Vælg en side

Referat af HB den 28.-30. april 2023

,

Dagsorden for hovedbestyrelsesmøde 28-30 april 2023

 1. Velkomst ved forperson
  2. Valg af mødeleder og ordstyre: Mikkel
  3. Valg af referent og to do liste Ida og Cecilie
  4. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt
  5. Problemstillinger i DBSU lige nu: Mikkel redegører for det sidste år i DBSU. Mikkel fortæller om de kulturændringer, som er ved at blive implementeret. En del af det er vigtigheden af, at tillidspersonernes motivation bliver prioriteret, og næste års HB-møder holdes derfor på Fuglsangcentret, samt kan man bede om forplejning til diverse arrangør – og udvalgsmøder. Dog skal det ikke opfattes som “belønninger”, men som forbedringer af arbejdsmiljøet.
  6. regnskab: Mikkel redegøre for regnskabet DBSUs egenkapital er på 306.000 kr. dags dato. Vi er ved at ansøge om midler fra socialstyrelsen 210.000, og vi har140.000 kr. tilgode fra DBS fordelt på ratebetalinger over det løbende år. Udover de 40.000 kr. som vi har ansøgt om nu. DBSU regulerer fremadrettet kørselsgodtgørelse med statens laveste tekst

7. Status fra kontoret: Ditte redegør for sit daglige arbejde.
8. Status af forrige to do liste
To-do-listen fra sidste bestyrelsesmøde gennemgås, og der følges op på de forskellige punkter.

Cecilie og Thor fortsætter som kontaktpersoner for LFBS

Vi afviser tre indkomne forslag fra Kim om it-løsninger.

Cecilie, Nicklas, Kenneth og Thor nedsætter arbejdsgruppe med henblik på hjælperpolitik

Rosa, Cecilie, Kenneth og Anders arrangerer mini efterårsferie

HB arrangerer julefrokost og Lalandia

Hvad er status på vores ansatte?

 1. Politisk arbejde
  a. SUMH 14. – 16. April – (Repræsentantskabsmøde og Roskilde Festival)

Kenneth er blevet valgt ind i SUMHs bestyrelse og forsøger at sætte fokus på synshandicappede

Vi arbejder med SUMH om Roskilde Festival og generel politisk aktivitet

 

b. Småbørnskursus – 14. – 16. april
Cecilie og Thor deltog på LFBS’ småbørnskursus og bidrog begge med oplæg.

 

c. Sommercamp på IBOS – 4. juli til 7. juli
Vi planlægger at afholde aktivitet på IBOS for at skabe opmærksomhed om DBSU og vores muligheder.

c. Sommerskolen på Refsnæs – 25. Til 30. juni
Cecilie og Ida laver aktivitet på sommerskolen

d. Minisommerskole på Refsnæs – 25. Til 27. juni
e. Synscentralerne

Vi sætter arbejdet med synscentralerne på stand-by for at fokusere på de igangværende projekter.

 

f.Computercamp
Computercamps sættes også på stand-by, da de er en del af synscentralerne.

 

 1. Samarbejdspartnere
  a. DBS
  b. LFBS

Cecilie og Thor fortsætter samarbejdet efter ønske fra begge sider. Strukturen er ved at blive fastlagt.

Mikkel og Kenneth er sammen med LFBS i gang med at fondansøge til en tur til Norge i 2024.

Samtidig arbejdes der både på mini efterårsferie og Lalandia.

Samarbejdets formål er at inspirere og motivere yngre med synshandicap.

c. SUMH
Kenneth og Jens Christian arbejder på bedre samarbejde med SUMH. De er begge valgt ind i deres bestyrelse.

 

d. IBOS
Mikkel og Thor har haft møde med IBOS for at drøfte det fremtidige samarbejde

Mikkel vil fremover deltage i IBOS’ bestyrelsesmøder.

 

e. Det faglige råd (Synscenter Refsnæs)
Cecilie fastholder sit samarbejde med Fagligt Råd

 

f. BSIEU – Interessegruppen
Mikkel og Elias fortsætter samarbejdet med Interessegruppen.

De studerendes konference er udskudt til 2024

 

g. Fuglsangcentret
Mikkel opridser reglerne for samarbejdet med FSC.

 

h. Blind Coffee
Mikkel fortsætter samarbejdet med Blind Coffee og arbejder på forskellige løsninger for at udvide samarbejdet.

 

i. Synscentraler

11. Strategi og målsætninger
a. Medlemsrekruttering
Vi deler erfaringer fra workshoppen om medlemsrekruttering fra tidligere på dagen.

Der nedsættes et udvalg til medlemsrekruttering bestående af Anders, Cecilie, Ida, Navid og Simon. Der bliver afsat 5.000 kroner til forplejning.

 

b. Kapitalforøgelse
Vi udveksler erfaringer fra workshoppen om kapitalforøgelse.

Der nedsættes et udvalg som har til opgave at have fokus på kapitalforøgelse bestående af Anna, Kenneth, Mikkel og Navid.

 

c. Legatmaster
Mikkel præsenterer forslag om et fremtidigt samarbejde med Legatmaster. Formålet er, at virksomheden vil kunne aflaste DBSU i arbejdet med at søge fonde og legater.

Hovedbestyrelsen er enige om at arbejde på at indgå en aftale med Legatmaster. Vi bliver enige om at give et tilbud på en årlig betaling på 50.000 kroner eksl. moms.

 

 1. Mærkesager
  a. Status på vores mærkesager
 2. Medieredaktionen
  Anna og Thor redegør for arbejdet og prioriteringerne i medieredaktionen.

 

 1. Sociale medier
  Vi taler om udvikling og indhold i de regionale og landsdækkende Facebook grupper.

Anna fortæller om udviklingen på Instagram. Vi er blandt andet begyndt at se nye følgere fra andre europæiske lande.

Der bliver talt om udviklingen af vores LinkedIn profil.

 

 1. Folder/digital folder
  Kenneth arbejder på, i samarbejde med SUMH, at udarbejde en samlet folder om alle SUMHs medlemsorganisationer. Indtil denne er udarbejdet, vil vi dog fortsat bruge vores egne foldere til at skabe opmærksomhed om foreningens arbejde.

 

 1. Landsarrangementer 2023
  a. Landsmødet
  Vi havde et budget på 110.000, men arrangementet kostede kun 91.000.

Alle tre vedtægtsændringer blev stemt igennem. Det betyder blandt andet et øget fokus på at udarbejde bedre overgange til andre organisationer for de medlemmer, som fra og med næste år overskrider aldersgrænsen.

Vi har taget evalueringspunkterne med og vil tage dem op igen, når arrangørarbejdet til næste landsmøde begynder.

 

b. Aktive mig
Vi igangsætter forskellige konkurrencer og arrangementer i forbindelse med Aktive Maj.

Det drejer sig blandt andet om en konkurrence om at gå 155.000 skridt i løbet af maj måned, hvor der udtrækkes en vinder blandt alle der når målet.

 

c. Faldskærmsarrangement
Der mangler stadig nogle spring fra sidste års arrangement. De bliver udført den 6. og 7. maj.

 

d. Juleafslutning
Hiba, Cecilie, Navid, Anders og Kenneth bliver arrangører på arrangementet.

 

e. Mini-efterårsferie
Rosa, Cecilie, Kenneth og Anders er arrangører på arrangementet.

 

f. Lalandia
Hele HB arrangerer Lalandiaturen, som ligger i november.

g. Studerendes konference (aflyst)
Arrangementet er udskudt til 2024. Arrangørgruppen mødes senere på året for at lægge budget og fortsætte planlægningen.

 

h. Børn med glæde
Ida og Mikkel er arrangører på arrangementet, som ligger den 1. til 3. december. Der er allerede fondsmidler til det, som er i overskud fra sidste års arrangement.

 

i. Familieaktivitet (Salling Group, 20.000 kr.)
Vi har modtaget 50.000 kroner, som er øremærket til et familiearrangement. Vi drøfter forskellige muligheder, blandt andet legeland, zoologisk have, bondegårdstur.

Der nedsættes en arrangørgruppe bestående af Ida, Kenneth og Thor.

 

 1. Regionerne

a.Øst
Elias fortæller om status for Region Østs arbejde og økonomi.

For tiden arbejdes der på forskellige fællesspininger, en ølsmagning, et SUP-arrangement, et intimitetsarrangement og et kør bil-arrangement.

Nicklas skriver speciale i øjeblikket, så han og Ida deler forpersonsopgaverne i øjeblikket.

 

b. Vest

Simon fortæller om status for Region Vest. Der har været en del udskiftning i bestyrelsen.

For tiden arbejdes der på Royal Run som en del af Aktiv Maj, forskellige fællesspisninger og et kør bil-arrangement.

 

Vi taler om framing af arrangementer. Hovedbestyrelsen tager ikke noget politisk standpunkt, men lader det være op til arrangørgrupperne at vurdere, hvordan de vil omtale deres arrangementer og stå til ansvar ved eventuelle spørgsmål fra medlemmerne.

 

 1. DBSU – Bestyrelsesmøder
  a. Hovedbestyrelsesmøde juli/august
  Det næste bestyrelsesmøde bliver lørdag den 5. august i Odense.

 

19. Udvidet hovedbestyrelsesmøde: 17. til 19. november
c. Hovedbestyrelsesmøde 9. – 11. februar 2024
d. Hovedbestyrelsesmøde 3. – 5. maj 2024
e. Hovedbestyrelsesmøde 6. – 8. september 2024
f. Hovedbestyrelsesmøde 29. – 1. november/december 2024
20. Eventuelt

 

 

Færdigheder

Indsendt den

8. maj 2023