Vælg en side

Referat af HB den 9. til 11. september 2022

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. til 11. september 2022

 1. Velkomst
  Formanden bød velkommen og takkede for den store tilslutning til bestyrelsesmødet

  2. Godkendelse af dagsorden
  Enstemmigt godkendt.

  3. Valg af ordstyrer, referent og to do liste
  Ordstyrer: Enok
  Referent: Kenneth
  To do liste: Cecilie

  4. Opfølgning på tidligere to do liste
  Den tidligere to do liste blev gennemgået.

  5. Kontoret
  a. Status på personale – (Jesper, Ditte)
  Jesper er blevet afskediget, hvorfor der er færre ressourcer til at løse de mange opgaver som blev opbygget fra den tid hvor der var 3 ansatte, og derfor har der været en del at holde styr på.

  b. Politik for hjælper og relationer
  Der er sat en process i gang om en politik for hjælpere og relationer til disse, så vi kan sikre en god tryg arbejdsplads og fællesskab, både for medlemmer og hjælpere.

  6. Udvalg – FU:
  Det blev besluttet at nedlægge foreningens 3 udvalg: tilgængelighedsudvalg, internationalt udvalg og uddannelse og beskæftigelsesudvalget, da der ikke er tilslutning og eller aktivitet i udvalgene.

  7. Samarbejdspartnere:
  a. Dansk Blindesamfund – DBS – Enok, Kenneth og Jessica
  Forretningsudvalget har haft et møde med Jesper og Ask og fremlagt foreningens økonomiske situation og anmodet om at få udbetalt 3. og 4. rate i håber om så at være sikret økonomisk til december.

  b. Dansk Ungdomsfællesråd – DUF – Kenneth:
  Der er ikke sket meget, man har forsøgt at komme på kursus ved dem, men da datoerne konflikter med aktiviteter i DBSU, så har dette ikke været muligt og derudover forsøgt at søge hjælp til personale juridiske spørgsmål, men dette har de ikke kunnet gå ind i.

  c. Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede LFBS – Thor og Cecilie:
  Forretningsudvalget har haft møde med LFBS om et Hurdal arrangement til 2023 eller 2024, da man oprindeligt havde set frem til Hurdal arrangementet med LFBS.

  d. Sammenslutningen af unge med handicap – SUMH – Kenneth
  Kenneth er aktiv som tilgængelighedsagent, men ellers ikke noget nyt

  e. Nota – Kenneth
  Nicklas er kontaktperson for Nota

  f. Instituttet for blinde og svagsynede – IBOS – Cecilie
  Cecilie kontakter IBOS

  g. Det faglige råd ”Refsnæs” – Cecilie
  Cecilie var til møde tidligere i år og skal igen til oktober.

  h. Blinde og svagsynedes interessegruppe for erhverv og uddannelse – BSIEU – Enok, Kenneth og Jessica
  – Der arbejdes på et møde

  i. NUK – Kenneth og Enok
  Der arbejdes på Nordic Camp til 2023 som vil foregå i Finland.

  j. Parasport Danmark – Enok
  Intet nyt at berette.

  k. Blind motion – Kenneth
  Der er et godt samarbejde, for nu en Kajakfestival som desværre er udsat til 2023 grundet manglende tilmeldinger.

  l. Fuglsangscentret – FSC – Kenneth og Jessica
  Der er i år blevet ansat en ny chef, så man har ikke haft taget kontakt endnu.

  m. Super goalball – Enok
  30. september til 2. oktober er DBSU inviteret til FM og sender Cecilie som repræsentant.

  8. IT:
  a. Status og orientering om IT
  Det går godt og man forsøger at forstå og hjælpe de frivillige som har udfordringer med foreningens IT løsninger.

  b. Orientering om IT-aftaler
  Jessica kunne ikke deltage grundet sygdom, hvorfor der ikke kunne berettes om følgende, men fremadrettet er dette punkt under Kenneth.

  9. Regnskab:
  a. Gennemgang af Regnskab og budget
  b. Status på fondsansøgninger
  Der har været et overdrevet forbrug af foreningens egenkapital, skønt man har gjort meget for at spare penge, så står foreningen nu meget dårligt økonomisk.

  10. Erhvervsstrategi:
  a. Kort forklaring om hvad dette handler om, og skal dette promoveres mere end tidligere?
  Der har tidligere været et ønske om at foreningen skulle på Linkedin, men der er ikke ressourcer nok i foreningen til at prioritere dette meget, men foreningen beholder dog Linkedin profilen.

 2. Mærkesager:
  a. Status på vores mærkesager
  b. Hvad skal der ske herfra? Skal vi overhovedet fokusere på det politiske lige nu?
  Der blev fortalt om foreningens 4 mærkesager og det blev besluttet at revidere dem til kommende udvidet hovedbestyrelsesmøde, især fordi hovedbestyrelsen vil inddrage regionerne til fremtidige mærkesager.12. Medieredaktionen:
  a. Status – Thor
  Thor er ny medieredaktionsleder, og har fundet ud af, at der har været et dårligt arbejdsmiljø, hvorfor det ikke har været en nem opgave at overtage denne rolle, men der er stort ønske om at styrke medieredaktionen.

  Desværre, så stopper Maria i medieredaktionen med virkning den 7. oktober 2022.

  13. Projekter og repræsentation af DBSU:
  a. Synscentralerne
  – Man ønskede at lave aktiviteter med synscentralerne, men der er ikke nogen der har løftet opgaven tidligere og derfor ønsker den nuværende hovedbestyrelse at gøre en aktiv indsats for at nå ud til synshandicappede unge og synscentralerne.

  b. Folder/digital folder
  Der er produceret en masse foldere og dem skal vi huske at uddele når vi kommer omkring.

  c. Fællesskabsarrangementet
  Det gik overordnet godt, men der var koordineringsudfordringer, men man har lært af følgende som er med til at forbedre sammenholdet til næste store arrangement hvor hovedbestyrelsen er inde over, nemlig landsmødet 2023.

  d. Mørkerestaurant
  Et ellers fedt projekt, men det krævede meget og man har tidligere ikke løftet projektet ordentligt, så det har kostet foreningen mere end det har gavnet.

  e. Sommerskolen på Refsnæs
  Man kunne desværre ikke finde en repræsentant til i år, men Cecilie ønsker at repræsentere DBSU i 2023.

  f. Sommercamp på IBOS (Enok)
  Enok, Anna og Mohammed repræsenterede DBSU og mødte en masse synshandicappede unge.

  g. Folkemødet (FU)
  Desværre har det ikke været muligt for den nye hovedbestyrelse at deltage til folkemødet i 2022, der var ellers budgetteret til det, men ellers ikke gjort noget, så opgaven var for stor.

  h. Ungdomsfolkemødet – Kenneth og Enok
  Kenneth og Enok repræsenterede DBSU til dette års ungdomsfolkemøde og fik snakket med rigtig mange unge, og gjort opmærksom på de udfordringer der er når man har et synshandicap. Det var en stor succes.

  i. Landsmøde i Norge
  Grundet den økonomiske situation, så er dette ikke muligt at DBSU bliver repræsenteret til Norges landsmødet i 2022.

  j. Roskilde festival
  Kenneth og Sara var afsted i 2022 som frivillige og der arbejdes på mere til 2023.

  14. Status på landsarrangementer:
  a. Fællesskabsarrangementet
  – Det kostede 44.000 kr.

  b. Faldskærmsarrangement
  – Udsat til 24. og 25. september grundet vejrudfordringer, det skulle ellers være holdt den 27. og 28. august, men arrangørgruppen og deltagerne er seje og kæmper endnu for at tandemspring.

  c. Lalandia
  Det går godt, der har været flere møder og stor tilslutning på 90 tilmeldinger indtil videre.

  d. Mini-efterårsferie 2022
  Grundet foreningens ekstraordinære udfordringer som Enok forsøger at håndtere, så har han ikke overskud til at være arrangør og derfor trukket sig fra arrangørgruppen. Kenneth løfter for HB og meddeler at der er 4 tilmeldt indtil videre.

  e. Juletur i Tivoli (København og Aarhus)
  Man ønsker at lave en juletur i Tivoli, baseret på erfaring fra 2022, men der er fondsmidler der skal omdirigeres som ellers var tiltænkt et andet arrangement.

  f. Juleweekend
  Da juleweekenden var 100% båret af foreningen egenkapital har vi måtte aflyse det i 2022.

  g. Børn med glæde
  Der er fundet fondsmidler via DBS og derfor arbejdes der på dette.

  h. Zoom-arrangementer
  Intet nyt, men vi bør måske lave mindre arrangementer på Zoom med de gode erfaringer vi har fået under Corona.

  15. Regionerne:
  a. Øst
  Det går okay i Øst, man er glade for den økonomiske støtte som hovedbestyrelsen har givet, så man kan lave fællesspisninger i efteråret med øl og vin smagning samt julesangarrangement.

  Tidligere i år samarbejdede man med DBS om et sangarrangement tidligere i år
  Man har fået afslag på nogle fondsansøgninger
  Bestyrelsesmøde i august, med fokus på det sociale blandt de frivillige
  man fortsætter samarbejdet med Askov Ridecenter
  29. oktober øl smagning med faglig oplæg og snacks
  En gentagelse af en frivillighedsfest

  b. Vest
  Regionen har ikke så meget aktivitet lige for tiden, grundet den uforudsete situation, hvor formanden måtte trække sig da han blev konstitueret landskasserer. Anna blev valgt som ny forperson i juli.
  Regionen har i august afholdt et legatarrangement, hvor der var stor tilslutning. Kajakfestivalen i samarbejde med Blind motion og LFBS samt projektet Selv en blind kan se problemet, blev desværre aflyst grundet manglende tilmeldinger.
  Planlægning af GF 2023 er så småt i gang, det skal afholdes på Fuglsangscentret og have fokus på netværk og samarbejde.
  Derudover arbejdes der på et julearrangement.
  Næste bestyrelsesmøde er den 21. til 23. oktober

  16. Eventuelt.
  Alle har haft et godt møde og man er tilfreds med møde strukturen som både gavner det frivillige arbejde, men også er med til at skabe netværk blandt bestyrelsen.

Færdigheder

Indsendt den

28. oktober 2022