Vælg en side

Referat af HB den 30. Januar 2019

Deltagerliste:
Kim Sørensen, HB
Gustav Kallan, HB
Caspar Gregersen, HB
Tine Dreisdorf, HB
Mikkel Enok, Referent
Marlene Jørgensen, Region Vest – Suppleant
Cathrine Honoré, Region Øst – formand

Afbud:
Edis Adilovic
Adham El-Soussi

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden (19.00 – 19.05)

Orientering:
2) Status på kontor (19.05-19.10)
3) Økonomi (19.10 – 19.15)

Nye systemer begge steder!
Ny computer til Ditteemilie.
Vi er i plus 13.000 kr.
Vi havde forventet et underskud på 111.000 kr.

Orientering og debat:
4) Folkemøde og Ungdommens Folkemøde – Hvad skal der ske? (19.15 – 19.25)
vi var tilfredse med dette års folke- og ungdomsfolkemøde, hvor vi forsat gerne stadig vil udvikle os politisk. Region øst vil med forbehold gerne arrangere sig mere med politisk aktivitet til de forskellige folkemøder. Kim, Caspar, Kallan og Mikkel Enok, vil gerne med til folkemøderne. Vi opretter et underudvalg.

5) Aktivitet, fritid og kultur – Roskilde, SMK (19.25 – 19.45)
Har haft dialoger med dem fra Roskilde festivals handicapråd, omkring bedre forhold til synshandicappede.
29 november 2018, var de ude på et museum, for at snakke om kunst og hvordan kunst kan blive nydt af synshandicappede.
Regionerne vil gerne havde noget mere information omkring kunst.
Flytte hjemmefra kursus er under opsejling fra DBS.
6) Erhverv og uddannelse – Inklusions gruppe, Synsfagligtråd, konference med Interessegruppen (19.45 – 20.05)

Fokus på idræt, fokus på punktskrift, social inklusion. Refsnæs har lavet en foreløbig punktskriftprotokol til offentligheden. Der er et nyt projekt, som skal gøre faglige personer mere parate til udfordringerne med synshandicappede unge.
7) PR og rekruttering – Mediestrategi, tillidsfolk (20.05 – 20.25)
Mere kommunikation ud ad til hos medieproduktionen. De vil gøre det mere klart, for den almene medlem for DBSU, hvad bestyrelsesarbejde, går ud på.
Orientering:
8) Region Øst (20.25 – 20.35)
Der er et kommende GF, 2. februar. Region øst vil holde fest for, at lokke nogle flere med. Stemningsrapport omkring kommende arrangementer.
9) Region Vest (20.35 – 20.45)
Masser af nye medlemmer i bestyrelsen. Har et budget på 72.000 kr. et godt GF møde. Royal run koncept (nyt tiltag) har mange allerede planlagte arrangementer. GF 2020 kommer igen 25 februar. Næste bestyrelsesmøde er den 23. februar.
10) Kommende arrangementer (20.45 – 20.55)
a) BUF kalender
LFBS har taget lead på kalenderen.
b) Landsmøde
HB skal finde en dirigent og nogle referenter, nyt landsmødes-møde den 20. februar klokken 20.
11) Eventuelt (20.55 – 21.00)
Udvidet HB referat.

Færdigheder

Indsendt den

30. januar 2019