Vælg en side

Referat af LM 25. marts 2023

Referat af Dansk Blindesamfunds Ungdom Landsmødet 2023 1. Valg af dirigent. – Jesper Bæksted blev enstemmigt valgt til dirigent. Valg af mindst 2 referenter og 4 stemmetællere – Jens Christian Sørensen og Marlene Jørgensen blev enstemmigt valgt som...

Referat af HB den 11. februar 2023

Referat til HB den11. februar 2023   Punkt 1 Tilstede: Enok Kenneth Anders Navid Simon Sophie Thor Cecillie (Fritaget) Nicklas A (Ikke tilstede)   Punkt 2 Check ind: Gennemført   Punkt 3 Referent og To Do liste: Gennemført a: Referent: Thor R b:...

Referat af Udv. HB den 2.-4.december 2022

Dagsorden for udvidet hovedbestyrelsesmøde den 2. til 4. december 2022 1. Velkomst Formanden byder velkommen og takker for deltagelse. Godkendelse af dagsorden Enstemmigt godkendt. Valg af mødeleder Mødeleder: Mikkel Enok Valg af referent og to do liste Referent:...

Referat af HB den 9. til 11. september 2022

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. til 11. september 2022 Velkomst Formanden bød velkommen og takkede for den store tilslutning til bestyrelsesmødet 2. Godkendelse af dagsorden Enstemmigt godkendt. 3. Valg af ordstyrer, referent og to do liste Ordstyrer: Enok...

Referat af BM den 28. til 29. maj 2022

  Referat fra Hovedbestyrelsesmøde d. 28-29 maj-2022 Deltagere:  Mikkel B. E. Pedersen, Lasse Larsson; Thor Ryum, Nicklas Tegner, Navid Makki, Kenneth  S. Banner, Cecilie E. Zoega Dagsorden for HB-møde 1. Velkomst v. Formand Mikkel 2. Godkendelse af dagsordenen:...