Vælg en side

Referat af HB den 23. Juli 2016

Til stede:
Kim Enevold Sørensen, formand
Susanne Pedersen, sekretær
Bestyrelsesmedlemmer: Sofie M. Christensen, Victor Dahl sørensen
Suppleanter: Cathrine Honore Pedersen
Anja Støvring, regionsrepresentant fra Region Øst
Kenneth Rasmussen, repræsentant fra Region Vest

Fraværende:
Tine Drelsdorf, Danni Lundgren, Christina Munkesø, Cathrine Bonde

1. Godkendelse af dagsorden
Punktet tillidsmandskursus blev tilføjet til punktet afholdte arrangementer.
punktet Lions Club / Leo blev tilføjet til punktet samarbejdspartnere.
Dagsordenen blev i øvrigt godkendt som udsendt.

2. Valg af todo-liste og ordstyrer
Katrine vil gerne lave todo-liste.
Sofie blev valgt som ordstyrer.
Kim blev valgt til ordstyrer efter kl. 14, da Sofie måtte forlade mødet på dette tidspunkt.

3. Status fra kontoret
Der er stille på kontoret for tiden. Ditte har stadig ikke fået Birgittes computer. Det overvejes at købe en ny.

4. Økonomi

A. Budget/forbrug
Da Christina ikke var til stede, blev der kigget på det udsendte budget/forbrug. Der er p.t. et underskud på 381.000 kr.

5. PR-udvalget

A. Facebookgruppen
Facebookgruppen kører fint. Der har ikke været så mange medlemsopslag på det seneste, men en del invitationer og orientering fra Barcelonaturen.

B. Facebooksiden
Det overvejes at opdatere facebooksiden, så man kan se lidt mere om, hvad foreningen laver. Det skal undersøges, hvem der har adgang til at redigere siden.

C. Børnebladet
Stine Banner har stadig ikke fundet en medredaktør. Der var forskellige muligheder på bordet. Stillingsopslaget skal rettes til og genudsendes.

D. Ungdomsbladet
Det er nogle gode indslag, der er på bladet. Der har været et møde med ungdomsbladsredaktørerne og FU. Ifølge dem går samarbejdet godt.

E. Nyt fra HB
Sofie laver nyt fra HB.

F. Hjemmesiden
Hjemmesideudvalget skal fjernes fra hjemmesiden, da det ikke længere eksisterer.
Landsmødereferatet mangler stadig at blive udsendt.
Der mangler mødereferater fra region Vest.
Referater skal fremover indsendes i .doc format.
Der var en diskussion om kalenderen, da den ikke virker med tale. Det bør overvejs at få lavet en meddelelse om, at et arrangement er booket, hvis det ikke allerede eksisterer.
Gamle arrangementer skal fjernes fra hjemmesiden.
Der er kommet en positiv kommentar fra et medlem omkring hjemmesiden.
Der var en drøftelse omkring login til hjemmesiden.

G. Nyhedsbrevet
Kim vil fortsat gerne lave nyhedsbrevet. Næste nyhedsbrev bliver udsendt i september.

6. Regionerne

A. Region Øst
Anja orienterede fra Region Øst. Det først kommende arrangement er revy den 13. august. Til september er der planer om et klatrearrangement. Der er også et arrangement om iværksætteri i støbeskeen til oktober, samt et arrangement i november om hjælpemidler med temaet at flytte hjemmefra. Dette arrangement vil blive afholdt i samarbejde med IBOS.

B. Region vest
Kenneth orienterede. Der skal være grillfest den 20. august. Der er planer om et wellness-arrangement i september eller oktober, som skal være målrettet børn. I november er der et standup-show med Anders Mathesen. Bestyrelsen i Vest har taget kontakt til en konsulent i DBS, som gerne vil informere de unge, han har kontakt med, om DBSU. Der er desværre ikke så meget kontakt til Ronnie Jensen i øjeblikket.

7. Afholdte arrangementer

A. barcelonatur
Kenneth orienterede. Det havde været et godt arrangement. Gruppen fungerede bedre og bedre efterhånden. Der var lidt småproblemer undervejs, men de blev løst. Der blev gjort opmærksom på, at en personlig hjælper normalt ikke kan bruges som hjælper ved selve arrangementet.

B. Grøn koncert
Dette arrangement blev aflyst, da der dels var for få deltagere, dels fordi der manglede hjælpere.

C. Overlevelsestur
Dette arrangement er blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger.

D. Tillidsmandskursus
Der var en drøftelse omkring de politiske aktiviteter, der blev foreslået på kurset. Der skal skabes kontakt til Ulla Holtze omkring et Sæt mig fri forløb for børn. Der skal også undersøges, hvem der kan deltage til Ungdommens Folkemøde den 8. – 9. september. Der skal også sættes gang i Integrationsudvalget.

8. Kommende arrangementer

A. Legolandstur
Der er sendt invitation ud til dette arrangement. Arrangementet afholdes den 11. september.

B. Miniefterårsferie
Der er ikke udsendt invitation endnu.

C. Ret og pligt
Dette arrangement skal afholdes den 18. – 19. november. Det skal være en slags fortsættelse af det foregående ret og pligt arrangement. Temaet vil være livsstil.

D. Gør det selv
Dette arrangement er planlagt til den 11. – 13. november.

E. Landsjulefrokost
Skovgården er booket, og der er sendt invitation ud.

F. Sund krop
Dette arrangement bliver afholdt den 13. – 15. januar. Der er ved at blive fundet diverse oplægsholdere.

G. Nordisk camp 2017
Dette arrangement kan blive afholdt enten i uge 29 eller 30. Lejren bliver afholdt på Fyn. Temaet bliver Til lands, til vands og i luften.

9. Politiske aktiviteter

A. Folkemøde
Victor orienterede fra Folkemødet. Det havde været et spændende arrangement. Der havde bl.a. været forskellige workshops.

B. Medlemsforum i Sverige
Der er udsendt et referat fra dette til HB.

C. Sommercamp på IBOS
Der har været nogle HB-medlemmer med på campen. Kim og Lasse holdt et oplæg om foreningen.

D. Syn Danmark
Kim skal holde et oplæg i forbindelse med et arrangement i samarbejde med synskonsulenten i Danmark Syd.

10. Diverse råd og udvalg

A. bestyrelsen på IBOS
Der er ikke kommet nogen referater siden sidste møde.

B. Brugerrådet på IBoS
Der skulle have været afholdt møde den 15. juni. Der skal holdes et nyt møde i august.

C. Det synsfaglige råd ved Synscenter Refsnæs
Der er ikke noget nyt siden sidste møde.

D. Syn Danmark
Kim skal holde et oplæg om DBSU i forbindelse med et børnearrangement, som Region Syd afholder. Arrangementet skal foregå i september.

E. Fællesudvalget
Der arbejdes på ret og pligt arrangementet, se herom ovenfor. Udvalget afholder møde ca. 2 gange årligt.

F. Integrationsudvalget
Der har været afholdt et møde med Forældreforeningen omkring genopstart af Integrationsudvalget. DBS er også interesserede i dette.

11. Samarbejdspartnere

A. DBS
Der skal holdes møde mellem DBS og FU den 3. september. På mødet skal der både diskuteres økonomi og samarbejde.

B. DUF
Der er lavet DUF-ansøgning til næste år. Kim og Victor har meldt sig til DUFs tur til Athen.

C. SUMH
Kim og katrine har tilmeldt sig til projekt Alle med, som handler om at tage ud på skoler og holde oplæg.

D. Forældreforeningen
Niels Bo deltog under dette punkt. Han orienterede om muligheden for at bruge Hurdalcentret i Norge, som ejes af Norsk Blindeforbund. Ideen er, at man kan lave et arrangement omkring selvværd og udfordring for unge. Der er mulighed for at tage derop den 24. – 25. september. Niels Bo vil gerne være behjælpelig med at arrangere turen. Formålet eer at blive introduceret til centrets muligheder med henblik på fortsat samarbejde om evt. fremtidigt arrangement på centret. Katrine, Sofie, Victor og Kim vil gerne deltage.
der er blevet udsendt referat fra foreningens forårskursus, hvor Danni og Victor deltog som repræsentanter for DBSU.
Der har været et møde med Claus Sørensen fra Forældreforeningen. Der ønskes en fælles kalender for DBSU, Forældreforeningen og DBS, så man kan undgå overlap mellem arrangementer.
Der har været en lejr på Musholm for samme målgruppe, der tidligere har deltaget i Laugelejren.

E. RP-gruppen
Kim orienterede. Der er kommet ny bestyrelsesformand. Der skal holdes et møde med gruppen og DBSU sidst på sommeren med henblik på et samarbejde.

F. DHIF
Der skal holdes et møde med Peter Kock fra DHIF efter sommerferien.

G. NUK
Der er ikke noget nyt siden sidste møde. Der skal sandsynligvis holdes et møde i oktober.

H. Lions Club/Leo
Kim og Victor tager kontakt til Lions/Leo omkring et samarbejde.

12. Eventuelt
Der var lidt forskellige korte bemærkninger. Herefter blev mødet afsluttet.

Færdigheder

Indsendt den

23. juli 2016