Vælg en side

Referat af HB den 27. – 28. Marts 2015

Fredag den 27/3
Kl. 18.00 ankomst og aftensmad
Kl. 19.15 mødet påbegyndes.

til stede:
Nadia, Anders, Lene, Søren, Esben, Mads, Kristian, Anja og Tine.
Ronnie og Dennis er med som repræsentanter fra Region Vest og Øst.
Afbud fra Mie.

Dagsorden:
0. godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
1. Valg af referent, ordstyrer og hvem laver to do liste og nyt fra hb.
Søren tager referat, Nadia laver to do-liste og Lene laver nyt fra HB.

2. Nyt fra kontoret
Vi har stadig Birgitte som barselsvikar. Problemer med domaine som påvirker hendes DBSU mail. Vigtige mails der skal gå direkte til Birgitte skal sendes til bhh@blind.dk
Kristian kigger på problemet.
Birgitte skulle have været med til HB mødet men har spurgt om fri, da hun har kobberbryllup i weekenden. DBSU har bestilt blomster til hende og manden.
Postadressen er blevet flyttet til Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup.
Bilag fra arrangementer skal sendes til kontoret senest en måned efter arrangementet er afholdt. Det er vigtigt at overholde denne frist.

3. Regioner
A. Vest
Er kommet godt fra start. Godt samarbejde og det kører som det skal. 7 arrangementer hvor det første starter den 18. maj. Boddyfly arrangement i København den 30. maj. Mad arrangement den 20. 06. Mad dag i november. Mad arrangement i september og december. der har været problemer med mails hvilket har givet udfordringer med kommunikationen, hvilket de har taget hånd om.
De har drøftet nyhedsbrevet, og har valgt ikke at skrive til nyhedsbrevet. Nadia orienterer om udskiftning af nyhedsbrev til nyhedsmail i hvert kvartal.

B. Øst
De har holdt 1 bestyrelsesmøde. Mad arrangement den 16. april. De vil forsøge at afholde det på en hverdag. Middelalder arrangement og gokart arrangement til sommer. Eksperimentarium. Smukfest. Opvarmning til julefrokosten: Dildoparty. De prøvede paind ball til gf. dette var meget svært som blind, men som svagsynede var det sjovt.
I nyhedsbrevet er bestyrelsesposterne noteret forkert. Dette skal rettes.

4. Markedsføring/Pr.
A. Hjemmeside
Vi har haft en lang drøftelse angående hjemmesiden. Vi har valgt at stoppe samarbejdet med leverandøren. Der er sket fejl fra begge sider. Det var problematisk at Kristian sad begge steder, både i HB og i firmaet der stod for hjemmesiden. Vi har betalt regningen fra hjemmesiden som lyder på 650 kr. pr. måned i 4 år, da vi skulle betale næsten 40.000 da kontrakten skulle følges. Vi er nu ude af samarbejdet.
FU er blevet enige om at vi skal have den gamle hjemmeside vedligeholdt. Det skal ikke være et medlem i DBSU der skal have noget med hjemmesiden at gøre, men eksterne personer. Er der brug for ændringer på hjemmesiden, skal det sendes til FU og kontoret, som samler sammen til flere ting der skal rettes. Så vil HB spørge nogle IT studerende som kan få opgaven som et fritidsjob.
Hjemmesiden drøftes…

B. Børnebladet
Tine skrev en mail til Stine for at høre om hun havde kommentarer eller andre ting vi skulle drøfte på mødet. Hun er glad for feedback fra alle lyttere.
Hun spørger til hvordan hun skal få ungdomsbladet kopieret. Nadia foreslår hun sender bladet til nota, som sender bladene til medlemmerne som skal have ungdomsbladet.
Hvis forslaget om bladene bliver vedtaget på Landsmødet, så bliver der kun udsendt et enkelt blad. Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, så kan der kun udsendes et børneblad, da vi ikke har nogen redaktør til Ungdomsbladet.
Der skal afklares om Stine vil lave stof til begge blade på et enkelt blad, hvis forslaget bliver vedtaget. Der skal følges op på deadline i forhold til Nota.
Hvis forslaget bliver vedtaget på Landsmødet, så laver vi en konkurrence til hvad det nye blad skal hedde.

C. Ungdomsbladet
Vi har opsagt Marc, som tog opsigelsen meget pænt. Marc har ikke udgivet et blad i år. Vi skal finde ud af om han har sendt et blad til produktion. Han bliver aflønnet for de blade han laver. Da han ikke har lavet nogle blade i år, vælger vi ikke at udbetale nogen løn.
Der følges op på om han har lavet et kombineret februar og marts blad.

D. Facebook
Facebook bliver brugt meget flittigt.

E. Nyhedsmail
Nyhedsmailen er desværre ikke blevet sendt ud pga. misforståelser. Der står et fejl angående region østs bestyrelsesposter. Dette bliver rettet og nyhedsmailen bliver sendt ud hurtigst muligt.
Nyhedsmailen bliver læst op, rettes undervejs og godkendt.
Der er deadline på nyhedsmailen den 1. i måneden den skal udsendes, og nyhedsmailen skal udsendes den 15. i måneden. Nyhedsmailen udsendes i følgende måneder: Marts, juni september og december.

F. Kommunikations udvalget
Kristian har været til et arrangement hos DUF omkring adfærdsregulering. Kristian orienterer omkring dette spændende arrangement. Flere detaljer på skrift efterspørges.

Kl. 23.00 mødet suspenderes
Lørdag den 28. marts kl. 9.00 mødet genoptages.

5. Økonomi
A. Gennemgang af rengskab 2014
Anders gennemgår regnskabet.
Region Øst: Der er noteret et forkert tal fra årsregnskabet 2014. Sagen drøftes. Anders finder ud af hvad der er gået galt.
Det tjekkes om begge regnskab for Øst og Vest stemmer overens, da der tydeligvis er fejl i region Østes regnskab..

B. budget forbrug 2015
Anders gennemgår regnskabet.
Undring over budgetforbruget for FU på 1130 kr. Der skal følges op på hvad disse penge dækker over.
Anders tilføjer de manglende ting til budgettet når han kommer hjem fra mødet, så det kan komme med i det udsendte materiale til Landsmødet som skal sendes ud på mandag.

c. Ansøgninger til arrangementer.
Interessegruppen: Modtaget ansøgning på 35.000 kr. til et studerenes arrangement. Vi beslutter at give dem 10.000 kr. til arrangementet.
Modtaget en ansøgning fra Stine og Michael på en tur til Berlin på ca. 60.000 kr. Beslutningen bliver følgende: Turen til Stockholm blev besluttet på det udvidet HB møde, hvilket vi holder fast i. Vi opfordre Stine og Michael at lægge forslaget i postkassen til Landsmødet, så turen evt. kan arrangeres i år 2016.

6. Samarbejdspartner
A. DBS
Se under punktet DBSUs fremtid.

B. SUMH
Anders orienterer. Er gået i tænkeboksen over fremtiden. Generalforsamling den 17. og 18. april, hvor Tine og Mie deltager.

C. Forældreforeningen
DBS. regionskonsulenter og Nadia er blevet inviteret til et møde angående samarbejde i forhold til børn og unge, med henblik på et muligt arrangement.
Boddyfly arrangementet i region vest falder sammen med forårskurset i forældreforeningen. Region Vest er blevet kontaktet af forældre som er utilfredse over at disse arrangementer falder sammen.

D. SUN
Der blev afholdt et møde på Fuglsangscenteret lige efter DBS. landsmøde. Vi har ikke hørt noget fra dette møde.

7. Diverse råd og udvalg
A. Bestyrelsen på IBOS
Andreas er medarbejder på IBOS. Vi anser dette som en udfordring, da han både er medarbejder men også medlem af DBSU.
Der blev drøftet om vi skulle vælge en anden som repræsentant for DBSU.

B. Brugerrådet ved rådgivningen på IBOS
Anders orienterer fra sidste møde. IBOS har haft meget travlt med at aflægge rapport til Viso.
Anders ønsker ikke at være repræsentant i brugerrådet efter Landsmødet i DBSU.

C. Det synsfaglige råd på synscenter Refsnæs
afholdt møde og afventer referat. Anders måtte melde afbud pga. sygdom.

D. ViHS Videns center for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri
Intet nyt.

E. Syn Danmark
Intet nyt.

F. Fælles udvalget
Intet at bemærke.

G. Integrationsudvalget
Intet at bemærke.

8. Afholdte arrangementer
A. Ret og pligt
Der var omkring 40 deltagere. Et godt og vellykket arrangement.

9. kommende arrangementer
A. landsmøde
Der er styr på de fleste ting. Der er fuldt booket op. Ansøgt om flere penge da det bliver dyre end først planlagt.

B. Faldskærms arrangement
Arrangementet er ikke blevet til noget pga. personlige årsager. Lene tilbyder at overtage arrangementet. FSC er booket den 27. og 28. juni.

C. Sverige tur
Der arbejdes på dette arrangement. Dennis har forslag til et hotel i Sverige. Der bliver bevilget 70.000 kr. til arrangementet.

D. Laugelejr
Vi har fået svar fra Somi. Der er stor forskel på hvor hurtige de er til at svare på ansøgningerne. Denne gang tog det fire måneder. Vi har fået 216.000 kr. Planlægningen kunne først begynde efter vi har fået svar fra Somi, så planlægningen er kommet lidt sent i gang. Der bliver indkaldt til et møde hurtigst muligt.

E. Miniefterårsferie.
Der er ikke nogle arrangører til arrangementet. Vi vil spørge på Landsmødet om nogen vil arrangere det sammen med en fra HB.
Vi vil muligvis spørge forældrene til nogle af deltagerne om de evt. har lyst til at være medarrangør, hvis vi ikke kan finde nogle fra DBSU.
Mads er interesseret i at være en af arrangørerne til arrangementet.

10. Vedtægter
Se under punktet børnebladet.

11. DBSUs fremtid
Hovedbestyrelsen i DBS har drøftet vores forslag vedr. vores fremtid. De har accepteret forslaget, men de kan ikke tilbyde os en plads i deres hovedbestyrelse. De har ikke sagt noget konkret angående de penge vi får. Vi har lovet at vi ville sende dem vores regnskab fra sidste år. Nadia tjekker op på om regnskabet er sendt af sted.
Det endelige forslag bliver læst op. Der bliver drøftet diverse argumenter og modargumenter. der er debat om proceduren, hvilket bliver stemt om ved håndsopretning.

12. Evt.
Nadia: Alle udviser stor tilfredshed med mødet, og siger tak for dette års samarbejde.
Lene: Gode dissektioner, godt arbejde og siger tak for samarbejdet.
Kristian: DBSU kan ikke længere bruge den tidligere mødetelefon, da aftalen er opsagt med leverandøren.
Mads: Tak for et godt år og godt samarbejde.
Dennis: Forslag til om DBSU kan få Mobile pay. Nadia har undersøgt mulighederne. Banken vi bruger understøtter kun swipp.
Esben: Det bliver ikke meget vi kommer til at se ham i DBSU da han bliver for gammel. Ros til formanden. Været enormt dygtig og vokset med opgaven.

Færdigheder

Indsendt den

27. marts 2015