkerestaurant. Hiba: ville gerne finde ud af af fundraising og...

Referat af BM den 1. marts 2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. marts   Deltagere: (Nicklas Aa (online), Ida R, Rosa L, Cæcilie V, Elias S, Chanie A. og Daniel S (online).)   Velkomst: (Elias S.) Mødedeltagerne blev velkommet. Denne gang var bestyrelsen taget til Slagelse, hvor Elias bor.  ...

Referat af HB den 11. februar 2023

Referat til HB den11. februar 2023   Punkt 1 Tilstede: Enok Kenneth Anders Navid Simon Sophie Thor Cecillie (Fritaget) Nicklas A (Ikke tilstede)   Punkt 2 Check ind: Gennemført   Punkt 3 Referent og To Do liste: Gennemført a: Referent: Thor R b:...

Referat af GF den 13.-15. januar 2023

Generalforsamling i Region Vest d. 13-15. januar   Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Der er 16 stemmeberettigede Ditte blev enstemmigt valgt som dirigent. Marlene Jørgensen blev enstemmigt valgt som referent. Forsamlingen besluttede, at der blev valgt...