Vælg en side

Referat af udv. HB den 16. November 2018

Mødet starter 19:30
Sammenholdsudfordring!
Takket Stine for mange års arbejde!

Ditteemilie er ordfører, Edis er på TO DO listen.

DBSU skifter deres administrative ting over til Economics, fra udgangen af dette år.
DBSU skifter over til Merkur bank, fra vestjyske bank af snarest muligt.
DBSU har fået 30.000 kr. af DUF, udover det forventet beløb.

Udvalgene
Erhverv- uddannelse- og fritidsudvalget, har haft stor succes med ”Mit første job”
De holder et internt møde, hvor de mere specifik snakker om, hvordan de kan udvikle sig mere positivt.
Måske mere samarbejde med LFBS omkring ”Mit første job”.
IBOS vil gerne være selvstændige.
Mere konkret hjælpemidler til privatpersoner.
PR-udvalget
Bladene, børne- og ungdomsbladet er slået sammen til ”Bladet”.
Bladene skal nyreformeres.
Bladene vil gerne forbedre sig selv og har masser af ideer.
DBSU news er et nyt koncept.
Ny Youtubekanal ”Dansk Blindesamfunds Ungdom”
Anna har trukket sig, som den 4. i denne bestyrelsesperiode fra HB.
Diskussion om hvad der foregår i DBSU, hvad motiverer os, til at forsætte med at hjælpe DBSU (holder dette privat)
Aftalte møder med Clement og Nicolai Boilesen til januar måned.

Kulturudvalget
Opsamling af kulturmuligheder og de konkrete tilgængeligheder for hver aktivitet.
Samarbejder med DBS omkring et ”Flyt hjemmefra kursus” til møde omkring tilgængelig til festivaler, hvori man også ønsker flere frivillige til festivaler.

Samarbejdet med Nepal:
Bevægelse og hvad er bevægelse for dem.
Mad og kultur
Punktskrift
Selvværd
Beskæftigelse, unge i job

NSK er indbefattet af Skandinavien, 2018 og 2019 er Danmark vært. Vil være godt med en nordisk0 konference, men det skal havde et stabilt udbytte og ikke bare snak, uden at der sker noget.
Kommende og overstået arrangementer
Mini-efterårsferien, hvor undertegnet beskrev de ting som vi har lavet.
Lalandia, Glade børn og forældre omkring arrangementet, vi snakker om at indskrænke segmentet.
Studiekonference, ikke begyndt endnu
Landsmødet 2019, udskudt til et møde den 6. januar.

17/11/18
Region Øst har et flot overskud. De har haft 8 arrangementer. Jens Christian var som eneste øst medlem af bestyrelsen med til det udvidet HB-møde.

Region Vest: er også i overskud. Kenneth har trukket sig fra formandsposten. Region Vest har afholdt 14 arrangementer. Gennemsnit lige omkring 10 medlemmer deltager i deres arrangementer. De har aflyst 2 arrangementer. I 2019 har de planlagt at lave omkring de 14 arrangementer.

Økonomi: vi har kun et underskud på 34.000 og vi mangler stadig nogle penge fra en fond.
Budget 2019, der er kommet 5 forslag hvoraf de fleste er kommet forsinket.
Vi har snakket om
Mini-efterårsferie
Aktive mig henover flere omgange
Flytte hjemmefrakursus
Folkemødet
Studietur
Kunstnerisk arrangement
Førstehjælpskursus
Festivaltur
Erhvervslivet
Tillidmandskursus
Triatlon – overlevelsestur
Museum
Tilskud til DBS arrangementer
Vi gennemgår arrangementsforslag
Gamerweekend
Sangweekend
Lalandia
Sangskriver kursus
Sund krop
Aktiv familieweekend

Snakker om de administrative omkostninger og de generelle omkostninger. DBSU har besluttet at der er lagt 150.000 kr. af til landsmødet 2019.

Møder
16/17 marts (måske) HB møde i Odense
Telefonmøde den 16. Januar.

Vedtaget budget 2019

budget 2019

Indtægter:

Tilskud til administration, DBS
280.000,00

Tilskud fra DBS i alt
280.000,00

Tipsmidler
440.000,00

Kontingent
38.400,00

I alt
478.400,00

Fundraising
200.000,00
 
Indtægter i alt
958.400,00
 

Udgifter:

Medlemshåndtering

Nets
kr. 3.500,00

Medlemshåndtering i alt
3.500,00
 

Dækningsbidrag
954.900,00

Administrationsomkostninger:

Personaleudgifter:

Lønninger, kontor
145.000,00

Ratepension
0,00

Kørselsgodtgørelse
2.000,00

Feriepengeforpligtelse
1.000,00

AES
200,00

ATP
1.500,00

Barselsfond
250,00

Øvrige personaleudg. Kursus m.v.
1.500,00
 
Personaleudgifter i alt
151.450,00

Dækningsbidrag efter personaleudg.
803.450,00

Kontorhold:

Papir og print
1.000,00

Punktskrift
0,00

Porto
500,00

Inventar
0,00

Kontorartikler
0,00

Kontorhold i alt
1.500,00

Lokaleudgifter m.m.
0,00

Øvrige administrationsudgifter

Telefon og internet
4.000,00

Forsikringer
3.400,00

Kontingenter
6.200,00

Revision
27.000,00

Regnskabsprogram
3.000,00

Gebyrer m.v.
1.000,00

Gaver og repræsentation
4.000,00

EDB udstyr og vedligehold
7.500,00

Annoncer
0,00
 
Øvrige administrationsudgifter i alt
56.100,00

Administrationsomkostninger i alt
209.050,00
 

Foreløbigt resultat
745.850,00

Aktiviteter:

Landsmøde
150.000,00

Hovedbestyrelse og FU:

Ophold og forplejning
7.500,00

Befordring
8.000,00

Kontor og telefon
3.500,00

Udvidet HB møde
15.000,00

Forretningsudvalget (FU)
1.000,00
 
Hovedbestyrelse og FU i alt
35.000,00

Information og PR:

medieredaktion
50.000,00

Hjemmeside
2.000,00

NCB og Koda afgift
2.000,00

Markedsføring
10.000,00
 
Information og PR i alt
64.000,00

Udvalgsarbejde, aktiviteter:

Nordisk samarbejde (NUK)
0,00

Erhvervs og uddannelsesudvalg
0,00

PR og rekrutering
0,00

Aktivitet, kultur og fritid
0,00

Konsulentrejser Indland
10.000,00

Konsulentrejser udland
5.000,00
 
Folkemøde
15.000,00

Udvalgsarbejde, aktiviteter i alt
30.000,00

Aktiviteter i alt
279.000,00
 

Arrangementer:

Sund Krop
58.000,00

Miniefterårsferie
30.000,00

Sangskriverkursus
29.100,00

Lalandia
40.000,00

Sangweekend
30.000,00

Gamer weekend
13.900,00

Nordic camp
8.000,00

Politisk arbejde
30.000,00

Erhvervskonference
30.000,00

International studietur
25.000,00

Kreative Mig
25.000,00

Julefrokost
40.000,00

Samarbejdsaftaler
25.000,00

Arrangementer i alt
384.000,00

Regioner:

vest, 138 medlemmer
51.400,00

øst, 118 medlemmer
45.400,00

Transport i alt
30.000,00
 
Regionerne i alt
126.800,00

Regioner og arrangementer i alt
510.800,00
 

Udgifter i alt
1.002.350,00

Indtægter i alt
958.400,00

Udgifter i alt
1.002.350,00
 
Årets resultat
-43.950,00
 

Færdigheder

Indsendt den

16. november 2018