Vælg en side

Referat af HB den. 5. august 2023

Referat af hovedbestyrelsesmøde

 1. Velkomst ved forpersonen
  2. Valg af ordstyrer
  Mikkel vælges som ordstyrer.

 

 1. Valg af referent og to-do liste
  Cecilie holder styr på to do, Ida er referent.

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden enstemmigt godkendt.

 

 1. Oplæg om mindset
  Mikkel holder et oplæg om mindset og motivation. Efterfølgende gives kommentarer fra bestyrelsen.

 

 1. Opfølgning på to do og hvad er der sket siden sidst
  To do-listen fra sidste møde gennemgås og opdateres.

 

 1. Økonomi
  – Status på økonomi

Kenneth gennemgår det aktuelle budgetforbrug.

Vi har på nuværende tidspunkt 264.000 på kontoen. Vores ansøgning til Socialstyrelsen er gået igennem, hvilket vil sige, at vi modqger 196.000 i løbet af august. DBS har indvilliget i at give os vores tilskud før tid.

Vi er blevet godkendt til at kunne modtage donationer ved Indsamlingsnævnet, hvilket betyder, at vi fra 1. september kan begynde at modtage donationer fra private, blandt andet via Mobile Pay.

Vi søger fortsat forskellige fonde.

– Debat og afstemning vedr. hjælperanmodning

Vi har modtaget en refusionsanmodning. Anmodningen er blevet afvist, men forespørgslen har givet anledning til en debat om vores hjælpertakster.

Det blev besluttet, at taksterne fra og med den 1. juli 2023 er som følger:

Dagsarrangement på en varighed af under 5 timer: 150 kroner.

Dagsarrangement af en varighed på mere end 5 timer: 300 kroner.

Weekendarrangement: 750 kroner, med et tillæg på 100 kroner pr. ekstra dag, udover fredag til søndag.

Syvdagsarrangement: 1500 kroner.

 

 1. Samarbejdspartnere
  A. DBS (FU)
  Der er blevet sendt en pitch til DBS for at anmode om øget tilskud, vi afventer svar.

 

 1. LFBS (FU)
  Thor og Cecilie har været på småbørnskursus hos LFBS. Der blev blandt andet holdt et oplæg om selvstændighed og foredrag om ressourcer, både for børn og forældre.

Mikkel og Kenneth er i samarbejde med LFBS ved at udarbejde en fondsansøgningtil at financiere en tur til Norge i 2024.

Samarbejdet om turen til Lalandia i efteråret 2023 fortsætter.

 

 1. SUMH (Kenneth)
  Kenneth er valgt ind i bestyrelsen i SUMH sammen med J.C.. Kenneth har blandt andet været på Folkemødet og Roskilde Festival for at øge fokus på bedre tilgængelighed.

 

 1. IBOS
  Mikkel er blevet sat i en arbejdsgruppe som har til formål at sætte fokus på at udbrede de muligheder, IBOS kan tilbyde.

 

 1. Det faglige råd (Synscenter Refsnæs) (Cecilie)
  Cecilie sidder fortsat i Fagligt Råd og deltager i deres møder.

 

 1. BSIEU – Interessegruppen
  Intet nyt at berette.

 

 1. Iværksættere med handicap
  Intet nyt at berette.

 

 1. Fuglsangcentret
  Fuglsangscentret er booket til næste års møder. Kenneth har møde med kursuslederen efter sommerferien om det fremtidige samarbejde.

 

 1. Blind Coffee
  Vi har i samarbejde med Blind Coffee bokket stande på livsstilsmessen den 18. til 20. august for at hjælpe vores kapitalforøgelse.

Blind Coffee er for nylig blevet leverandør for Fuglsangcentret.

 

 1. Synscentraler
  Samarbejdet fortsættes med henblik på at gøre DBSU mere synligt.

 

 1. Regionerne
  A. Øst
  Ida og Rosa opdaterer på sstatus i Region Øst. Økonomien er stabil og der er planlagt flere forskellige arrangementer henover eftåråret, blandt andet en musicaltur i samarbejde med Kreds Frederiksberg.

 

 1. Vest
  Annette og Hiba opdaterer på status i Region Vest. Økonomien er stabil og ligesom Øst har de flere arrangemn!er planlagt, blandt andet et kør bil-arrangement og en tur på H.C. Andersens museum i Odense.

 

 1. Debat – kurser og opkvalificeringsmuligheder via DBSU for tillidspersoner og ansatte
  FU fremlægger muligheden for at tilbyde kurser til kompetenceudvikling og opkvalificering af DBSUs tillidspersoner og ansatte. Hovedbestyrelsen diskuterer mulighederne. Der er enighed om at gå videre med at undersøge projektet.

 

 1. Fremtidigt arbejde
  A. SUMH 14. – 16. April – (Repræsentantskabsmøde og Roskilde Festival)
  Kenneth beretter om repræsentationsmøde og Roskilde Festival i samarbejde med SUMH.

 

 1. Sommercamp på IBOS – 4. juli til 7. juli
  Sommercampen blev aflyst i år, derfor er der intet at berette.

 

 1. Sommerskolen på Refsnæs – 25. Til 30. Juni (Cecilie og Ida)
  Cecilie og Ida besøgte sommerskolen og afholdt et event for deltagerne. Vi blev godt modtaget og oplevede positiv for DBSU interesse hos deltagerne.

 

 1. Minisommerskole på Refsnæs – 25. Til 27. Juni
  Dette arrangement blev ikke besøgt, da vi besøgte sommerskolen i slutningen af ugen efter dets afslutning.
 2. Computercamp oksbøl – 12. Oktober (Kenneth og Simon)
  Kenneth har kontaktet arrangørene af computercamp, og vi har fået mulighed for at deltage. Kenneth, Simon og Anders tager afsted som repræsentanter.

 

 1. Computercamp Vordingborg – Undersøges
  Kenneth har kontaktet arrangørene, men afventer svar. Rosa og Thor tager afsted som repræsentanter, hvis det bliver aktuelt.

 

 1. Synscentralerne (Enok)
  Der er bestilt foldere til synscentralerne, som vil blive sendt afsted sammen med et følgebrev med formål.

 

 1. Strategi og målsætninger
  A. Medlemsrekruttering (Arbejdsgruppe)
  Arbejdsgruppen deler deres overvejelser og planer for det fremtidige arbejde. Det drejer sig blandt andet om at gøre DBSU mere synlige, både på sociale medier og ved fysisk tilstedeværelse ved forskellige arrangementer.

 

 1. Kapitalforøgelse (Arbejdsgruppe)
  Der er fokus på muligheden for at modtage donationer, webshop og projektet med EA Consulting.

 

 1. EA Consulting (Ditte og Enok)
  Vi har indgået et samarbejde med EA Consulting med henblik på hjælp til fremtidige fondsansøgninger til arrangementer. Fundraisingudvalget står for kontakten til EA Consulting. Fundrasingudvalget består af de tre kasserer Hiba, Ida og Kenneth samt Cecilie.

 

 

 1. Mærkesager
  Der bliver mindet om at tænke vores mærkesager ind i planlægningen af fremtidige arrangementer.

 

 1. Medlemsmøder (Enok)
  Vi planlægger at afholde et medlemsmøde med henblik på, at medlemmerne får mulighed for at få svar på deres spørgsmål til bestyrelsen og foreningen i det hele taget.

 

 1. Medieredaktionen (Thor)
  Thor fortæller om status for medieredaktionen.

 

 1. Sociale medier (Anna)
  Anna fortæller om status på DBSUs sociale medier.

 

 1. Landsarrangementer 2023
  A. Nordic camp
  Vi udskyder snakken om Nordic Camp til udvidet hb.

 

 1. CPH Event (Anna, Hiba og Enok)
  Anna, Hiba og Mikkel tager til CPH Event den 18. til 20. august for at sælge produkter og udforske nye muligheder for at tjene penge til foreningen.

 

 1. Faldskærmsarrangement (Kenneth)
  Arrangementet den 16. juli blev aflyst på grund af dårlige vejrforhold. Næste arrangement er planlagt til at finde sted den 9. september 2023.

 

 1. Meta psykologisk projekt
  Nicklas er på som arrangør, der er blevet givet 20.000 kroner til at afholde arrangementet, men der er endnu ikke blevet sat en dato.

 

 1. Juleafslutning (HB)
  Lokalerne er booket fra sidste år, hele hb er arrangører. Arrangementet afholdes i weekenden den 3. til 5. november 2023.

 

 1. Mini-efterårsferie (Cecilie, Rosa, Anders og Kenneth)
  Lokalerne på Refsnæs er booket, vi har fået sponsoreret Tivolibilletter, og arrangørgruppen sætter et møde op for at planlægge resten.

 

 1. Lalandia (HB)
  Kenneth står for at booke hytter. Vi afventer bestilling af hytter og en dato for arrangementet og vil efterfølgende afholde et arrangørmøde.

 

 1. Børn med glæde (Ida og Enok)
  Arrangementet finder sted den 1. til 3. december på Fuglsangscentret. Fuglsangcentret er booket, og invitationen er sendt ud i nyhedsbrevet og vil blive sendt ud på mail i løbet af den kommende uge.

 

 1. Landsmødet 2024

Vi skal have udarbejdet nye navneskilte, da produktionsmuligheden fra tidligere ikke længere er mulig. Vi undersøger mulighederne.

 

 1. DBSU – Bestyrelsesmøder
  A. Hovedbestyrelsesmøde: 5. august
  B. Udvidet hovedbestyrelsesmøde: 17. til 19. november
  C. Hovedbestyrelsesmøde 9. – 11. februar 2024
  D. Hovedbestyrelsesmøde 3. – 5. maj 2024
  E. Hovedbestyrelsesmøde 6. – 8. september 2024
  F. Hovedbestyrelsesmøde 29. – 1. november 2024
 2. IT (Kenneth)
  A. Hjemmeside
  Hjemmesiden er blevet flyttet fra Microsoft til SoftNotics.

 

 1. Ad hoc
  Der er problemer med at lytte til DBSU News, men der arbejdes på en løsning hurtigst muligt.

Der arbejdes desuden på bedre tilgængelighed på mail.

Efter vores godkendelse hos Donationsnævnet skal der oprettes en donationsknap på hjemmesiden, så det bliver nemmere at give donationer.

 

 1. DBSU arbejdsgang 2024
  Hvordan skal DBSU se ud i 2024? Punktet genoptages til udvidet hb.

 

 1. Eventuelt

 

 

Færdigheder

Indsendt den

15. august 2023