Vælg en side

Referat af HB den 14. – 15. Maj 2011

Referat af hb møde d. 14-15. maj
Fuglsangscentret Fredericia!

tilstedeværende:
Michael Rasmussen
Thomas Dalgaard
Mie Henriksen
Maria Christensen
Osman Gül
Kevin Eilersen
Gunhild Sørensen
(Mikael Krarup og Christina kommer lørdag aften.)
(Ulrik Madsen og Ditte kommer søndag morgen.)

Indholdsfortegnelse
1. to do liste, nyt fra hb og referent
2. suppleanter og regionerne
3. FU 3. medlem
4. spørgeskemaundersøgelsen
5. forslag om ryste sammen arrangement
6. PR og markedsføring
A – ungdomsbladet
B – børnebladet
C – Naudio
D – hjemmesiden
E – facebook og blindsigt
F – nyhedsbrev
G – sms
H – folderne
7. politiske arrangementer
A – fællesudvalget
B – integrationsudvalget
C – syndanmark
D – Fundraising
E – mail fra liberal alliance
8. råd og bestyrelser
a- det synsfaglige råd ved synscenter Ræfsness
b – bestyrelsen på blinde instituttet
c – brugerrådet på instituttet
9. samarbejdspartnere
A – DBS
B – forældreforeningen
C – interessegruppen
D – SUMH
E – DUF
F – SUN
G – Lions club (LEO)
10. Arrangementer
A – afholdte arrangementer
B – kommende arrangementer
C. hjælpere
D – brugervejledningen i arrangementsplanlægning
11. deadlines
12. forslag fra mikael K. og Ulrik
13. økonomi
A – budgetforbrug 2011
B – revisoren
C – budgetter for bladene
D – tipsansøgning
E – SOMI
F – REGIONERNES ØKONOMI
G – billag m.m.
14. kontor
A – ditte
B – medlemslister
C – hvem gør hvad
D – forslag til mødestruktur i fremtiden
15. evt. og tak for denne gang
A – indmeldelsesblanketter
B – mail fra bent nygaard
C – omkring mødet

1.To do liste, nyt fra HB og referent

Maria laver to do liste –
Thomas og Mie laver nyt fra hb
Mie referere

2. Suppleanter og regionerne

Sidste år, lavede vi forsøget med at tage suppleanter, med i vores møder. De skulle have mulighed for at suge til sig. Det har givet pote., så derfor fortsætter vi selvfølgelig med denne ordning.
Angående regioner, har vi drøftet om vi skulle holde regionskontaktmøder eller lade én fra hb sidde med i deres møder. Vi blev enige om, at lade forkvinderne, eller andre for de to regioner sidde med i hb møderne så de både kunne få information og inspiration til evt. større arbejde. Vi vil ikke pålægge nogen bestemte personer at sidde med i vores møder, så de må gerne skiftes til. dette skal måske nedsættes som vedtægtsændringsforslag.

3. FU – 3. medlem ?
Der står i vedtægterne at det bør være: en formand, en kassere og et udvalgt bestyrelsesmedlem.
Gunhild melder sig til posten.

4. Spørgeskemaundersøgelsen !
Vi skal opsummere på spørgeskema undersøgelsen, og har drøftet nogle af de punkter som der er blevet lagt mærke til i første omgang. Vores samtale kan ikke slutte og derfor stifter vi et lille udvalg til at se nærmere på sagen. Det bliver thomas og mie inkl. Evt. seende person som hjælp.

5. Forslag om ryste sammen arrangement
Vi bliver enige om at et ryste sammen arrangement for nye medlemmer i DBSU ville være succesfuldt. Så kunne folk møde hinanden med åbne øjne, uden at blive blandet sammen med de gamle integrerede DBSU’er. Så ville de være mere modige på arrangementerne og føle sig trykke når de var blevet sikkert indlogeret. Desuden skulle dette arrangement være alkoholfrit, for man kan sagtens have det sjovt uden alkohol. det ville også forbedre måden de nye mødte hinanden på og ikke mindst DBSU’s ry. ville forældre måske også have det bedre med at sende deres børn af sted. Få gamle medlemmer kunne fungere som arrangører og mentorer for alle de nye og kunne evt. holde oplæg om deres oplevelse af foreningen.

6. Pr og markedsføring!

A – ungdomsbladet
årsager til forsinkelse af bladet, kan være notas produktion. Vi vil dog gerne fastholde vores samarbejde med dem, da de er gratis.
Her mindes igen om deadlines, som alle skal overholdes. .

B- Børnebladet:
Steffen Filskov vil lave et bruger råd for unge der kunne komme med ud i marken og se hvad det er han laver og måske blive inspireret. Vi giver stor applaus for Steffens velproducerede blad, med god lyd og fin overholdelse af sin egen deadline lige efter landsmødet.
Endelig har vores bladredaktører også bedt om at få et pressekort

C.. naudio
Børnebladet og ungdomsbladene er lagt op.
Den fantastiske radio er oprettet på et år, og Claus Sørensen har lagt kræfterne i, med jesper knudsen, som sparingspartner.
Der er reception d. 18. maj på hovedkontoret.

D. hjemmesiden
Der er kommet flere ting på arrangements kalenderen. Også xterne arrangementer som DBSU ikke arrangere. Så der er liv på hjemmesiden.
Ellers intet nyt at bemærke

E – Facebook og blindsigt
Der er mange der slet ikke ved, at der er en facebook side. Lige nu er der 69 medlemmer. Ligeledes bliver blindsigt heller ikke brugt særlig meget. Det er synd for disse to ting, er ellers gode. Vi burde gøre en god markedesføring af de to..

Kunne man lave en signatur under de mails vi sender til medlemmer hvor der altid står husk vores facebook og blindsigt. Det ville måske tiltrække flere medlemmer.

F – Nyhedsbrev
Dem vil vi udsende 2 gange årligt.

G – Sms:
Det er en fantastisk måde at komme i kontakt med medlemmer for alle bruger mobilen. Vi vil forsøge, at lave en sms ordning, som skal række ud til medlemmerne.

H – Folderne
De er forældede. Vi har dem som en pdf fil. Det var en 3 sidet folder med gode informationer, som nu er forkerte. Det er synd for der er brugt mange penge på det.
Ditte har prøvet at reparere dem manuelt, men det lader sig ikke gøre. Vi vil gerne lave nogle nye foldere. Der er dog grænser for hvor man kan lægge dem, for det skal man have lov til.
Vi vil gerne prøve at fornye de gamle foldere, så vi igen kan bruge dem i vores markedesføring, hvis redigering i pdf dokument er muligt.

7. Politiske arrangementer
a. fællesudvalget
Dette er et bindeled til interessegruppen. Michael R. og Mikael K. deltager i møde med interessegruppen. Vi må kontakte hinanden når vi har brug for det, men vores tilrettelæggelser og kalendere passer dårligt sammen.
vi vil snakke om erhvervs konferencen, og prøve at få det bedste ud af det.

b. integrationsudvalget
består af: interessegruppen, DBS og DBSU.
Man forsøgte at få fat i DBS for at søsætte dette udvalg. Ellers er ideen med udvalget, at give folk evnen til at integrere sig i samfundet, som handicappede.

C. Syndanmark
Papiret vi har fået om det er fra 2004.
Det var noget, som man ønskede skulle blive, men aldrig blev. Der står rigtig mange gode ting i det papir. Vi følger op så godt vi kan.
Vi vil gerne se nærmere på det.

d. Fundraising:

medlemmer af fundraisingudvalget skal have bedre information om hvilke kriterier de skal søge under. Så de ikke blot får at vide at de skal søge penge. Ellers intet at bemærke siden landsmødet.

E. mail fra liberal alliance
Liberal alliance har kontaktet os og vi vil takke for deres mail og blot præsentere os for dem ved at fortælle og videreformidle hvem vi er. Vi forholder os politisk neutrale så de ikke får fordel af os.
Michael R. melder sig frivilligt, som repræsentant.
Vi har ikke hørt om andre partier der har taget kontakt til handicaporganisationer, men vi synes det er et godt intiativ. Det minder om hvad vi snakkede om på landsmødet, om at komme i kontakt med politiske instanser.
Vi vil genlæse landsmødereferatet.
Der var gode politiske debatter som ville være brugbare at tage op igen…

8. Råd og bestyrelser
a. det synsfaglige råd ved synscenter Ræfsness
Der er ikke kommet ngoet referat, så vi kann ikke sige noget nyt. De afholder møder to gange årligt. Dbs, er repræsenteret så vi skal også finde en repræsentant for os.
Det foreslås at det kunne være nogen der har gået på refsness, som osman og kevin.
Osman er på posten.

b. bestyrelsen på blindeinstituttet
denne post er varetaget af vores formand Michael Rasmussen

c. Brugerrådet på instituttet
der er to pladser en svagtseende og en blind. I dette råd tester man hjælpemidler og hører om nye
Henrik Personn spurgte om vi havde fundet et nyt medlem og det har vi nu, da Kevin E. melder sig som den blinde, i rådet, da Anders Franson som er svagtseende allerede sidder der.

9. samarbejdspartnere
a. DBS
intet at bemærke siden landsmødet ud over:
De har 100 års jubilæum. Husk arrangement ved kerteminde havn d. 24. juni for bl.a. dbs og synscenteret i odense.
Vi har fået 300.000 af DBS. Dog er vi blevet skåret ned som mange andre organisationer er blevet det.

vi skal lave et tillidsmandskursus arrangement i dbsu, et hvor folk der har erfaring, og har været til dbs kurset, kunne fortælle andre medlemmer om dette.

B. FORÆLDREFORENINGEN
Intet at bemærke siden landsmødet.
De få børn der har ytret sig om hvad de gerne vil savner arrangementer for helt små børn.

c. Interessegruppen
BSIU . –
Vi sender ungdomsbladet til dem og inviterer, men er dog ikke blevet inviteret til deres arrangementer. Vi vil gerne forsøge at få et samarbejde med dem.

d. SUMH
Vi er fascinerede over deres flotte tiltag omhandlende 5 årsplanen og vi vil gerne opsummere vore egne principper og moraler og evt. skrive en form for strategi eller handlingsplan ligeledes.

e. DUF
spændende arrangementer og nyhedsbreve værd at lægge mærke til. Bl.a. REFLEKS. Vi ser op til deres velfungerende system og projekter.

Vi vil gerne gøre et godt indtryk. Så husker folk os også bedre. Desuden lægger politik mere mærke til en stor sammenslutning som dansk ungdoms fællesråd end de små organisationer i sig selv.

F. SUN
Synsskadede unge i norden.
Mødet i OSLO var et startskud på forhåbentlig bedre samarbejde. Sun kunne være paraply organisation ligesom sumh. Vi kunne dele interesser og ønsker og brede det ud over norden. Det er en glimrende mulighed, blot man kan få penge til arrangementer osv.

g. lions leo
Lions club har spurgt os hvilke ting de kunne lave som ville være interessante for os.
Vi snakker lidt om fulton turen sidste år, som var meget vellykket og man har positive tilbagemeldinger, og siger at man lærer rigtig meget, og nyder en tur hvor man ikke bliver pakket ind i vat.
Kunne det tænkes at nogen forældre havde brug for et informationsmøde, hvor man bliver underrettet om at det altså ikke er farligt, og en god mulighed for de unge mennesker.
Vi skal holde møde med lions club for at drøfte en handlingsplan fremover.

h. Mail fra instituttet
De vil gerne have hjælp til messer og tilbyder os en vederlagsfri messestand. vi kunne skabe synlighed i gode kredse og Dorthe Randahl.
spørger om samarbejde er tilgængeligt og på hvilke medier
vi vil gerne gå i dialog med hende så det kan blive aktuelt.

10. Arrangementer
a. Afholdte arrangementer

london turen.
God tur, med gruppe fordeling, således at en gruppe på 4 var tilknyttet en hjælper så ingen blev væk. mere info men god tilrettelæggelse.

landsmødet.
Fin underholdning ved ” Schwanzen Sänger Knaben.”
Det bedste er hvis underholdningen holder folk samlet.
Landsmødet forløb ellers godt.

b. Kommende arrangementer
bornholm –
det tegner godt.
der er blevet sendt info til medlemmer og det er blevet annonceret på ungdomsbladet.

lauge lejren
Det bliver en god tur.
Dette år – fra 18 – 23. Juli. den foregår i videbæk udenfor herning. Der er pt. 11 tilmeldte.

Leo skanderborg
3 på venteliste efter landsmødet, stor attraktion

Kropssprogskurset:
forvirring, det der var planlagt var for dyrt i første omgang. Man arbejder på det.

Julefrokost
18 – 20 november kører som den skal
Alt er klappet
Den er dyrere fordi vi har prioriteret til dyrere ting, for at trække flere til. ..
Pris for deltagelse 399

Mad og vin
Intet nyt under tapetet.

C. Hjælpere
Vi skal løbende tjekke op på hjælperkartoteket.
Information til hjælperne!
Efter ubehagelige oplevelser, vil hjælpere gerne vide hvad folk fejler og om de har specielle behov i forhold til deres sygdom eller deres andre problemer.
Desværre er erfaringen, at folk ikke vil oplyse disse ting.
Vi spekulerer på hvad vi kan gøre, for at få folk til at angive disse ting, og hvor det i såfald skulle stå. I medlemskartoteket, eller i et dokument på kontoret, som bliver fulgt op på så hjælpere altid kan se det, når de melder sig til arrangementer. Det vigtigt for dem at vide, fordi de må vide bestemt hvilken udfordring de står overfor, som hjælpere. Hvis de kun regner med at skulle hjælpe til som synskompenserende personer, og ledige arme til ledsagelse er det jo voldsomt at blive udsat for epileptiske anfald eksempelvis. Vi kan ikke tvinge folk til at oplyse disse ting, men kan heller ikke risikere at hjælpere kommer ud for disse ting igen.

D. Brugervejledning i arrangementsplanlægning
Det er godt, at der er en sådan vejledning, men den kunne trænge til opfriskning for den er lidt tør. Men ellers har den mange gode punkter, og relevante ting, man måske glemmer selvom man er en gammel rotte i arrangementsplanlægning.
Denne ligger i bestyrelseshånbogen

11. Deadlines!!!
Vi skal være bedre til at overholde deadlines, – det ville give pote, og fordel, i arrangementer, blade, og alting. Det ville blive mere organiseret arbejde.
Vi diskuterer hvor vidt man skulle tage ekstra betaling for de for sent udmeldte tilmeldinger eller afmeldinger? For at få lettet det administrative arbejde?

Julefrokoster har benyttet sig af rabat ordninger og kan give råd om at rabatten på voksne og børn ikke bør være så stor, så holder budgettet bedre.
Vi vil gerne stramme op på vores regler i bestyrelsesmappen angående dette.

Det er op til arrangementsgrupperne selv, at vælge, om de vil sige nej til folk der tilmelder sig for sent, og ligeledes om de vil sende deltagerlister ud.
Deadline temaet skal med i brugervejledningen

12. Arrangementer for børn ?? michael og ulriks forslag.
Tanken var, at nogen var lidt alene og man gerne ville give de ældre erfarne lov til at lave sådanne arrangementer.
Vi konkludere at der er delte meninger og at det er ret stort at bruge penge og resurser på, når der er noget der hedder forældreforeningen. Vi snakker også om at børnene ser op til de voksne arrangører og skal dog stadig kunne identificere sig med dem. Altså ville det ikke være godt hvis de der arrangerede var for gamle. Der skal være en friskhed.
Forslaget imødekommes dog for dets intiativ og ide.

13. Økonomi

a. Budgetforbrug 2011
De nystiftede regioner er selvfølgelig ikke nået så langt endnu. Vi snakker om hvordan økonomi orienteringen bør være. DBS’ 2. rate ER kommet.

Der bliver foreslået at de forskellige dele af budgettet kunne være i forskellige filer i stedet for en stor fil med det hele.
Ditte kan også lægge arrangements tingene over i et andet xl ark, det vil ikke have noget at sige for revisoren

b. revisoren
Revisorens udgifter var højere end budgetteret
Michael Krarup har vendt det med et revisionsfirma, som siger at revisoren skal have 50.000 kr. hvor vidt det er for meget vil Michael K. snakke med lene om igen.
Anders franson er ny revisor.
Vi vil gerne efterstræbe at dem der skal revidere regnskabet får det i god tid. Og ellers får information om hvis der er problemer med det.

c. budgetter
Grunden til at børnebladets budget er højere end ungdomsbladets er, at Jesper sender løbende kvitteringer og Steffen skal have et starrt budget

d. tipsansøgning
onsdag skal michael og ditte tips ansøge. Referaterne skal med. Der skal stå ord om fremtiden.
Måske to års ansøgning i år.
Man skal lave en to årig hvert andet år. Man har ansøgt for 1 år sidst, fordi man ikke vidste hvorledes reglerne blev ændret.

E. SOMI.
Social ministeriets pulje
Den blev afleveret i Oktober sidste år.
Vi har ikke fået pengene endnu.

F. Regionernes økonomi
Vi har kørt et system med 75 kr. og 100 pr. medlem. Skal grundbeløbet eller Apersonbeløbet sættes op? Beløbet ser sådan ud fordi man regnede ud hvad deres generalforsamlinger ville koste osv.

vi kan ændre beløbet efter hvad de har brug for, og efter regionernes medlemslister. Der er ikke lige mange i hver region
måske er beløbet blevet i underkanten, nu hvor der er flere medlemmer, større arrangementer osv.

g. bilag m.m.
Billag skal sendes til ditte.
14 dages reglen skal overholdes i forhold til indsending af billag.
Ditte vurdere at det er i orden at kopiere et billede af billetterne og indsende i stedet for at sende billetterne fysisk. Det er svært at snyde alligevel.

14. Kontor!

a. Ditte!
Bogføring og regnskab.
Trods Ditte brugte tid på london, vedligeholdelse af medlemskartoteket, tilbagesendelse af ungdomsbladet og
Snakket med skat, osv. Holder hun ved og klarer posten.

b. Medlemslister:
Vi bliver enige om at Thomas og Mie sørger for at sende en mail ud til medlemmer hvori de bliver spurgt om de vil være en del af en ny offentlig medlemsliste, som dog kun er offentlig for DBSU medlemmer. På listen skulle der stå om hvert enkelt medlem fulde navn, by, e-mail og om man er ny eller gammelt medlem. Informationerne vil vi skaffe fra Dittes medlemskartotek. Det eneste vi behøver at vide fra medlemmerne ud over et ja eller et nej er en angivelse om de er nye eller ej. Der er seneste frist for svar d. 1. oktober 2011.

b. hvem gør hvad
Maria styrer mailen og ditte modtager også på serveren kontor@dbsu.dk
til formanden – Michael Rasmussen dbsu@dbsu.dk
de mails man skriver til de specifikke arrangements mails såsom lyrik@dbsu.dk ender hos Michael på dbsu mailen hvis man staver dem forkert.

tilmelding@dbsu.dk – har ditte overtaget
dem der tilmelder, skal skrive til denne ovenstående. Med arrangementets navn i emnefeltet, så kan ditte se, om de har betalt kontingent og er berettiget til at deltage. Derfor skal man være i kontakt med ditte til arrangementer
hvis man laver info om arrangementer – kan man sende det til ditte og så sender hun til alle på en gang som har tilmeldt sig

Maria varetager dbsu telefonen
38190322
Hun har ikke faste telefontider, men åbner en nogle timer om dagen og ser beskeder osv.
Maria kan ikke se hvem der ringer, så man skal lægge navn og nummer. Der vil bare stå kontoret har ringet.

Thomas står for arrangementer til hjemmesiden og tilføjelser eller bemærkninger sendes til kontoret, som derefter bliver videresendt til thomas.

Nyhedsbrevene skulle være sendt d. 15. maj. Men regionerne får frist til at lave det inden måneden er slut til mail. nyhedsbrev@dbsu.dk

D. forslag omkring mødestruktur i fremtiden s
Michael foreslår opsamlingsmøder på skype, hvor der ikke er fuld dagsorden. Man kunne holde møde,.. lørdag søndag invitere nogle folk og derefter opsamle
Afsluttende møde lørdag søndag inden landsmødet.

15. evt. og tak for denne gang

a. indmeldelsesblanketter.
Problem med indmeldingsblanketter
Det er ikke nødvendigt at have en der er underskrevet man kan lave en elektronisk der kan sendes på mail.
der er nye regler. Man Behøver ikke længere underskrift, hvilket Lasse Ryhberg (fra DUF) godkendte i, januar

Der står i vores regler at man kan vælge at få på sort og punkt osv, hvilket er mærkeligt da vi ikke udbyder det. Det er vigtigt at vi fastholder at punktlæsere kan få deres punkt, når det står i vedtægterne.
Vi skal have nedsat et udvalg til at kigge i vedtægterne og ulrik dahl og Mikael Krarup, melder sig. De sender deres info om vedtægter til dbsu@dbsu.dk
Det skal være klar til næste møde.

b. Mail fra Bent Nygård
Bent fra videnscenteret vil gerne have en dialog mellem
Forældreforeningen og dbsu d. 22. juli

C. Omkring mødet
Godt med auditivtalerliste og i det hele taget et godt møde hvor alle fik sagt noget og der var god ro og orden. Dog foreslås det at én bestemt person styrer talerlisten, så det ikke er formanden der skal gøre det arbejde oven i sin dirigent rolle.

Tak for denne gang 

Af: Mie Henriksen

Færdigheder

Indsendt den

14. maj 2011