Vælg en side

Referat af udv. HB den 5. – 6. November 2011

Tilstedeværende:
Michael Rasmussen – formand (hunden)
Mikael Krarup – kasserer
Mie Henriksen – sekretær
Thomas Dalgaard – bestyrelsesmedlem
Gunhild Sørensen – bestyrelsesmedlem.
Osman Gül – bestyrelsesmedlem
Ulrik Madsen – suppleant
Kevin Erik Ejlertsen – suppleant
Christina Munkesø – suppleant og formand for region vest
Søren Jensen – repræsentant fra region vest
Andreas Christensen – repræsentant fra region Øst
Lene Reeckman – hjælper

Ditte repræsenterede kontoret lørdag men var fraværende søndag
Christina Munkesø var desuden fraværende på eftermiddagens møde om søndagen
Maria Christensen – bestyrelsesmedlem, var fraværende.

0. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen bliver godkendt.

Dog med følgende tilføjelser:
Krarup kalender eller støttepædagog (evt. under økonomi)
Computercamp – (under arrangementer)

1. Velkomst og præsentation samt praktiske oplysninger ved formanden.

2. valg af referent, stemmetællere og forfatter til to do listen.
Mie er referent, Søren og Ulrik er stemmetællere og Skrivning af to do listen klarer Mikael Krarup.

3. PR og markedsføring

a. Børnebladet.
Steffen, som er redaktør på børnebladet, sidder med til mødet, og han fortæller lidt om hvordan det går. Han har undersøgt hvor mange i målgruppen 0 – 16 år der hører hans blad, og i øjeblikket er der 55 lyttere. Desuden er der desværre ikke meget respons fra dem.

Steffen fremlægger hertil sin nye, fremragende og solbeskinnede ide som lyder på at få 1000 ekstra blade produceret hos Nota som derefter vil blive sendt ud til Synsregistret og gøre reklame for børnebladet og dbsu ikke mindst.

Følgende vil Steffen gerne have med på de mange blade:
Greatest hits på børnebladet (en opsamling)
Opmærksomhed omkring brugerpanelet på bladet
Information om DBSU og kontoret hvor man kan tilmelde sig.
Et nyt børnearrangement der har til hensigt at reklamere for bladet og foreningen.
(Steffen ønsker at der findes en person der gerne vil være med til at lave et sådant arrangement i foråret)

Et andet initiativ for at promoverer os går ud på at Steffen også indfinder sig til adskillige arrangementer, hvor han har mulighed for at vifte flere folk om næsen med sit blad og fortælle dem om foreningen.

Forslaget kan komme til at koste en lille smule for DBSU men det er vand i forhold til hvor meget vi kan få ud af det.
FU og HB er med på ideen. .

Grunden til at der kun kommer 6 blade hvert år, er, at der ikke bliver afholdt mange arrangementer og ej heller indsendt indslag. Det medfører at der ikke er meget stof at skrive om i hvert blad, men Steffen vil gerne have at stoffet skal være reelt og indholdsrigt. Vi diskuterer hvorledes man kan sørge for at det kun er de medlemmer der vil have bladet som får det, fordi bladet koster os penge at få produceret.
Der er flertal for at udsende en mail til modtagere over aldersgruppen af bladet, med bud om aktiv framelding, dog efter et filtrerende kig på listen.
Et anderledes formuleret brev, kunne evt. også blive sendt ud til dem der er i målgruppen, så man kommer ud i alle kroge og til sidst sidder tilbage med en liste af medlemmer der hører bladet og er glade for det.

Ditte står for begge breve.

Lige nu, koster børnebladet en pris pr. blad at producere, men Steffen spørger om det er muligt for bladet at komme ind under nota regi, ligesom ungdomsbladet er det.
Og med disse ord forlader Steffen lokalet.

b. Ungdomsbladet
FU har holdt møde med Jesper, som er begejstret, over sit nye pressekort som gør at han kan komme ind alle steder. Desværre er der ikke mange indslag fra folk, og deadlines bliver ikke overholdt, hvilket Jesper selvfølgelig er ærgerlig over.
Så igen. – overhold deadlines, og tænk desuden over om du sender råt materiale ind dagen før deadline datoen. Der skal være tid til at bearbejde stoffet så det bliver et godt blad!

Vi har bedt bladredaktørerne om at besvare mails med forslag og indslag, så man ved om man bliver hørt eller om man er havnet i et spamfilter.

c. Hjemmesiden
I udvalget sidder: Lene Johansen, Anders Franson, Christoffer Pagaard, Malthe Jepsen og Thomas Dalgård.

I slutningen af oktober måned, blev der afholdt et konstruktivt møde, omkring hjemmesiden. Siden er blevet gennemgået sådan at fejl og mangler kan blive sendt ind til redigering. Thomas remser op hvad der er blevet fundet.

Arrangementskalenderen, er blevet gennemset, den er god med skærmlæseren. Dog, kunne den blive bedre for zoomtekst brugere, så der er noget man kan klikke på.
Online tilmelding til arrangementer
Derudover foreslår han at give regionerne mulighed for selv at lægge ting op på hjemmesiden og fjerne dem igen. Region Øst og Vest synes godt om ideen…
Der er også blevet snakket om bestyrelser og udvalg. Her kan der være problemer for Jaws brugerne. Det vil udvalget gerne gøre bedre.
Der er også snak om at dele tingene op, så at alle materialer og informationer der angår de to regioner står under regioner. Sådan noget som vedtægter, kunne være rart at have samlet et sted. Alternativet er at lave hyperlinks til regionsfanebladet, når man læser om et emne der omhandler dem.
Det foreslås også, at gøre det nemmere at linke sig rundt mellem de forskellige arrangementer i arrangementskalenderen, sådan at man ikke skal scrolle hele vejen ned for at finde det man søger.
Den nye brugervejledning i arrangementsplanlægning bliver lagt op.
Det bliver foreslået at gøre det muligt at ændre skriftfarve og tekststørrelse permanent for den enkelte bruger, om end så installere en bedre standart indstilling for alle zoomtekstbrugere.
Et andet forslag lyder på at oprette en sms ordning på nettet.

d. Foldere
Vi har genoptrykt 2000 folderen, nu i et farverigt og flot format med de rigtige oplysninger og de er blevet sendt ud til forskellige steder. Det er positivt og et pift udad, til at tiltrække medlemmer og skabe rygtet om vores eksistens.

e. Naudio
Vi har nu ramt den målgruppe, som savner digitale blade på nettet som også er til at downloade. Vi lader urerne tikke og se hvad der sker.

f. Nyhedsbrev 2011
Der er deadline d. 15. november og Maria er torveholder for sagen.
Der må gerne indsendes små appetitvækkere fra de forskellige arrangementsgrupper som kan tilføjes til 2012’s arrangementsliste.

g. Sociale medier.
Det kører på skinner, facebook gruppen er friskt blevet annonceret på ungdomsbladet og Blindsigt har ca. 35 medlemmer
– Det foreslås at arrangementer bliver annonceret som begivenhed i stedet for status opdateringer.
– Christina Munkesø vil gerne overtage administrator posten, fra Ellen
– Det foreslås at vi markedsfører til andre organisationer end bare dem der har med synshandicappede at – – gøre. Der er mange der slet ikke ved hvad DBSU er.

4. Kontor

a. Ditte.
FU havde en samtale med hende og vi er meget glade for Ditte og den indsats hun gør for os.

b. Fremtid
Vi skal søsætte en midlertidig stand in for Ditte da hun af personlige omstændigheder bliver fraværende fra jobbet i en periode. Vi har mange store arrangementer der skal løbe af stablen i den periode, og håber derfor at finde en, der hurtigt og smertefrit kan varetage Dittes opgaver.

5. Regionerne rundt:

a. Region vest:
Lalandia arrangementet gik godt. til det sidste møde, reklamerede regionen for hjerterumsarrangementet, men folk syntes der var lang transporttid.
Der var stor, succes ved selvværdsarrangementet, som frembragte en helt speciel stemning, og der blev skabt stærke bånd og alle folk fik noget ud af det og hyggede sig.
Det bliver dog meldt ud, at kommunikationen i regionen er rigtig dårlig.

b. Region øst.
”Vi har haft et besøg på Blindehistorisk Museum, som forløb godt. derudover har vi været i Dyrehaven med en naturvejleder som lå på en søndag. Der var 5 tilmeldte. Det kostede kun 50 kr. derudover har vi haft planer om en bon bon tur, men det blev vi nødt til at aflyse.
Turen til Oslo, var også god. Vi har overvejet en skøjtetur til december. I øst, er der nogle af de samme kommunikationsproblemer som de kæmper med i vest..”

Vi diskuterer hvordan man, i de to regioner kan motiverer de passive bestyrelsesmedlemmer og tilhørende møder. . Et tillidsmandskursus hvert år, foreslås. Det handler om motivation, engagement og sammenhold i gruppen.

c. Mentorordning:
Andreas fortæller:

”Region øst, arbejder på en prøveordning for at se hvordan det fungerer.
Stine har udarbejdet et udkast til noget der kunne sendes ud, for at se hvem der er med på ideen.”

6. Refleks 2011
Andreas Christensen deltog som den eneste fra dbsu og fik meget ud af kurset. Han var på fundraising holdet. De andre hold var følgende:
Projektledelse
Strategisk ledelse
Politisk kommunikation og lobby.

Der var en del aktiviteter som gik ud på at ryste de mange forskellige organisationer sammen og skabe en videre kontakt mellem dem.
Der skaffede Andreas venner som gerne ville lave blandt andet et mad arrangement for børn og arrangementer der omhandler synshandicap I sig selv.

Andreas var særdeles tilfreds med arrangementet og underviseren. Det kan varmt anbefales, hvis man får muligheden igen og det er en stor chance for udvikling. Hvis der er nogen som gerne vil vide mere, kan de henvende sig til Andreas.
Man skal tilmelde sig i god tid for at komme på de gode hold..

7. Brugerundersøgelsen.
Den bliver renskrevet og sendt ud til HB. Derefter arrangerer vi et skypemøde som kun er tiltænkt dette.

8. Bestyrelseshåndbogen:
Gunhild og Thomas har uddybet emner som SOMI midler og arrangementsvejledning. Derudover er der blevet kigget på til og frameldingsregler, alkoholpolitik. Tilmed forklaring på fundraising. De vil også gerne lave et brev til nye hjælpere som skriver hvad det vil sige at være hjælper. Sidst men ikke mindst vil de også gerne lave et skriv eller andet der kan informere folk om hvordan de forholder sig til hjælpere.

9. Politisk arbejde
Ulrik Madsen har været i kontakt med adskillige politikere og han fremhæver en kritik af den kedelige omstændighed at man ikke kan få fat i faglitteratur, hvis man gerne vil dygtiggøre sig på egen hånd. De bøger man endelig kan få fat i er ikke tilgængelige med hensyn til kort, billeder og grafer. Dvs. du ikke kan få bøger, hvis du ikke er under uddannelse. Formålet er at alle folk skal have muligheden for at læse hvad de har lyst til, når de vil. Men det er ikke kun vigtigt for folk der ikke er under uddannelse. Det har også stor betydning for dem der har uddannet sig men gerne vil holde sig opdateret. Eller folk der er under en specifik uddannelse, som gerne vil læse i fritiden indenfor et andet felt.

De ordblinde kommer sandsynligvis også til at få glæde af disse foranstaltninger hvis de bliver aktuelle.
Nogle af de politikere der er blevet snakket med, er lydhøre men målet er at få fat i endnu flere så budskabet bliver bragt ud.

Det perfekte billede ville være at de bøger der bliver produceret, med latex programmet og elektronisk generelt kune blive tilgængelige via Nota, som E bog og evt. lydbog.
Desuden foreslås det også at nota kunne løfte sig og begynde at producere faglitteratur ligeså vel som de producerer skønlitteratur.

Denne politik er et fokuspunkt hos SUMH og blandt arkiverne af politiske papirer hos organisationen, lægges nu de ovenstående indspark.

Pause citat:
(chokolade kage og flødehorn, – øh, nej kokus)

10. Samarbejdspartnere:

a. DBS
FU har haft et møde med DBS som har jubilæum. Ove Gibskov er i gang med at lave en lydfil, altså en slags ”indtil-nu” film, som fortæller om DBS og deres historie. I Januar 2013 flytter DBS til det nye DH domæne, men beslutningen vakler stadig lidt på det faktum at der var swimmingpool i kælderen der hvor de skal flytte hen, da gud hældte en spand vand over København.
Hunden har lavet et interview med Ole Gibskov der kunne fortælle om ”dengang tilbage I 86,” hvor DBS tog på en bustur til 17 byer i Danmark hvor de lavede skuespil og gøgl og fortalte om sig selv. Det er en sjov happening vi ser op til i DBSU.

DBS har afholdt den 9. generalforsamling europæiske blindeunion (EBU), og Karen Koch deltog og kan fortælle om det. Men hun er blevet syg og kunne ikke komme i dag.
b. DUF
DUF afholder deligeret møde i december hvor vi bliver repræsenteret ved Andreas Christensen og Jesper Knudsen. De tager optageapparater med, så vi kan få et indtryk efterfølgende.
Ulrik tager også med for at repræsentere sin post i SUMH. Mødet bliver afholdt i København.
DUF har sendt 570.000 kr. til os. Mmh.

c. Forældreforeningen.
Thomas, Søren og Gunhild fortæller om forældrekurset, de deltog i. dette arrangement var kun tiltænkt forældre og informerede om IKT og hjælpemidler samt inklusion i folkeskolen. Hans Rasmussen fra DBS var og fortalte om hvordan man bruger de hjælpemidler deres børn får stillet til rådighed, derudover var der en synshandicappet fyr på 37 år som er uddannet massør og sanger, han fortalte om sit liv indtil nu og hvordan det er/har været at vokse op med et synshandicap, både de positive men selvfølgelig også de negative sider ved
Søren og Thomas fik sammen med Jakob Nielsen lov til at lave nogle workshops for forældrene omkring hjælpemidler til deres børn, så de kan finde det rette og så børnene kan blive fortrolige med disse. Så at sige: ”gøre deres hjælpemiddelverden” så behagelig som muligt.
Forældreforeningens nyhedsbrev, samt blad, kan trygt anbefales. Det udtaler smagsdommere fra panelet.

Gunhild deltog i deres generalforsamling, hvor hun var blevet bedt om at fortælle en smule om DBSU.
Forældreforeningen efterspørger endnu en gang samarbejde med os og vi er blevet inviteret til både forårs og efterårskurset næste år.
HB bliver nødt til at skaffe nogle folk, for nogle af forældreforeningens kurser ligger før landsmødet.

d SUMH
I Oktober holdt de møde, hvor vi desværre ikke havde nogen deltagere fra DBSU, fordi de fleste var forhindret.

Ulrik fortæller:
”Vi har planlagt kampagnegrupper. Det gode ved SUMH er at de er gode til at få tingene gjort og vandt til at hjælpe folk hurtigt og effektivt. Hvis folk har nogle gode muligheder indenfor uddannelse og tilgængelighed, så bare henvend jer til SUMH.”.

SUMH har følgende projekter:
– ”Tilgængelig uddannelse.” . Dette er også ret relevant for os synshandicappede. SUMH har en masse ansatte som er til for at give assistance. Det vigtigste er, at der indkommer ideer om hvilken hjælp der er behov for. det sådanne folk fra SUMH kan hjælpe med, kan blandt andet være: hjælp til at overskue sin hverdag og simpelthen få tingene gjort. Helt generelt er de gode til, på en positiv måde at få sat gang i tingene og skabe flow i den enkeltes hverdag.
– ”Basale hjælpemidler.” Denne kampagne går ud på at det skal være så nemt som muligt at komme til de hjælpemidler det er nødvendigt for én at have, når man ligger inde med et handicap. Det skal ikke være nødvendigt at anke og bruge flere måneder på at opnå den optimale tilværelse.

SUMH vil gerne skabe networking blandt handicappede på uddannelsesinstitutionerne, så de unge kan hjælpe hinanden og samarbejde om det der kan være svært som student og handicappet. Generelt vil det sige, at SUMH gerne vil være primus moter for at få sat de her ting i gang. Ulrik anbefaler varmt at melde sig ind i SUMH, fordi mødet med andre handicappede og samarbejdet med dem kan være ganske givende og inspirerende. Man kan fx dele og udveksle løsninger og det giver en samlet udviddet horisont, refleksion og energi. De har sjove arbejdsmetoder, dvs. måder at finde løsninger og ideer, perspektiver og vinkler på, hvilket vi kan få meget positivt ud af at opleve og måske efterleve..
-SUMH har repræsentantskabsmøde i marts, hvor vi har to pladser. Tag med og bliv inspireret!

Når man taler om at komme ud i verden og opleve noget nyt:
SUMH har samarbejde med en norsk paraplyorganisation, som handler om uddannelse og flytning af unge med handicap over grænser, i de interne nordiske lande: Norge, Island Sverige og Finland. Der er problematiske regler som bør ændres så det bliver lettere at rejse, for unge under uddannelse eller arbejde. Dette er endnu ét af de fokuspunkter SUMH sætter højt.
Hvis man er interesseret i internationalt arbejde er dette en god mulighed. Det betragtes som en pang dang til SUN, (sammenslutningen af synsskadede unge i norden.) – Men denne overbygning til SUMH samler alle slags handicap.

e. SUN
På SUN’s stiftende møde i september, blev der sat en bestyrelse og grundlaget for organisationen blev fastlagt. Alle ideer der havde ligget og ulmet omkring en sådan forening blev taget op til overvejelse. Man kommer senere til at kunne læse et referat fra mødet, som nylig er blevet godkendt.

Bestyrelsen:
Formand: Andreas Lindrupsen
Vicepræsident: Frederik Johanson
General secretary: Esben Brunsgård Sørensen
Secretary: Elvira

De starter med at søge penge for at sikre deres byggesten. De vil sikre økonomien til de nordiske sommerlejre. På nuværende tidspunkt søger landende selv penge til afholdelse af den Nordiske camp, men det er svært at søge som enkeltorganisation, hos de fleste fonde. Ved at samle landende i én organisation, kan det blive lettere at få støtte og hermed lettere at afholde nogle fede nordiske lejre i fremtiden.

Thomas Knudsen, Thomas Pedersen, Michael Rasmussen og Esben Sørensen arrangerer den nordiske camp i Danmark i2012.

f. Lions Leo
Hr. Rasmussen var til Skanderborg festival, med hygge og god mad. Dejligt musik ikke mindst. Solen skinnede og der var gang i gaden. Desværre var der problemer med hensyn til fremmøde af vores deltagere.
Til sidste møde snakkede vi med Lions Leo, da de var besøgende hos os. Her etablerede vi en kontakt, som vi håber kan vare ved. Vi kan bruge dem til mange ting. Lions var så søde at lave Skanderborg gratis, men pga. den ringe opmødekultur, måtte vi sige til dem at de bliver nødt til at tage et frameldingsgebyr eller noget andet, som fastholder folk. Det er synd, men en nødvendighed.

Gunhild er kontaktperson mellem Lions Leo og DBSU.
Andreas melder sig til at samarbejde med Gunhild.

11. Afholdte arrangementer

a. Miniefterårsferien:
Den er gået godt og de unge mennesker har hygget sig på Refsnæs, besøgt Svømmehallen, spillet Showdown og meget andet.
Der er udsendt skriv, til hovedbestyrelsen om arrangementets forløb.

b. Landsjulefrokosten>
Der er ca. 53 tilmeldinger indtil videre. seneste frist for tilmelding er søndag, i morgen kl. 00.00
Obs! Når dette referat er udsendt er arrangementet allerede afholdt.)

c. Computercamp:
Søren og Thomas, afholder dette arrangement som finder sted i starten af december nærmere d. 2. – 4. december på Synscenter Refsnæs. sidste frist for tilmelding er 20. november. Refsnæs har store problemer, i forvejen med at få elever, og deltagere til kurser osv. derfor er de glade for når vi gerne vil låne deres lokaler.
Der er to hjælpere.

d. Mad og vin.
De er ikke helt færdige med planlægningen, og begge arrangører har personlige problemer, som gør at de må skubbe arrangementet.

12. kommende arrangementer

a. Landsmøde 2012:
Der skal andre boller på suppen.
Der bliver indført Workshop og vi kan forvente et spændende og anderledes Landsmøde med gode overraskelser! Mon ikke der er opstået en lille glød i arrangørernes hjerter, som ikke kan undgå at smitte til nye arrangører.
Der kommer spændende workshops, som vi kan glæde os til.

Årsberetningen
Det foreslås at gamle dbsu ninjaer, kan kigge på årsberetningen når den er skrevet, så at de kan fange de ting, vi som uintegrerede måske kan glemme. Derudover foreslås det at folk frit i en lang pause på landsmødet, kan stille spørgsmål om årsberetningen så det ikke tager alles tid på det store møde.

Landsmødeudvalget, stiller et forslag der siger at hvis folk tilmelder sig inden 1. februar er det gratis, efterfølgende kommer de af med 200 kr. og for ingen udmelding: 900 kr. Landsmødeudvalget har udsendt referatet fra deres møde, – kommer snart!

Alkoholpolitik:
Et gammelt ord lyder: ”Der er 3 grupper af deltager”:
1. Dem der kommer for at gøre en forskel og lære
2. Dem der kommer for både at lære og holde fest
3. Dem der kommer kun for festen.

Vi skal tilfredsstille alle parter, derfor diskuterer vi om vi skal gøre landsmøderne alkoholfrie og har meget delte meninger. Vejen frem er måske ikke at regulerer på alkohol udskænkning, men lave de workshops som er planlagt i år, som gør landsmødet mindre langtrukkent og mere aktivt for alle.
Der er to der kommer og holder foredrag om henholdsvis motivation og bestyrelsesarbejdets konsekvenser, så vi kan se frem til god forandring, uanset hvad vi i fremtiden beslutter os for med hensyn til alkoholpolitik.

Søndag –

13. Økonomi
Der er sendt et opdateret budgetforbrug ud og tingene kører.

Budget 2012:
(Herunder bilag, til ansøgning arrangementer).
Vi har fået 570.000 dvs. 30.000 mere en sidste år af DUF.

De 3 klassiske indtægtsposter:
Kontingent, DUF og DBS.
Man har prøvet at få fat i Thorkild Olesen for at få et praj om dette års sats, men det har ikke været muligt at træffe ham og kassereren foreslår at vi bare regner med det tilskud vi fik sidste år. Hvis det endelig skulle være, at DBS går fallit, kan vi stadig nå at finde penge andre steder fra.

a. Arrangementer
Nordisk camp 2011
Pris: 371.000 20 personer fra Danmark og 6 deltagere fra hvert land.
Man anmoder om en boffer på 200.000.
Hvis vi accepterer dette bliver vi nødt til at lægge en underskudsgaranti.
Michael Rasmussen fortæller at der aldrig har været budgetteret med prisen for den nordiske camp og den har altid væltet budgettet. Det vil man gerne være opmærksom på denne gang.
Arrangementet er sat til at skulle koste 371.000 kr. gruppen mangler 271.000 kr. vi regner med at få penge fra nordisk ministerråd, som de andre gange har været: 100.000 men der er søgt om mere, fordi man er nødt til at tilgodese alle de unge studerende og fattige rundt omkring.
nordisk ministerråd, svarer om et par uger og deres ansøgningsfrist er 1. november.
Der er søgt hos flere fonde, men kun Mersk har budt ind med 100.000 kr.
.Gruppen lægger en deltagerbetaling på 2000 kr. op imod 35000 kr. som det har kostet til de andre camps.
Vi diskuterer om det er et udsving der er værd at arbejde med, eller om det er okay at advare om underskud, så det ikke vælter budgettet.

Vi godkender budgettet

b. Danseweekend:
Der er søgt om 45.000
Vi godkender.

c. Nye medlemmer arrangement:
Der er stillet et budget, men der er ingen arrangører endnu. Budgettet er lavet som en appatizer vi diskuterer her på mødet, hvad arrangementet skal være, og hvordan det skal fungerer. Der er enighed om at man også skal sørge for nye medlemmer kommer in, og blande grupperne på arrangementer generelt.
Men der er også stor enighed om et nye medlemmerarrangement, og vi kan se frem til DBSU nye medlemmer arrangement.
Vi taler om at lave det på regionsplan, så vi får tipsmidler. Hvis vi også gør brug af Steffens teori kan vi måske indsamle flere.
Vi nulstiller den, og spørger regionerne ad. En kraftig opfordring til den nye bestyrelse.

d. Oktoberfest:
Vi skal til Oktoberfest i München!
Ansøgning: 49.000 kr. med en deltagerbetaling på 600 kr.

Der kommer tit invitationer fra tyskland til fx sejling. Det er måske godt at få lidt kontakt med dem. Vi starter ved Oktoberfesten.
Det foreslås at der stilles flere hjælpere?
Vi godkender.

e. Selvværdskursus for børn:
Gunhild siger:
FU er blevet kontaktet af Ulla Holtze, da hun havde holdt et arrangement for folk over18 år. en forældre har spurgt om ikke der kunne holdes noget for yngre teenagere. Man sagde til Ulla, at hun skulle lave en forhåndstilmelding og se om der er stemning for det. Hun har allerede fået 10 tilmeldinger, der er fra 14 – 18 år.
DUF sponsorerede 2000 kr. til brug af hyttens lejning, til sidste selvværdskursus.
Ulla skal bruge 20.000 kr. + 1000 kr. ekstra til en hjælper der kender til hendes stof.
Vi godkender.

f. Eventweekend:
Ansøgning: 44.800
Godt budget.
Vi godkender.

g. Lyrikweekend:
Ansøgning: 24.050 kr.
Godt budget.
Godkendt

h. Tillidsmandskurset.:
ansøgning: 26.900
Der blev ytret ønske om det til landsmødet. Selvom vi skal have workshop om det på landsmødet, næste år, kan vi her lave et uddybende arrangement, som også gør brug af konsulenter og folk fra DUF.
Godkendt.

I. Miniefterårsferien:
Her skal søges SOMI midler. Vi har dog fået sidste rate af hvad de skyldte os.
Vi godkender.

Sidst men ikke mindst skal vi have fundraising udvalget op af stolene.

14. Regionernes økonomi:
I budgetforslaget er der sat 100.000 kr. til regionerne dvs. 50.000 kr. til hver region.
Der er stor kritik fra vests formand, der kræver flere penge, fordi det er dem der får foreningen til at hænge sammen.

Til afgørelsen af hvor mange penge man udskænker til de to regioner gør vi brug af en fordelingsnøgle, som vejes efter antal medlemmer. Derfor har øst også fået færre penge, da de er færre medlemmer.
Sådan fungerer nøglen.

Vi diskuterer hvordan vi skal gøre det bedre for regionerne. Der er blandt andet snak om at hæve fordelingsnøglen altså pr. medlem.
Flere penge ville hæve motivationen i bestyrelsen, siger repræsentanter fra både øst og vest.

Det foreslås at nøglen hæves til 300 kr.
Så altså 300 pr. medlem, og 7000 kr. til et nye medlemsarrangement – Separat.

15. Bladene.
a. ungdomsbladet
Det ser fint ud.

b. Børneblad.
Steffen søger om 19.600
Desuden 8000 til projektet tidligere nævnt i referatet.
Han producerer ikke nær så mange blade, og er derfor billigere. Men til gengæld brænder han for det.
Der blev budgetteret om 30.000 kr. men nu bliver det lavet om.

Slut for økonomi.

16. Vedtægter DBSU.
Vi har fået et dokument udsendt fra VEDTÆGTSNINJAERNE Ulrik og Mikael.
De siger:
Vi skal have dem frem på landsmødet og formulerer dem som vedtægtsændringsforslag. Mange af rettelserne er desuden blot skønhedsfejl til bedre forståelser osv.

17. Diverse råd og bestyrelser.

a. Det synsfaglige råd ved synscenter Refsnæss.
Osman deltog i deres møde, hvor der blev snakket om de mange nedskæringer og den modgang de har. I år skal de spare 7 mio. og næste år 25 procent yderligere.
De vil lave et tilbud til børn og unge, som lyder på et skoleophold til at starte med. derefter alt efter hvordan kursisterne trives kan de få bo ophold.
Derudover vil de også begynde at føre samarbejde med nogle efterskoler.
En anden ide de har, er at sende nogle kompetancefyldte lærere ud på efterskolerne der kan sikre svagtseende og blindes trivsel på efterskolerne. Det sker, fordi mange synshandicappede børn er bange for at blive mobbet.
Generelt ser det sort ud, for Refsnæss, men bestyrelsen er optimistisk.
DBS deltog i øvrigt ikke i mødet.

Vi har brug for Refsnæss, så vi skal støtte dem i den svære tid!

29. november er der møde igen.

b. Bestyrelsen på blindeinstituttet:
Der har været møde hvor Klaus Høm, formanden var tilstede, men derudover var der stort frafald.
Uddannelserne derude kører ikke særlig godt. De måtte fyre folk på massøruddannelsen.
Men ungdomsuddannelsen (ungegruppen) som hører under: S.T.U. (særligt tilrettelagt uddannelse), er heldigvis meget godt besøgt, af dem som kan køre derhen selv hver dag, og altså bor på Sjælland.
Og dog er der lige blevet bevilget en organist uddannelse, trods den er blevet midlertidigt nedlagt.

Mange af dem der har boet der i flere år, er dem som har flere problemer end bare at være blind. Der er bedre plads til dem her, på overnatningspladserne.
Der er møde igen, d. 12. december.

c. Videncenter for handicap og social psykiatri:
Der har været stilstand på dette område og Ingen er blevet inviteret, men de vil os det godt. Det er jo stadig meget nyt.

d. Brugerrådgivningen ved instituttet.
Henrik Person står for dette råd og ved sidste møde deltog Kevin og Anders Franson. Kantinen er blevet renoveret det samme er festsalen. Derudover blev der snakket om spil og en maskine der kunne læse et papir op lige meget hvordan det vendte. Ellers er der kommet nye lamper op det kan jo betragtes som gode tiltag. For ca. halvanden sæson siden var der nogle tyve der syntes det var sjovt at snige sig uden om alarmerne og stjæle alle kantinens dyre og flotte loftslamper. Tyveri har generelt været et stort problem. Indbrudsmænd har også lusket rundt på gangene og stjålet computere. Interessegruppen har to medlemmer i denne bestyrelse..

e. Interessegruppen/fællesudvalget.
Grunden til at disse to instanser er i samme punkt er at der skal et samarbejde op at køre mellem dem..
Formanden Heidi og gruppen vil gerne vide hvordan de kan hjælpe de unge i uddannelsen. Derfor blev brugerrådet ved S.U. styrelsen stiftet. Det faldt dog snart til jorden. Nu går de til S.U. styrelsen igen for at få genoprettet rådet..

Den sidste weekend i februar bliver uddannelseskonferencen afholdt som bliver støttet af DBS. Karen Kock har reklameret lifligt for den.

f. Projektgruppen for svagtsynede.
(Upcomming!)
Lige nu, undersøger de udviklingen af synshandicappedes brug af hjælpemidler og hvordan man bør gøre det fremover. Vi skal ud og kigge i kommunerne. Der kommer også skrivelser om det nye system med udslusning af speciale skoler osv.
Gruppen har hovedvægt på optiske hjælpemidler. Men tekniske hjælpemidler er også vigtige, for det er fremtiden.

18. Evt.

a. Årsberetningen
Vi tænker på at holde et møde samme weekend som uddannelseskonferencen. Altså søndag d. 25.

b. Bordet rundt
Tak for denne gang

Færdigheder

Indsendt den

5. november 2011