Vælg en side

Referat af HB den 16. Marts 2018

Tilstede:
Formand, Søren Uhrenholdt.
Kassere, Kathrine Leander.
Sekretær, Cathrine Honoré.
Bestyrelsesmedlemmer, Tine Drelsdorf, Lasse Larson, Sofie Monggaard, Victor Sørensen.
Suppleant, Christina Munkesø.
Repræsentant fra region Øst, Jens Christian Sørensen.
Repræsentant fra region Vest, Kenneth Banner.

Fraværende:
Suppleant, Nina Bargum.
Velkomst v/ formand

Søren bød velkommen.

1. Godkendelse af dagsorden

Brugerrådet på Ibos slettes. Dagsordnen er i øvrigt godkendt.
2. Valg af ordstyrer, og To-do liste

Lasse er ordstyrer. Tine skriver to do liste.

3. Gammel to do liste oplæses, hvor langt er vi nået med opgaverne?

Den gamle to do liste blev gennemgået.

4. Status på kontoret

Ditte har brugt en del tid på at få folk til at betale kontingent – der er nu 16, der mangler at betale. Regionernes mobilepaynumrer har stået forkert på hjemmesiden, men det er rettet nu.
Der var en kort snak om, hvorvidt det er relevant, at hjælperne får nyhedsmailen – det blev man enige om, at det var.

5. Økonomi
A. Budget forbrug:

Der er ikke meget at berette om budgetforbruget. Der er dog en post fra sangweekenden 2017, som står på 2018.

B. Årsregnskab med Anders Fransons kommentarer

Revisoren har ikke noget at kritisere, og han mener, at vi bruger pengene fornuftigt.

6. Blade
a. Børnebladet:

Begge bladredaktører har været syge på det sidste, og der er derfor ikke lagt helt så meget energi i februarbladet, som de kunne ønske. Alligevel synes de, at det går godt. Der er lavet vedtægtsændringsforslag om at stoppe cd-udgivelse, og redaktørerne har gang i et projekt som hedder “efterskolevalget.” For bedre at imødekomme deres målgruppe.

b. Ungdomsbladet:

Nicklas er i gang med at finde personer til succeshistorier, og han vil igangsætte flere konkurrencer.

7. Markedsføring

a. Hjemmeside:

Vi har 60 gb trafik pr. år, hvilket er billigere end forventet. Der overvejes at skifte hjemmesideløsning, argumentet er, at hvis tiger media går ned går siden ned. Man er enige om at droppe idéen indtil videre.

b. Facebook:
Facebook kører fint.

c. Nyhedsmail:

Nyhedsmail i marts er sendt ud. Cathrine skriver den næste.
d. Infomøder:
Lasse har fået kontakt til synscenter Refsnæs.
Der skulle have været møde omkring Aalborg i tirsdags, men dette blev aflyst grundet sygdom.
Der er ikke taget kontakt til Sønderjylland og Vejle endnu.
e. Folkemødet på Bornholm:
Sofie finder overnatning til repræsentanter. Cathrine og Lasse er p.t åbne overfor at tage afsted.

8. Samarbejdspartnere
a. LFBS – Herunder generalforsamlingen:

Victor og Cathrine var til forældreforeningens generalforsamling, hvor forældrerne fik stort udbytte af tilstedeværelsen. Forældrerforeningen kunne godt tænke sig, at DBSU blev en mere veletableret del af programmet fremover. I DBSU vil vi gerne have, at LFBS tilkendegiver, hvordan vi ønsker at vi bidrager.

b. DBS:

Søren og Sofie har været til møde med John og Ask fra DBS. På mødet blev DBSU’s økonomi samt overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet diskuteret. Der blev forespurgt, om DBS kunne støtte noget mere. DBS kan godt se, at de også har brug for DBSU, hvorfor de vil hjælpe os, hvis det kommer til det, men lige nu mener DBS, at vores egenkapital, som ligger på omkring 550000 kr. er for høj til, at de vil støtte os.

c. NUK:

Intet at bemærke.

d. DUF:

Ditte har skrevet en lang mail til os omkring de nye persondata regeler.

e. bestyrelsen på Ibos:

Sidste møde blev aflyst, og der er ikke arrangeret et nyt møde.

F. Synsfagligt råd:

Der skulle have været et møde i marts, men det er ikke blevet meldt ud.

g. DLS:

Intet at bemærke.

h. SUMH:

Victor og Jens deltager i SUMH’s repræsentantskabsmøde d. 6. og 7. april.

9. Regionerne

a. Øst:

Øst taler om promovering af deres arrangementer – hvilke samarbejdspartnere kan vi komme ud til, og vi vil gerne åbne nogen af vores bestyrelsesmøder. Vi har et madarrangement lige om hjørnet, desuden er klatring, kør bil arrangement, adl-arrangement mm på vej.
Søren opfordrer til, at begge regioner ansøger DUF pulje til lokalt arbejde.

b. Vest:

Vest har kun 45500 kr. tilbage til i år grundet et stort underskud. Vest har fået næsten hele fastalaunsarrangementet sponsoreret andetsteds.
Bestyrelsesmøder bliver afholdt i Århus for at spare penge.
Der er en lang række fællesspisningsarrangementer på vej i år – det første blev desværre aflyst grundet for få tilmeldinger.
Hvis alt går vel, bliver der lavet et motorcykelarrangement d. 2. juni. Arrangementet just for girls bliver d. 26. maj.
På vej er også et transportarrangement, et økonomiarrangement, et poolparty, et judoarrangement, et klatrearrangement, gør det selv i et køkken og et førstehjælpsarrangement.

10. Afholdte arrangementer
a. Selvværdsweekend:

Det var et hyggeligt arrangement i Flemløsehytten på fyn. Ulla Holtze var der lørdag og holdt oplæg om selvværd, selvtillid samt skyggesider, og om søndagen var der mindfulness. Vi har sjældent oplevet så positive evalueringer. Vi talte herefter kort om hvad man gør, hvis en underviser/oplægsholder melder sig syg.

11. Kommende arrangementer

a. Landsmøde 2018:

Vi har styr på tilmeldinger, transport, vedtægtsændringer m.v. Der er tilmeldt 69 DBSUere inkl. arrangører.

b. Gamer arrangement:

Invitationen er sendt ud, men der er kun kommet en tilmelding pga. at det er blevet lagt oveni i FM i goalball, så man arbejder på at rykke det til den første weekend i juni. Ellers er der styr på det meste.

c. Konference for studerende

Der er fundet og bestilt datoer på Fuglsangscentret,, og der er forslag til oplægsholdere.

d. Aktiv familieweekend:

Første weekend i maj har LFBS booked Mingstedcenteret. De vil gerne have DBSU til at sende repræsentanter som rollemodeller.
Nogen gange skal der laves ting sammen, og nogen gange skal der deles op i grupper; førskolebørn, skolebørn og unge.

e. Aktive mig:

Der er 4 tilmeldinger.

f. Sund krop:

Der er tale om at finde en spejderhytte, så madlavningstemaet også kan komme i fokus.

g. Sangweekend:

Der er styr på lokaler, undervisere og datoer.

h. bevægelse og selvudvikling:
Der er intet til dette punkt.

i. Lalandia:

Arrangementet forventes engang i november. DBSUere under 20 uden børn har fortrinsret.

j. Miniefterårsferie:

Sofie skal have fat i Mads Lisberg, for at spørge ham, om han vil være med til at arrangerer.

12. Handlingsplan 2018:

Punkter til den kommende handlingsplan er:

Produktion af t-shirts IHT. markedsføring.
Tage kontakt til medier/aviser.
Vi vil gerne have fortræde for folketingets socialudvalg.
Vi vil gerne have mere fokus på rekruttering, (herunder infomøder)
Kommunikation omkring togtilgængelighed.
Regioner skal lave børnearrangement i samarbejde med LFBS.
Kontakt omkring optimering af studiematerialer.
Fritidsjob til unge.

13. Hvem genopstiller?

Vi tog en rundte om bordet, hvor folk sagde, om de vil genopstille.

14. Evt:

Vi trak lod om, hvem vi skulle holde taler for.

Færdigheder

Indsendt den

16. marts 2018