Vælg en side

Referat af Udvidet HB d 29/11-1/12 2019

Udvidet HB 29/11-1/12

Deltagere:
Region Øst: 5 deltagere
Region Vest: 5 deltagere
HB: 5 deltagere
kontoret: 1 deltager

29/11/19
Fredag aften var der M.U. samtaler og SWOT analyse af bestyrelserne

30/11/19
Der blev arbejdet videre med SWOT analyse og M.U. samtaler,

Kl. 10 var der Skype møde med Frank fra Blindecenter Bredegaard, hvor der blev diskuteret uddannelse. Et af de store problemer er unge der falder ud af det danske systemer, vi vil i dialog med organisationer omkring uddannelse og beskæftigelse. Fremsættelse af møder omkring disse emner.

kl. 10.50: Snakkede vi om Ballast, herunder en gennemgang af, hvem Ballast er og hvad de laver. Vi snakkede om et langsigtet samarbejde med Ballast om mere og bedre tilgængelighed og Vi vil meget gerne samarbejde med Ballast CPH.

kl. 13.10: Gennemgang af samlet SWOT-analyse

Samarbejdet omkring det politiske program, gennemgang af udkast hertil fra HB. Der er enighed omkring DBSU’s Vision, politiske paragraf/udkast: “Skab dit eget liv”, hvor der er enighed om indholdet, men afsnittet omkring revurdering af handicapkørsel skal omskrives.
Der er interesse i at arbejde med at få unge i berøring med arbejdsmarkedet. Folk er relativt enige omkring uddannelsesområdet.

Tilgængelighed er blevet opdateret, Motion og bevægelse er omskrevet og godkendt, men informationsafsnittet fik lidt ændringer, men godkendt.

Organisation:
Længere diskussion omkring aflønning, og efter en afstemning, skal DBSU evaluere behovedet for lønudgifter. Det blev besluttet at det skal stemmes om igen til landsmødet.

Sekretariat skal helt omskrives. HB blev godkendt, Regionerne blev godkendt, men skal omskrives. Der blev tilføjet 7 samarbejdspartnere, måske flere fremadrettet. Økonomi blev godkendt.

01/12/19
Der blev snakket videre om det vi ikke kom igennem fra forrige dag og der blev nedsat en arbejdsgruppe, til at analysere og sammenligne os selv med andre organisationer.

Budgettet blev fremlægt.

Arrangementsforslag

Opkvalificering af hjælpere: Goekendt ved afstemning, 5 mod 3

Overlevelsesarrangementet: Godkendt ved afstemning, 7 mod 1

Mini-efterårsferien: Enstemmigt godkendt.

Nordic Camp: Enstemmigt godkendt.

Lalandia: Enstemmigt godkendt.

Tværfaglig julefrokost: Enstemmigt godkendt.

International studierejse: Enstemmigt godkendt.

Roskilde Festival: Godkendt, 6 mod 2.

Færdigheder

Indsendt den

13. januar 2020