Vælg en side

Referat af HB den 9. Januar 2012

Tilstedeværende:
Maria Christensen
Mie Henriksen
Mikael Krarup
Michael Rasmussen
Christina Munkesø
Ulrik Madsen
Kevin Eilersen
Thomas Dalgaard
Gunhild Sørensen

Delvist Christoffer (med hjemmesidetilbuddet)

Referat:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes og Michael Rasmussen præsenterer mødet.

2. To do liste og referent
Mie Henriksen er referent og Mikael Krarup skriver to do listen.

3. Årsberetningen
Maria Christensen mangler stadig dele til årsberetningen, men sender den desværre noget ufærdige version ud, bedre nu end aldrig – til hovedbestyrelsen. Vi får en uge til at gennemlæse den og melde tilbage med kommentarer og kritik på den.
Mandag d. 23 er sidste frist for tilbagemeldinger på HB listen.
Hele molevitten sendes ud d. 1. februar til kloge folk der kan finde fejl og mangler.

4. Økonomi
Mikael Krarup har sendt en masse filer ud til os der vedrører økonomien. Vi gennemgår dem her. 2011 ser fint ud med et overskud på 150.000. Der er dog en stor difference mellem budgetforbrug og årsregnskabet på ca. 0,5 mio. denne sag undersøger vi.

Derudover er vi ved at flytte midler til Sydbanken, så vi får ny konto af den årsag, at hvis vores bank kraker er vi kun dækket 750000 kroner og derudover er vi ved at ændre fuldmagts forholdende så det ikke længre er betinna der står som administrator !
 

Vi modtog et referat fra DBS’ HB møde. De havde DBSU på dagsordenen og de vil tilbageholde sidste rate på 70.000 og modregne os til næste år i forhold til de penge vi har fået til fundraising. Vi har fået 100.000 fra AP møller. DBS’ udslag kommer fordi vi er kommet til at overskride paragraf 14 stk. 5 i vores vedtægter

5. Vedtægter
Ulrik Madsen og Mikael Rasmussen har set på vedtægterne og har drøftet kassererposterne. De har overvejet at lave en næstformandspost der skal erstatte kassereren. Hovedbestyrelsen er dog uenige om denne ændring, men det er stadig muligt at udsende forslaget til dette års landsmøde. Hvis forslaget bliver vedtaget, passer det fint at der skal vælges nye kasserer for år 2013 hvor denne ændring så kunne træde i kraft.

6. Brugerundersøgelsen
Der er blevet udsendt en skrivelse fra brugerundersøgelsesudvalget, hvor de i bunden af papiret vurderer undersøgelsessvarene og uddyber deres tanker omkring det. Redaktørerne for vores blade har også modtaget medlemmernes ønsker og kommentarer til dem. Der foreslås at lave en endelig konklusion der kan blive udsendt til vores medlemmer. Derefter kan den blive oplagret i vores bestyrelsesmappe til brug for næstkommende bestyrelser.
Ditte har dog lavet sin egen analyse af brugerundersøgelsen, til fordel for årsberetningen. Hendes analyse tager mere udgangspunkt i procenttallene der hører til meningsmålingerne og medlemmernes ønsker vurderes her ud fra dette. Det er helt klart et godt og brugbart dokument som er læsværdigt.

7. Landsmøde
Indtil videre er der 21 tilmeldte og der er blevet produceret et indslag om det på ungdomsbladet. Ulrik Madsen fortæller om de kommende workshops som der blev afholdt møde om i december som Gunhild og Thomas også deltog i. Der bliver udsendt nogle korte, spændende præsentationer af de forskellige workshops.

Norge kommer desværre ikke til at deltage, fordi de selv holder landsmøde på givende tidspunkt.

Der er også blevet fundet referenter til alle dage i landsmødet.

8. Hjemmesiden
Der bliver ringet til Christoffer som har haft at gøre med hjemmesideproduktionen.
Der er blevet indsamlet tilbud fra forskellige firmaer og der er fundet 4 tilbud. ¨
1. Danaweb som tilbyder en pris på 120.000 kr, som er ca. 17.000 kr. billigere end hvad der står på deres hjemmeside.
2. Net image som har haft samarbejde med store navne som TV 2. De kan gøre det på omkring 100.000 hvor vi kan få hvad vi bestiller
3. Web delight var også omtalt men kommunikationen var forvirrende.
4. Christoffers ejet tilbud hvor han ytrer at han ikke er professionel designer men at han kan hente de ting vi skal bruge. Han tilbyder en pris på 5000. Christoffer er uddannet datafagtekniker med fokus på software udviklingsdelen. Nu læser han til software ingingør.

9. Næste møde:
Et emne der har været stærkt omdiskuteret og datoer har været flyttet frem og tilbage.
Vi vedtager 24 – 25. Februar. Dvs. fredagen og lørdagen før uddannelseskonferencen.

10. Bordet rundt:
Michael R. har modtaget en mail fra Heidi fra interessegruppen der har spurgt til integrationsudvalget som skal op at stå. Der er 3 repræsentanter ved navns nævnelse fra forældreforeningen, interessegruppen har 2 repræsentanter, DBS har to mand høj og DBSU har ikke meldt tilbage.
Michael Rasmussen og Mikael Krarup tager med til opstartsmødet og tager en opfrisket opfordring med til landsmødet.

Deadlines skal overholdes!

Ditte forlader os d. 1. marts, men Michael har heldigvis fået en underskrevet kontrakt tilbage fra en pige der hedder Birgitte som er barselsvikar. Ditte taler sammen med hende så hun kan underrette den nye om hvad der skal gøres på kontoret.
Ditte skulle gerne være klar parat til november.

Birgitte vil være på kontoret 15 timer om ugen.

Erik har sendt en mail om at ledsagerordningen bliver aktuel for børn helt ned til 12 års alderen. Vi arrangere et indslag på ungdoms og børnebladet, som skal informere vores unge medlemmer om dette. Mikael K. tager opgaven på sig.

To regionsgeneralforsamlinger nærmer sig og Mikael Krarup deltager ved vest mens Gunhild Sørensen kommer til region øst.

Færdigheder

Indsendt den

9. januar 2012