Vælg en side

Referat af HB den 24. – 25. Maj 2015

Til stede:
Formand Nadia Pedersen
Kasserer Christina Munkesø
Sekretær Susanne Pedersen
Bestyrelsesmedlemmerne Søren Jensen, Anja Støvring ogDanni Kristensen
Suppleanterne Mie Henriksen, Kim Sorensen og Lasse Larsson
Regionsrepræsentant, Region Øst, Mikael Krarup
Regionsrepræsentant, Region Vest, Ronnie Jensen
Børnebladsredaktør Stine Banner
Fraværende:
Bestyrelsesmedlem Tine Drelsdorf

1. Velkomst
Nadia bød velkommen, og orienterede om dagens program. Derefter var der en præsentationsrunde.

2. Godkendelse af dagsorden
Region Vest blev tilføjet under regionerne.
Punktet håndbogen blev tilføjet under kontoret.

3. Ordstyrer, referent, todoliste og nyt fra HB
Anja laver todoliste.
Mie laver nyt fra HB.
Nadia blev ordstyrer.

4. 3. FU-medlem
Danny Christensen blev valgt.

5. Præsentation og kommunikation
Hver deltager talte om forventninger.

6. Kontoret
Danny passer tilmeldingsmailen, når Birgitte holder ferie.
Der var en debat om betaling i forbindelse med tilmeldinger.
Der er problemer med mails til kontoret m.fl. Udbyderen siger, at der ikke er noget problem. I den forbindelse var der en debat om valg af ny udbyder. Søren og Mie undersøger sagen.

Håndbogen
Mie retter håndbogen. Søren spørger, om Thomas Dalgaard vil læse korrektur på den sammen med Anja.

7. Økonomi

A. Gennemgang af regnskab
Christina gennemgik budget/forbrug. Der er et underskud på ca. 222.000 kr.

B. Manglende kontingentindbetalinger
Der er 27 personer, der ikke har betalt kontingent. Christina er i gang med at kontakte dem.

8. PR og markedsføring

A. Kommunikationsudvalget
Der var enighed om, at udvalget nedlægges, og dets opgaver kan varetages af bestyrelsen.
Det blev foreslået, at Stine Banner skal tage med på Sommerskolen, og at deltagerne bagefter får tilsendt et børneblad og en indmeldelsesblanket.

B. Hjemmesiden
Der var en længere drøftelse om hjemmesiden.

C. Ungdomsbladet
Der er kommet et jobopslag til stillingen som redaktør. Der er deadline den 22. juni. Der skal fremover udkomme 6 blade årligt i stedet for 12.
Da der har været problemer med tilbagelevering af foreningens optageudstyr, vil Nadia afhente dette.

D. Børnebladet
Stine Banner orienterede om, hvordan det går med børnebladet.
Det ovenfor i pkt. A nævnte forslag blev fremlagt. Stine var positiv overfor det.

E. Facebook
Det blev foreslået at lave en offentlig Facebookside. Danny og Birgitte ser på det.
Det blev foreslået, at man laver nogle videoer med DBSU-medlemmer, og lægger dem på den nye offentlige Facebookside.
Det blev også foreslået, at der blev lagt billeder af hoved- og regionsbestyrelsesmedlemmer op på hjemmesiden og Facebooksiden.

F. Nyhedsmail
Næste nyhedsmail skal udsendes den 15. juni. Anja og Danny udarbejder næste nyhedsmail.

9. Regionerne

A. Region Øst
Mikael Krarup orienterede om Region Øst.

B. Region Vest
Ronnie orienterede om Region Vest.

10. Kommende arrangementer

A. Faldskærmsudspring
Der skal findes nogle nye faldskærmsfolk. Lene Johansen er arrangør i stedet for Stine Skovbon.

B. Nordic camp
Der er p.t. 1 tilmeldt fra Danmark.
Det skal undersøges, hvornår vi skal holde lejren, og der skal søges midler.

C. Laugelejren
Der er ret få tilmeldte, så lejren må muligvis aflyses.
SOMI har ikke godkendt sidste års regnskab fra lejren.
Der var lidt debat omkring samarbejdet med forældreforeningen.

D. Legolandstur
Der er en invitation klar. Arrangementet planlægges afholdt den 16. august.

E. Sverigestur
Der kommer muligvis snart en invitation.

F. Selvforsvarskursus
Der kommer sandsynligvis et arrangement.

11. Afholdte arrangementer

A. Landsmødet
Landsmødet blev billigere end budgetteret. Referatet skal snart sendes ind.

12. Diverse råd og udvalg

A. Bestyrelsen på IBOS
Danny blev valgt.

B. Brugerrådet ved IBOS
Susanne og Anja blev valgt.

C. Det Synsfaglige råd ved Synscenter Refsnæs
Nadia blev valgt.

D. Videnscenter for Handicap og Psykiatri
Danny orienterede om et møde, han var til den 12. maj om forløbsbeskrivelse på synsområdet.
Anja blev valgt.

E. Syn-Danmark
Mie og Søren står for dette.

F. Fællesudvalget
Mie og Kim blev valgt.

G. Integrationsudvalget
Nadia og Anja blev valgt.

13. Samarbejdspartnere

A. DBS
Der skal aftales et møde om samarbejdet i september. DBS har inviteret DBSU med til møde i august om det nordiske samarbejde i Nordisk Samarbejdskommitte.

B. DUF
Ansøgning om DUF-midler er sendt af sted. Der forventes svar i løbet af sommeren.

C. SUM-H
Anja og Mie var med til SUM-H’s repræsentantskabsmøde i april. SUM-H vil gerne samarbejde mere med medlemsorganisationerne. Bl.a. vil de gerne lave et tillidsmandskursus. Næste repræsentantskabsmøde er weekenden efter DBSU’s landsmøde. Mie vil gerne være kontaktperson til SUM-H. Man kunne overveje at holde et tillidsmandskursus efter landsmødet næste år.

D. SUN
SUN skal holde møde samtidig med Nordisk Kommitte, da SUN ønsker at lægge sig ind under denne organisation. Nadia og Mie koordinerer indbyrdes omkring dette.

E. Forældreforeningen
Christina og Mikael vil gerne fortsætte som DBSU’s repræsentanter i forhold til Forældreforeningen. Nadia har deltaget i et møde med DBS’ regionskonsulenter og Forældreforeningen. En ide er at lave et sociale rettigheder arrangement for unge, der skal til at klare sig selv i livet. Søren vil gerne hjælpe med at lave sådan et arrangement.

14. Evt.
Der var en debat om betaling for personer, som ikke er medlemmer, og antallet af ekstra medlemmer.
Der blev ytret ønske om, at folk melder fra I forbindelse med HB/møderne i god tid.
Der er kommet invitation til det svenske landsmøde.
Næste møde er den 19. juli fra kl. 12 – 17.

Færdigheder

Indsendt den

24. maj 2015