Vælg en side

Referat af HB den 14. – 15. September 2012

Tilstedeværende:
Gunhild Sørensen
Mikael Krarup
Christina Munkesø
Mads Brix Baglund
Mie Henriksen
Karen Koch Rasmussen
Andreas Christensen
Stine Morsing (ankom senere)
Allan Kristensen (blev kun til lørdag formiddag)
Nina Schneidermann (Repræsentant fra region Øst)
Kristian Kristensen (Repræsentant fra region Vest)
Fraværende:
Christoffer Pagaard
Birgitte Hald Hansen (kontordame)

1. Velkomst
Gunhild byder velkommen til mødet, og informerer kort om de praktiske ting.
2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

3. Valg af referent, to do liste, dirigent, og nyt fra hb producent
Mie refererer, Mads er dirigent, Karen laver to do liste og Mikael Krarup laver nyt fra HB

4. Manglende afbud fra arrangementer (af medlemmerne)
Vores medlemmer er desværre dårlige til at melde afbud fra arrangementer, trods vores frameldingsgebyr, som blev stiftet af samme grund.
Vi hører nu, at problemet, er det praktiske. Hjælperne føler det ubehageligt, når de skal lede efter folk som viser sig slet ikke at være på stationen el. lignende.
Løsnings forslag fra HB:
En frist for, hvor længe arrangører, hjælpere og resten af deltagerne skal vente på de manglende personer, før de antager at vedkommende ikke kommer.
få telefon nummeret fra deltagerne ved tilmelding, så det er muligt at ringe dem op i given situation.
Det er dejligt at hjælperne tager så meget ansvar, men selvom folk er blinde, må man regne med at de tager telefonen og ringer, hvis de ikke kan finde vej og ønsker at komme med de andre.
Vi bør dog tage ekstra hensyn til de unge der er under 18 år.
I bestyrelseshåndbogen, har vi en arrangementsvejledning, hvor ovenstående restrektioner passende kunne blive indskrevet.
Andreas Christensen vil gerne opdaterer bestyrelseshåndbogen. Den skal dog først være færdig til landsmødet næste år.
Vi bør dog også videregive rådet om, at få deltagernes telefon numre, til de arrangører der stadig mangler at afholde inden landsmødet.
Kristian giver besked om beslutningerne til Birgitte.

5. Hjælpere:
Vi har haft problemer med, at hjælpere drak sig for fulde til vores arrangementer og ikke overholdt den alkoholpolitik vi faktisk har omkring det. Dette problem bør vi være mere opmærksomme på, for fremtiden, da det er vigtigt at vores medlemmer kan føle sig trygge og hygge sig til arrangementerne. Dette skal vi også skrive ind i bestyrelseshåndbogen.
Vi vil gerne have et velfungerende hjælperkartotek. Det sker at de personer, som står indskrevet i kartoteket, ikke svarer på opringninger eller mails, imens vi har indtil flere hjælpere med på vores arrangementer, som er udefrakommende. Det er ”desværre” vores opfattelse, at mange af de udefrakommende ikke ønsker at stå i hjælperkartoteket, men kun hjælpe på arrangementer hvor deres bror, søster eller ven er med. Hvis sidstnævnte ikke var gældende kunne man bruge kartoteket til at holde rede på, hvilke hjælpere der før havde forvoldt problemer.
Vi beslutter os for at opdaterer og kontakte de passive hjælpere i vores kartotek og spørge dem om de stadig er interesserede, dernæst vil vi lave nogle lækre hjælperansøgninger og hænge dem op på pædagog og lærer seminarier, samt på social og sundhedsskoler.

6. Afholdte og kommende arrangementer:
Fulton turen:
Allan som deltog fortæller at det var en rigtig god og succesrig tur, med 11 deltagere og 5 hjælpere. Fulton er ikke gået konkurs, men skipperen Birk som var kaptajn på årets tur, fortalte at han ikke kommer igen næste år. Vi tvivler på om arrangementet overlever, selvom det selvfølgelig er en skam.

Nordisk camp:
Dem som deltog i camp’en fortæller at den var meningsfuld og havde gode aktiviteter.
Man drøftede på den nordiske camp, om de enkelte lande selv skal stå for deres transport i fremtiden, da det var svært for vores kontordame, at overskue hvordan man hurtigst og nemmest kommer frem og tilbage, det må formåedes, at de enkelte landende kender de bedste ”smutveje” selv.
Alle de danske deltagere har betalt deltagerbetalingen til tiden, men vi har først fået penge fra de andre lande lang tid efter arrangementet er afholdt, det er noget fremtidens arrangør af nordisk sommerlejre skal være opmærksom på, at få indkrævet hurtigere og gerne inden arrangementet bliver afholdt, da der er regninger osv. der skal betales i forbindelse med lejren.

Skanderborg:
Der var 4 deltagere som benyttede sig af Leo’s arrangement. Det skyldtes formentlig, at det er langt, at rejse når Leo kun inviterer os til én dag på Skanderborg festivalen. Det er nok sidste gang vi skal forvente, at blive inviteret til festival i bøgeskoven af Leo.

Adventure weekenden:
Arrangementet var stort set Vellykket. Der var dog vandskade i den hytte, der oprindeligt skulle bruges, og der var ren panik indtil Gunhild fik fat i nogle hytter på en camping plads, de kunne bruge i stedet. De havde 5 nye hjælpere med. Deltagerne var meget tilfredse med arrangementet dog ønskede sig mere tid til, at kunne køre på ATV ére.
Arrangementet bliver nok lidt dyrere end forventet, men det skyldtes mest af alt, det alternative ophold i de ”forvoksede legehuse” på camping pladsen som måtte erstatte hytten.

Kommende arrangementer
Lyrik:
Der er krise omkring dette arrangement lige for øjeblikket. De overvejer at søge kulturfonde, da den forfatter de havde i tankerne kun ville holde foredrag i 2 timer, og skulle have 8000 kr. for det. Den resterende tids underholdning eller undervisning krævede lidt flere penge end hvad der var budgetteret med.
FOF (folkeoplysningsforeningen) bliver foreslået som et sted hvor arrangørerne kan finde kontakter.
Arrangørerne for dette arrangement søger igen til udvidet HB med et friskt budget, med de nye udgifter inkl.

Miniefterårsferien:
Den bliver rigtig spændende.

Landsmødet:
Arrangørerne planlægger at lave workshops som det også var gældende sidste år.
Karen siger, at de skal have med ind i deres overvejelser, at sætte tid af, til at der kan blive drøftet idéer osv. til det nye nationale synscenter som DBS er i gang med, at få
udarbejdet en beskrivelse om, hvad dette center skal kunne tilbyde osv.
Integrationsudvalget overvejer, at holde en konference eller seminar til september mdr. næste år.
Hvis man har forslag eller idéer til landsmødet, må man meget gerne skrive en mail til:
landsmoede@dbsu.dk

7. Regionerne:
a. Øst
Der blev afholdt en bondegårds tur, som forløb godt, hvor der dog kun var 2 synshandicappede børn og de andre var deres venner. Der kommer også en yoga weekend, en julefrokost og et ungdomsarrangement.

region øst har valgt at bruge pengene der var øremærket til ”nye medlemmer” på en rabat ordning ved det første arrangement du deltager i som ny i foreningen.

Øst har holdt foredrag på instituttet hvor der faktisk var folk der ikke var medlemmer. Spørgeskemaerne har åbenbart ikke virket, i forhold til hvad folk vidste om vores forening Andreas Christensen er trådt ud af bestyrelse i regionen Øst.

b. Vest:
region vest derimod har valgt at bruge lidt penge på, at lykønske dem der har fundet nye medlemmer til foreningen, med et gavekort.
Vest har også sendt breve ud til kommuner og socialrådgivere. De vil videresende breve ud til de blinde og svagtseende unge de kender i deres region, med det formål at melde sig ind i foreningen DBSU. Region Vest er ikke tilfreds med webmasteren, da han ikke svare når de beder ham om, at ændre kontaktoplysninger osv.
De har bl.a. følgende arrangementer på menuen:
Julefrokost med DFDS.
Sejltur i midten af november.
Stand–up tur. Andens nye show. .

Vest tilføjer at vi måske bør finde et nyt motto til foreningen. Det nuværende motto er:
DBSU rykker, når synet dykker. Kristian Kristensen har valgt, at træde ud af bestyrelsen i region Vest, da de har haft samarbejdes problemer i bestyrelsen.

8. Politiske aktiviteter:
a. Fællesudvalget.
Der er intet at bemærke, da der ikke har været afholdt noget møde siden sidst men Heidi Nielsen fra Interessegruppen vil nok snarest muligt indkalde til et møde. Det er Gunhild som formand og Mikael som frivilligt medlem af HB som er repræsentanter fra DBSU i fællesudvalget.
DBSU skal komme med flere indspark og deltage mere aktivt i fællesudvalget, da det ellers mest er interessegruppen der får ordet, de vil rigtig gerne samarbejde med DBSU om tingene, så vi også kan får indflydelse på tingene og ikke kun skal betale nogle penge. Fællesudvalget har tidligere afholdt studerendes konference sammen og det var et meget populært arrangement.
Vi er i HB blevet enig om at, på det næste fællesudvalgsmøde der bliver afholdt, skal DBSU komme med et forslag om, at lave et arrangement, hvor man kan få noget mere viden om den nye arbejdsmarkedsreformen som træder i kræft den 1. januar 2013, da den både får stor betydning for mange af vores egne medlemmer men også for interessegruppens medlemmer. Med sådan et arrangement får vi også noget politisk arbejde ind i vores forening.

b. Integrationsudvalget
Det som hedder integrationsudvalget er et udvalg som er bestående af DBSU, DBS, Forældreforeningen og Interessegruppen, de skal følge og søge at påvirke udviklingen på integrationsområdet.

I integrationsudvalget har man for tiden meget fokus på det ”nationalcenter”, som DBS arbejder for at få gennemført sammen med de to nuværende landsdækkende synsinstitutioner: IBOS og Refsnæs. De vil gerne have samlet alt viden, faglighed og kompetencer på synsområdet et sted i landet. Så man i fremtiden ved hvor man skal henvende sig, hvis man har brug for råd og vejledning på det synsfaglige område, uanset om man er den synshandicappede, forældre, lærer eller socialrådgiver eller lign.
Vi skal som brugere hurtigt muligt på banen med gode idéer og indspark til nationalcenteret, da det nok er os, der ved bedst hvad der kan være behov for, derfor har integrationsudvalget snakket om, at lave en fælles konference eller seminar i september 2013 om netop dette tema.
Inden denne konference/seminar er det vigtigt, at hver organisation i Integrationsudvalget får drøftet med deres medlemmer, hvad de mener, der kan være vigtigt, at det nationale synscenter skal indehold. Forældre foreningen tager en debat om det på et seminar for kun deres medlemmer, Interessegruppen tager en debat om emnet på deres forårskonferencen.
DBSU bør derfor også ligeledes, at drøfte emnet f.eks. på landsmødet.

Karen og Mikael deltager i næste integrationsudvalgsmøde og det kommer til, at handle om hvordan men bedst muligt får udarbejdet en manual til hvordan man i de forskellige organisationer i integrationsudvalget, bedst muligt kan få en debat om det nationale synscenter.

Karen beder på vegne af Integrationsudvalget om at arrangørerne af landsmødet afsætter tid til, at drøftet idéer osv. til det nye nationale synscenter, hvis vi altså som organisation vil have indflydelse og det vil vi vel gerne, da dette nationale synscenter kommer til, at få en betydning for størstedelen af vores medlemmer.

9. Råd og udvalg:
a. instituttet
Der har været afholdt to møder siden vores landsmøde i april måned og Gunhild har deltaget, på begge disse møder. På mødet den 12. juni blev bl.a. emnerne inklusion, viden, handicap politik, handicapkonventionen, skolen, centralisering vs. decentralisering drøftet med udgangspunkt i IBOS vision og mission planen for hvor de skal ligge deres fokus i fremtiden og til sidst på mødet blev den godkendt med få ekstra bemærkninger fra bestyrelsen. IBOS har f.eks. som mål, at de gerne vil være mere styre på IKT området.
Klaus Høm fortalte, at IBOS får en ny kunstnerisk bearbejdet parkeringsplads, de har fået penge fra en fond som er øremærket til at opføre dette projekt.
På mødet den 6. september orienteret Klaus Høm om økonomien på IBOS, de overholder deres budget, og økonomien ser fin ud overordnet set, de tjener dog de fleste af deres penge på de specialiseret kurser som de kan tilbyde.
Thorkild Olesen orienterede om, at DBS arbejdet for en sammenlægning af de to landsdækkende synsinstitutioner: IBOS og Refsnæs, da der i forbindelse med revidering af kommunalreformen og med optakt til en eventuel ny socialreform, vil kunne være mulighed for dette og umiddelbart er alle parterne positive over for idéen med et nationalt center.
Begrundelsen for at lave et samlet center er, at der desværre i dag er en tendens til, at der kommer en udvanding i fagligheden når kommunerne i ringere grad køber de takstfinansierede ydelser. Så skal økonomien tilpasses derefter, og organisationerne er nødt til at afskedige medarbejdere. Derved mister områderne faglige medarbejdere og kompetencer. For at redde synsområdet ser DBS, at en optimal løsning ved, at samle de to organisationer, derudover er det dokumenteret at blinde og svagsynede, der får en uddannelse og/eller arbejde, er faldet markant. Den udvikling er sket imens at synsområdet, er blevet mere og mere decentraliseret, hvilket vidner om, at der mangler en central faglighed, derfor vil man gerne samle viden, faglighed og kompetencer på et sted. Kennedy Centeret er meget specialiseret i øjensygdomme og derfor en vigtig sag for synsområdet, derfor er tanken også, at Kennedy centret skal blive en del af det nationale center. Thorkild Olesen orienteret endvidere om, at DBS har hyret Oxford research, som er en ekstern virksomhed til, at gennemgå alle rapporter vedr. synsområdet, der er udkommet de sidste år og derudfra det lave et samlet oplæg til regeringen med et bud på, hvad der kan gøres
men for at kunne gøre en forskel skal både folketinget, regionerne, og kommunerne være enige om, at støtte denne løsning. Det er ikke godkendt endnu.

Klaus Høm orienterede om, at hjælpemiddelinstituttet er blevet nedlagt og lagt ind under VIHS.
Dermed kan de ikke i år stå for den årlige IKT messe kaldet HIT-messen. IBOS har derfor påtaget sig at stå for at organisere messen, som i år hedder IKT-messen. Den skal afholdes på Nyborg strandhotel i dagene den 18 – 19. september. Gunhild kan ikke deltage i messen og Klaus Høm har givet DBSU lov til, at en sende en anden repræsentant dog er der ingen
fra HB som har mulighed for at deltage.

b. Det synsfaglige råd ved synscenter Refsnæs.
der har ikke været afholdt møde endnu, derfor intet at bemærke.

c. Videnscenter for handicap, hjælpemidler og social psykiatri:
Intet at bemærke.

d. Børneudvalget:
Der har været møde d. 19. august.
Snart bliver udvalget landsdækkende.
Stine er blevet spurgt om hun ville hjælpe med børnearrangementer i region vest.
Børneudvalget har planlagt en udflugt til Havnstrup dyrepark, med forældre og søskende og datoen bliver formentligt lørdag d. 25. maj 2013, det afhænger dog af hvornår forældreforeningen forventer at afholde deres familiekursus, disse to arrangementer skal nemlig helst ikke støder sammen.

10. Samarbejdspartnere
a. DBS
Gunhild og Andreas har været til møde med DBS´s forretningsudvalg . Der blev snakket meget om kontakten imellem forældreforeningen, DBS og DBSU.Der blev også snakket om økonomi og de regnede med, at vi ville få det samme tilskud til næste år som vi har fået i år. Vi har fået udsættelse på hvornår kælderrummet skal være tømt. Vi har til udgangen af september.
De påtænker at lave en sommerlejr for børn til næste år, som vi har mulighed for, at være med til, at arrangerer sammen med dem, hvis vi er interesserede.Det skal ikke kun være en social sommerlejr, det skal være en lejre hvor børnene også lære nogle
færdigheder og hvor børnene skal kunne møde hinanden på nye og indsigtsrige måder.
I forbindelse med snakken om sommerlejren, har Andreas fået at vide, af Jesper Dahl fra forældreforeningen, at de også er ved at planlægge en sommerlejr, men ikke har modtaget information om DBS’s. Det er hvad man kalder dårlig kommunikation, og vi bliver nødt til at samarbejde, ”samarbejdspartnerne” imellem, som det så sigende hedder. Ellers bliver vi konkurrerende enkeltorganisationer.
DBS er også ved at lave en video, som bliver vist på forældreforeningens forældrekursus. Den hedder: ”Dit blinde kompetente barn.” Formålet med filmen er, at bringe et budskab til forældrene om ikke at pakke deres børn ind i vat, selvom de er synshandicappede.
DBS har tilbudt DBSU 1 plads til den nordiske kvinde konference i Norge der omhandler: ”vold mod synshandicappede kvinder”. Karen Koch Rasmussen deltager som repræsentant for os.
Gunhild har fra DBS modtaget invitation til Danmarks største uddannelsesmesse for unge med særlige behov. Messen vil finde sted i Roskilde i dagene den 19-20. september. Der ville både deltage lærere, vejledere, sagsbehandlere og elever. Hvis i er interesseret i, at deltage eller vide mere om messen kan i gå ind på hjemmesiden: udifremtiden.dk
b. SUN
Vi hører fra foreningen, at de har ”fundet” deres formand igen og har fået styr på den nordiske demonstration mod hæveautomater. Vi ved dog i bestyrelsen alt for lidt om hvad aktionen går ud på og hvordan den er planlagt. Vi vil rigtig gerne invitere Esben Sørensen og eller Thomas Knudsen som repræsenterer SUN fra Danmark, til vores udvidede hovedbestyrelsesmøde.
Mie, som er kontakt person til SUN beder Esben om at sende vedtægterne til bestyrelsen og en afhandling der klargøre hele demonstrationens formål og dens struktur. Vi vil modtage det inden d. 15. Oktober. Før, vil vi ikke støtte den, da vi mener, at siden vi betaler medlemsgebyr til SUN bør vi være enige om tingene. Når vi modtager skrivelsen fra Esben, skal det videresendes til John Heilbrunn i DBS.
c. SUMH
Der har lige været afholdt frivilligt møde. Her blev det besluttet hvilke projekter/temaer vi skal have fremover. Der blev sat fokus på unge på ungdomsuddannelser og en fleks ordning tilegnet dem. Dvs. forlængelse af uddannelsen om nødvendigt. Om søndagen blev der afholdt et arrangement om lobbyisme. Vi er i samarbejde med to politikere fra enhedslisten omkring dette projekt.
Desuden er SUMH så heldige at have fået tildelt nogle penge, der var til overs i DHI’s kasse og har brugt dem på et projekt i Nepal.
SUMH’s arrangementer står ikke på nuværende tidspunkt under vores arrangementer, men det vil vi gerne have dem til at gøre. De er en vigtig og god samarbejdspartner for os. Mads skriver til vores webmaster.
d. DUF
De har afholdt reflex 2012. hvor ingen DBSU’ere deltog. Næste arrangement, hvor vi får mulighed for at involvere os kommer der DUF delegeret møde d. 1. december Vi har dog kun observatør status dvs. at vi ikke kan stemme. Måske skal vi have en debat om hvordan vi får mere indflydelse i DUF. Mie deltager i delegeret møde, sammen med Andreas og Gunhild får opgaven at kontakte vores kontordame i forbindelse med dette.
Vi har endnu ikke fået af vide af DUF hvornår vi får deres driftstilskud. Pengene plejer at gå ind sidst i november.
d. Interessegruppen
De holder generalforsamling. Første weekend i oktober. DBS har i anledning af interessegruppens jubilæum sidste år, givet dem et tilskud. Det vil interessegruppen bruge, på at invitere folk med til deres generalforsamling til 300 kr. hvilket er halv pris til fattige studerende.
Interessegruppen har også lavet en fond.
Interessegruppen er desværre blevet et mellemled mellem DBSU og DBS fordi nogle medlemmer er blevet for gamle til DBSU og føler sig for unge til DBS. Men interessegruppen har mange spændende arrangementer som især henvender sig til unge studerende. Derfor er denne tendens lidt ærgerlig.

Interessegruppen foreslår vi på vores landsmøde kan lave en lille workshop, der omhandler
Fokus på hvordan foreningerne kan supplere hinanden bedst muligt.

f. Forældreforeningen:
Stine og Gunhild deltager til efterårskonferencen d. 28 – 30. september. Der skal sættes fokus på det lave deltagertal på deres arrangementer og man ønsker en dialog med forældrene om dette fænomen. Stine melder sig til at deltage i aktiviteterne på familiekurset.
Gunhild giver dem besked.
11. PR, og markedsføring:
a. Ungdomsbladet.
Jesper er glad for at lave ungdomsbladet. Det er spændende og medlemmerne melder ind. Han har opsnuset mulighed for, at søge penge til ekstra udstyr til bladet. Han har allerede udset sig nogle mp3 afspillere, som man kunne placerer i hver region, som de kunne tage med på deres arrangementer og optage med. På den måde aflastes han selv i forhold til at skulle rejse rundt og optage på arrangementerne selv, mens der stadig kommer flere indslag. Det er ikke fordi han vil skrue ned for sin egen eksterne indsats, men ønsker sig bare flere og mangfoldige indslag. Arrangørerne kunne fortælle deltagerne ved et arrangements start om det var i orden at de gik rundt og optog under aktiviteter og i pauserne. Måske ville der også være deltagere, der kunne have lyst til at forsøge sig med, at optage og lave interviewes.
Vi mener i HB at optageapparaterne er en god måde at løse Jespers tid på og vi vil gerne give ham lov til at sende en stedfortræder ud om nødvendigt.
Jesper bemærker, at han hellere vil have de vigtige meddelelser som personlig besked på Facebook eller på mail, i stedet for som kommentarer til opslag i ungdomsbladsgruppen på Facebook.
vi foreslår at Jesper kan skrive ovenstående krav, som del af sin profiltekst på Facebook og/eller i introduktionen på ungdomsbladet.
b. Børnebladet:
Vi har fået 6000 kr. af de 10.000 kr. som Steffen aldrig nåede at bruge, før han måtte stoppe som børnebladsredaktør. Vi vil dog gerne stadig have bilag for de resterende 4000 kr. så vi er sikre på at de blev retmæssigt brugt.
c. Sammenlægning af bladene:
Efter meget stort besvær med, at finde en ny børnebladsredaktør og den desværre meget lave tilslutning til bladet, ser vi desværre ingen anden udvej end, at nedlægge børnebladet, så DBSU i fremtiden kun har et blad, altså at vi slår bladene sammen.
Jesper kan godt forstå grunden til sammenlægningen, men vi skal måske tage højde for, at han skal have flere penge. FU tager en snak med ham om idéen med sammenlægningen af bladene og økonomien i det når de skal have MU samtalen med ham.
Stine forslår at børneudvalget muligvis godt kan være Jesper behjælpelig. Man kunne f.eks. lave et punkt der hed børnehjørnet.
Som en sidste ting skal vi også overveje om vi skal ændre navnet på bladet.
d. Nyhedsbrev:
Vi regner med at nyhedsbrevet denne gang skal indeholde:
Nyt fra HB.
Nyt fra Kontoret.
Nyt fra Regionerne.
Nyt fra Bladene.
Nyt fra webmaster
Indlæg om kommende arrangementer
Kontaktoplysninger på fillidsfolk

Deadline for indlæg til nyhedsbrevet er den 15. november og det skal sendes til: nyhedsbrev@dbsu.dk

Vi tænker, at nedsætte en gruppe som kan begynde på nyhedsbrevet og så kaste sidste indspark ind efter det udvidede HB møde, som afholdes kort før deadline.

e. Kommunikation og markedsføringsudvalg:
Kristian sidder i udvalget. Han behøver ikke at droppe ud, bare fordi han dropper ud af region Vest. Kommunikationsudvalgets opgave er at formidle medlemmer og udefrakommendes ord. Der har også været lignende tiltag i region Vest, som vi er glade for, men kommunikationsudvalget vil være den varme linje. I kommunikationsudvalget skal sidde repræsentanter fra HB, Men de behøver ikke udelukkende at være tillidsfolk. Kristian, Mie, Andreas og Christoffer sidder i udvalget lige nu.

f. Hjemmesiden:
FU taler med vores webmaster Christoffer til MU samtalen.
Vest klager over, at webmasteren ikke udfører de ting man har sat ham til.
HB skal oftere informeres om, hvad der er sket i hjemmesideudvalget. Andreas som sidder i udvalget og lover at sende en mail ud til HB snarest. Men fremover vil de også gerne have det til, at være et punkt på dagsordenen for sig selv.
12. kontor:
Vi har som bekendt i punktet om DBS, fået udsættelse i forhold til hvornår vi skal være ude af kælderen. De som meldte sig til det, har kigget på kælderen og prøvet at skaffe sig et overblik. Andreas har snakket med rigsarkivet som gerne vil have de gamle årsberetninger osv. fra os.
Vi talte om, hvem der kan hjælpe Andreas med at rydde op i kælderen sammen med ham. Mads hjælper så vidt han kan. Hvis Andreas har brug for seende assistance, kan han prøve at kontakte hjælperne i vores hjælperkartotek.
Birgitte som er vores barselsvikar, vil gerne have en udmelding fra os med en dato på hvornår hun reelt set skal slutte hos os. Vi synes at det er en god idé, at Birgitte gøre årsregnskabet færdig, derudover skal hun også lige have tid til at sætte Ditte ind i hvad der er sket siden hun gik på barselsorlov. Ifølge hele HB mener vi, at det kan være smart, at have et overlap på en måned, derfor slutter Birgitte hos os omkring den 1. februar 2013. Birgitte bliver, indtil revisoren har godkendt årsregnskabet, da der er brug for seende hjælp til det.
I forlængelse af Birgittes spørgsmål har vi meddelt Ditte at vi kun kan bevilge hende 15 til 20 timer om ugen. Hun fortalte os, at hun har fået suppleret op med dagpenge den sidste periode hun var hos os og hun ved ikke helt præcist hvor længe hun kan blive ved med det. Det betyder at når hun ikke kan få suppleret op mere, er det ikke sikkert at hun kan blive hos os, hvis hun ikke har fundet et andet arbejde, hun kan supplerer op med. hun kan ikke leve af de få timer vi kan tilbyde hende. Hun har bedt om, at vi underskriver en frigørelses attest for hende, hvis der bliver brug for det, den giver hende retten til at søge arbejde imens hun er hos os og skifte job fra den ene dag til den anden..
Hvis vi ikke underskriver frigørelses attesten, har hun en måneds opsigelse. Så står vi uden kontordame d. 3. februar. Vi valgte at afholde en afstemning om vi skulle underskriv frigørelsesattesten eller ej, da der var stor uenighed, om det i HB, der var 4 personer der stemte for og 3 personer som stemte imod.
Vi snakker om hvad vi gør med vores adresse. Der bliver foreslået at vi opretter en postboks men denne skal også skiftes, hver gang vi skifter kontordame, så pga. usikkerheden med vores kontordame i fremtiden og vi helst skal undgå at skifte adresse. Før har Gunhild som formand sagt ja til, at få hendes adresse registreret som ny DBSU kontor adresse, indtil vi har fundet holdbar løsning, dette giver hende dog noget mere arbejde og det vil koste foreningen nogle flere penge i porto, da hun skal videresende posten til vores kontordame.
13. Økonomi:
Vi får 300.000 kr. af DBS, hvorfra vores husleje normalt bliver trukket. Når vi ikke længere har kælderrummet får vi sandsynligvis flere penge.
DUF ansøgningen er i gang. DUF skriver at der måske kommer nogle nedskæringer, hvilket vi tolker som en reminder om, at vi ikke kan tage længere varende lån.
SOMI-ansøgningen er sendt afsted og der er selvfølgelig søgt om penge til lauge lejren, mini efterårsferien og et børnearrangement til Havnstrup zoo. Det er dog ikke sikkert at vi får alle pengene. Arrangørerne på de forskellige arrangementer har alle været med til, at lave deres budgetter, så de ved hvor mange penge der er søgt til dem. Vi har i alt søgt socialministeriet omkring 315.000 kr.
Det var meningen at Lene Johannsen ville være behjælpelig med, at lave ansøgningen, det har dog ikke kunnet lad sig gøre, at finde et tidspunkt hvor det har, kunnet passe hende og os, at lave den sammen, derfor har Gunhild og Birgitte lavet ansøgningen sammen alene dog har arrangørerne været medbestemmende og spurgt til råds omkring hvor mange penge de mener de har brug for til deres arrangement.
Der er blevet kigget på medlemskartoteket. Der er omkring 42 medlemmer der ikke har betalt medlemskontingent.
Vi lavede sidste år en restriktion om, at hvis man ikke betalte røg man ud efter en hvis tidsramme.
De kan blive slettet som aktive i vores kartotek og bare stå der som passive men til nytår, vil de ryge ud, hvis de ikke har indbetalt deres medlemskontingent.
Karen orienteret os om, at i interessegruppen bruger den hårde metode, at man ringer rundt og husker dem på at betale og hvis de ikke gør ryger det ud.
Vi blev enige om, at det virker bedst at ringe rundt til alle de medlemmer som ikke har indbetalt deres medlemskontingent endnu. Kristian har påtaget sig denne opgave dog hvis det bliver for uoverskueligt for ham, kan han bede Mikael, Mie og Stine om hjælp.
14. eventuelt
Stine spørg om der er nogle af os, der kan tænke sig, at sidde i børneudvalget, da der lige nu kun er 2 personer udover Stine i udvalget og den ene person bliver snart for gammel til at være medlem af DBSU. Hvordan får man folk ind i det udvalg?

Der blev foreslået følgende:
– Man kan skrive en ansøgning ud til medlemmerne. Med et stillingsopslag af en art.
– Medlemmerne skal skrive hvorfor de er interesseret i, at sidde i det udvalg Der blev gjort opmærksom på fra flere, at man skal passe på med ikke at sætte for høje krav fra starten så folk bliver skræmt væk.
Gunhild orienterede om, at vi ikke laver et socialt arrangement for alle tillidsfolk i forbindelse med det udvidede HB møde, som vi tidligere har snakket om. FU vurderer, at det vil blive for presset tidsmæssigt. Vi gør det i stedet for, kort tid efter landsmødet, da der på dette tidspunkt er valgt helt nye bestyrelser i DBSU. Gunhild og Andreas står for at planlægge dette arrangement for nuværende tillidsfolk i DBSU. Til næste år er der dog afsat 26.900 kr. til et tillidsmandskursus, men det kursus er tiltænkt folk som godt kunne tænke sig, at vide mere om hvad det vil indebære, at sidde som tillidsperson i en forening. Det er Andreas og Michael Rasmussen som står for, at arrangerer dette kursus men Andreas vil gerne trække sig, da han troede, da han meldte sig som arrangør, at de skulle arrangerer, et kursus for nuværende tillidsfolk. Han giver selv Michael Rasmussen besked om sin beslutning og beder om en afklaring fra Michael, om han selv vil stå for at arrangerer kurset, eller om det ikke skal blive til noget alligevel.
15. Tak for denne gang:
Gunhild takket for et godt møde og informeret lige til sidst om, at det udvidede HB møde bliver afholdt på FSC i Fredericia den 10 – 11. november 2012. FU skal mødes fredag den 9. november om aftenen og holde MU samtale med Birgitte og Christoffer og med Jesper lørdag formiddag.
Vi starter med fælles frokost lørdag og umiddelbart herefter starter det udvidet HB møde.

Færdigheder

Indsendt den

14. september 2012