Vælg en side

Referat af HB den 29. oktober

Tilstede:
Formand, Sofie Monggaard
Kassere, Søren Uhrenholt
3. Fu medlem Jens Christian Sørensen

bestyrelsesmedlem, Kim Dam Grønhøj
Suppleanter, Niklas Tegner, Kenneth Banner og Navid Maki

Repræsentant fra region vest, Jesper Mathisen
Kontorpersonale, Marlene Jørgensen

Fraværende:
Sekretær, Cathrine Honoré (referat skrevet baseret på optagelse)
Bestyrelsesmedlemmer, Tobias Bay Jensen og Christina Uhrenholt
Repræsentant fra region øst

Valg af ordstyrer
Søren er ordstyrer.

Godkendelse af dagsorden
Punktet zoommøder tilføjes. Dagsordnen er ellers godkendt.

Hvem skriver to do liste:
Søren skriver to do liste.

Gennemgang af gammel to do liste

Der blev afholdt zoommøde om GDPR i går (28. oktober)
Mødet gik rigtig fint, og der kom nogen gode debatter. Vi har lært til næste gang lige at sende en reminder ud dagen i forvejen, da mange havde glemt det. Derudover er vi nået i mål med mange andre punkter fra den gamle to do liste, og hængepartier tilføjes til den nye.

Coronavirus – hvad gør vi ift. Arrangementer
Julefrokostgruppen skal have møde i morgen (fredag d. 30). Deres opfattelse er umiddelbart ikke, at arrangementet kan afholdes i dets nuværende form med de nye forsamlingsrestriktioner. Der overvejes flere alternativer. Måske kan man gøre det virtuelt. Ellers er en mulighed at brede det ud til regionerne, så folk kan mødes i mindre grupper, da det faktisk at have noget fysisk er enormt vigtigt lige nu. Det pointeres, at det skal meldes klart ud til alle arrangørgrupper, at det er på eget ansvar. Arrangører og hovedbestyrelsen har et ansvar for at sørge for, at de gældende retningslinjer overholdes; at der er håndsprit, mundbind osv, men den enkelte har også et ansvar, så alle kan føle sig trykke.
DUF bakker dette op – Danmark har været tæt på at lukke ned, men der har været vægt på, at børn og unge ikke skulle isoleres mere, end de er i forvejen. Så jo flere fysiske arrangementer, der kan afholdes indenfor retningslinjerne des bedre.
Vi diskuterer hvis ansvar det er, at alle deltagere bærer mundbind.
Da hjælperne er vores øjne er det dem, der kan se det, men det er ikke dem, der skal tage konfrontationen. Hjælperne på fysiske arrangementer skal have besked om, at de skal holde øje og sige det til arrangørerne, hvis en deltager ikke bærer mundbind. HB kan eventuelt lave et lille skriv til eksterne arrangører om, hvad de skal huske i denne tid.
Til Lalandia arrangementet er der bestilt værnemidler til alle hytter. I Lalandia er man kun samlet 5 6 stykker i hytter, og der er klare retningslinjer for, at man ikke må løbe frem og tilbage mellem hytterne.

Regioner

Øst:

Der er ikke nogen repræsentant tilstede fra region øst.
Vi har hørt, at aktivitetsniveauet er rimeligt stillestående, samt at Lasse Larsson er trådt ind som kassere. Sofie skriver en mail til dem og beder om yderligere status på, hvordan det går.

Vest:
Der skulle have været afholdt selvudviklings arrangement lørdag d. 31. oktober, som desværre måtte aflyses grundet forsamlingsforbuddet. Der køres videre med de månedlige fællesspisninger, da aktivitetshuset i Århus stadig har åbent, og man holder sig under 10 personer. Fællesspisningerne ser dog desværre ud til at være det eneste, regionen fysisk kan lave resten af 2020.

Kort status på ansættelse af ny kommunikationsmedarbejder og børneredaktør

Vi har fået sendt en ansøgning om kommunikationsmedarbejder ud på bl.a. Jobnet. Kort efter kom der enormt mange ansøgninger, og vi er nu oppe på over 30 kandidater. Søren læser alle ansøgninger igennem og sorterer i dem, hvorefter han sender resten til Jens og Sofie – de vil i fællesskab udvælge nogen kandidater og have samtaler med dem. Ansættelsen er på 15 timer om ugen med mulighed for mere, hvis der er opgaver og økonomi til det. Der bliver spurgt til, hvorvidt den nuværende kontormedarbejderstilling skal sættes op i tid – dette er der ikke taget stilling til.

Der var frist for ansøgning til stillingen som børneredaktør d. 18. oktober, men FU har ikke modtaget nogen. De gør sig derfor overvejelser om, hvem de kender blandt medlemmerne, som man måske kunne opfordre til at søge. Hvis det viser sig umuligt at finde nogen blandt medlemmerne, må vi søge nogen eksterne – vi er dog enige om, at det kun er som sidste udvej.

Status på overgang til det nye Office system (herunder evt. andet nyt IT)
Flere har haft problemer med at komme på det nye mailsystem. Vi opfordres alle til at skrive til Kim, hvis vi fortsat har problemer.
Om 14 dage vil der blive lanceret en betaversion af min forening appen, som brugere vil få mulighed for at teste. Kim er derudover i gang med at få automatiseret nogle processer; hvis nogen fx. uploader noget til vores YouTubekanal, skal det automatisk også komme på Facebook.
Alle kontorets dokumenter ligger nu i one drive.

Zoommøder

Vi har søgt DBS om midler til at afholde zoommøder. Vi har modtaget 10000 kr. til at afholde børnemøder, samt 10000 kr. til at afholde møder for unge. Møderne tiltænkes at blive afholdt en gang om måneden. Tanken er i første omgang at få aktiveret medlemmerne. Det første møde for unge bliver afholdt tirsdag d. 3. november og er en quiz. Senere er det tanken at tage forskellige emner op, fx arbejde. Der kommer efterfølgende et forslag om at afholde ungdomsmøderne hver 2. uge, med faglige arrangementer og sociale arrangementer på skift. Man taler også om at holde det en gang om ugen, men bliver enig om at hver 2. uge er mere realistisk lige her i begyndelsen. Kenneth og Mikkel Enok står for det første møde, og herefter skal vi finde ud af, hvordan konceptet mere præcist skal være.

Næste HB møde:
Næste møde er udvidet HB, som foregår på Fuglsangscenteret. Her deltager hb, 2 repræsentanter fra hver region samt kontoret. Nicklas deltager fysisk, da han også er øst repræsentant, men de andre MU samtaler bliver taget på zoom.

Note: Efter mødet kom det frem, at Nicklas ikke deltager fra øst, men har MUS på zoom som de andre. Vi får et lokale med god afstand og skal bære mundbind, når vi bevæger os rundt på centeret. Når vi nærmer os, skal der tjekkes op på de præcise retningslinjer.
Hvis corona situationen bliver værre, bliver mødet over zoom som plan b.
VI taler herefter kort om, hvorvidt der er interesse fra HB’s side i at deltage på regionernes bestyrelsesmøder, sådan som det tidligere har været praksis.
Vest har interesse i dette, men øst skal spørges, hvad de tænker.

Eventuelt:
Kim orienterer om, at han er ved at kigge på, om hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan få en aftale med lock by, dette er rabatter til hoteller, restauranter mv., men han har ikke hørt fra dem endnu. Han er desuden ved at undersøge, hvilke tilbud vores bank (merkurbank) kunne have til blinde og svagtseende, men har heller ikke fået nogen tilbagemelding endnu.

Det bliver nævnt, at vi har brug for en ny kontortelefon, da den nuværende er ved at brænde sammen. VI skal have fundet et sted, hvor DBSU’s ting kan opbevares, Sofie går videre med dette.
Det understreges endnu engang, at vi skal gøre en kæmpe indsats for at rekruttere medlemmer under 30 for at sikre vores tilskud fra DUF. Herefter afsluttes mødet.

Færdigheder

Indsendt den

20. november 2020