Vælg en side

Referat af IT-udvalgsmøde den 22. april 2020

Deltagere: Kenneth, Kim, Jonas, Søren, Thomas

1. Præsentationsrunde
Udvalgets deltagere præsenterede sig for hinanden.

2. Hvem har påtaget sig hvilke opgaver?
Kenneth Schack Banner:
Support af sekretariatsleder og tillidsfolk
Vedligeholdelse af mail system, dbsu.dk, FB gruppe og side
IT-support: 29/4, 7/5 og 12/5

Kim Dam Grønhøj:
Vedligeholdelse af mail system, dbsu.dk, FB gruppe og side
IT-support: 7/5
Udarbejder dokumentation for hvordan hjemmesiden vedligeholdes

Søren Jensen:
Rådgiver og tester
IT-support: 29/4 og 7/5

Thomas byskov Dalgaard:
Rådgivning og tester
IT-support: 29/4, 7/5 og 12/5
Tester arrangementskalenderen snarest muligt

Jonas Andreasen:
Tester
IT-support: 29/4, 7/5 og 12/5
Vedligeholder FB gruppe og side

3. Landsmødet support:
29. april, kl. 16.00 – 18.00
7. maj , kl. 16.00 – 18.00
12. maj, kl. 16.00 – 18.00

4. IT-udvalgets mailoversigt:
it@dbsu.dk – Håndtere mails til og mellem IT-udvalgets medlemmer
web@dbsu.dk – Bruges på hjemmesiden og videresender til enkelte i IT-udvalget

5. Diverse opgaver:
A. Køb og implementering af Seriously simple podcast + premium: Starter 190 USD årligt
B. Overvejelse af opgavestyring plugin, til foreningens udvalg og bestyrelser
C. Afstemningssystem til landsmødet skal testes
D. Godkendelse til fornyelse af Divi byggeren engangskøb, 1700 kr.
E. Undersøge Aktivitetsmail/nyhedsmail løsninger:
Subscribeto, mail chimp mm.
F. Der kigges på implementering af Google kalender, så kalenderen kan kommunikere med andre kalendere på samme tid – Kim Dam Grønhøj og Kenneth Schack Banner
G. Kigger på mere sikker mail løsning – Kim Dam Grønhøj

6. Hvem er i support teamet til landsmødet den 16. maj?
Enok, Søren Jensen og Kenneth Schack Banner

7. Hvad er IT-udvalgets årlige budget?
Når der er udgifter, skal IT-udvalget søge disse midler løbende.

8. Fremtidige møder:
Mødeindkaldelse via mail.

Færdigheder

Indsendt den

22. april 2020