Vælg en side

Referat af HB den 13. Juli 2013

Vi har i HB valgt dette år at sprede os lidt længere ud end vores egen næsetip på fuglesangscenteret og afholde møder på vores samarbejdspartneres tilhørssteder. Denne gang er vi i Handicaporganisationernes Hus, der ligger i Høje Tåstrup. Bygningen bliver bl.a. brugt af SUMH og DBS. Det blev indviet af dronningen d. 12/12 2012 og det siges at være verdens mest tilgængelige kontorhus!

Tilstedeværende:

Gunhild Sørensen
Andreas Christensen
Kristian Kristensen
Mie Henriksen
Anders Fransson
Nadia Pedersen
Stine Banner
Allan Andresen (Repræsentant fra region Vest)
Kristina Mahler (Repræsentant fra region Vest)
John Heilbrunn (Gæst fra DBS)
Fraværende:
Stine Morsing
Anne Fasmer
Nicolai Svendsen

1. Velkomst
Formanden byder velkommen og efterfølgende er der rundvisning i huset v/John Heilbrunn og herefter oplæg om DBS af samme person.

2. Godkendelse af dagsorden
Den er godkendt

3. To do liste, referent, ordstyrer/dirigent og hvem laver nyt fra HB
Mie er referent og laver nyt fra HB
Anders skriver to-do liste
Kristian agerer ordstyrer

4. Samarbejdspartnere
a. DBS
Forretningsudvalget har booket møde med DBS d. 5. september og er i gang med at udarbejde en dagsorden. Hvis nogen personer fra HB har nogle punker de gerne vil have tilføjet til den dagsorden skal de kontakte FU.

b. SUMH
De søger frivillige til Nepaludvalget og folk til rollemodelskurset; Vi går foran. Der er tilmeldingsfrist i morgen den 14. juli.

c. SUN
Mie og Anders sidder som repræsentanter og skal til SUN møde i oktober. De deltager også til Sveriges landsmøde i midten af august.

d. DUF
Vi forventer at tipsmidlerne fra DUF falder yderligere. Det hænger sammen med at de andre organisationer har fået mere fremgang.

Mie fortæller om seminaret positionér din forening.
På seminaret deltog næsten hele hovedbestyrelsen og repræsentanter fra region Øst. Det handlede primært om hvordan man som organisation kommunikerer med sine nuværende samarbejdspartnere og får etableret kontakt med de man endnu ikke er i samarbejde med. Sidst men ikke mindst analyserede vi vores forening og blev klogere på hvordan vi fremstår i forhold til vores eget billede af os selv. For at kunne undersøge disse ting, lavede vi bl.a. en SWAT undersøgelse og en interessentanalyse. Seminaret var godt for KU fordi deltagerne fik rum til at tale en del om øjenforeningen, som KU også har prøvet at få kontakt til. Det forstås af hovedbestyrelsen som værende et epokegørende arrangement som har vist os ting om vores forening vi har været blinde overfor. Der var desværre ikke tid til at tale det igennem på dette møde, men Mie sender noterne fra DUF seminaret ud til hovedbestyrelsen, så vi kan diskuterer det på næste møde. Vi ønsker ikke at de vigtige antagelser og informationer skal gå i glemmebogen.

e. Forældreforeningen

Gunhild og Jane Mette Andersen deltog i forældreforeningens forårskursus d. 24. – 26. maj. På kurset om lørdagen var der arrangeret rollespil for både børnene og deres forældre, det var en rigtig sjov og spændende oplevelse. Derudover deltog der også på kurset to studerende fra musikprofilen og to studerende fra massøruddannelsen på IBOS. Børnene fik mulighed for at lave en sang sammen med de studerende fra musikprofilen, derudover havde de også mulighed for at få massage af de studerende fra massøruddannelsen, imens kunne deres forældre få viden om uddannelsesmulighederne på IBOS.
I løbet af weekenden snakkede Gunhild med Claus Sørensen formanden for forældreforeningen og han fortalte at LFBS er ved at oprette en IKT gruppe og han spurgte om DBSU vil være repræsenteret i den gruppe. Hvis IKT gruppen skal deltage på IKT messen, dækker DBSU ikke deres udgifter, da vi gerne vil være repræsenteret i IKT gruppen, men vi ønsker ikke at tage anden del i projektet. Nadia Pedersen og Anders Fransson vil gerne deltage som repræsentanter fra DBSU. De skal dog undersøge hvad LFBS forventer vi skal bruge af økonomiskmidler for at være repræsenteret i denne IKT gruppe.

Forældreforeningen har spurgt om DBSU kunne være interesseret i at afholde et introkursus om DBSU og evt. et DBSU arrangement i forbindelse med LFBS´s familiekursus på FSC i 2014, De har nemlig på nuværende tidspunkt booket hele fuglesangscenteret.

Bestyrelsen i forældreforeningen synes det kunne være en god idé, hvis der ville deltage nogle DBSU medlemmer. Så både børnene og forældrene kan se hvad DBSU kan tilbyde.
HB synes det er en god idé at lave et mini ”DBSU arrangement” så vi evt. kan tiltrække nye medlemmer på denne måde og forældrene kan se, at det ikke er farligt at deres børn deltager i DBSU´s arrangementer. Stine Banner og Kristina Mahler melder sig til, at være arrangører på sådan et arrangement på FSC, de kontakter forældreforeningen og meddeler dem at de er de to arrangører fra DBSU. De skal derudover i samarbejde med Gunhild finde ud af hvordan vi skaber de bedste økonomiske omstændigheder angående dette.

Forældreforeningen vil meget gerne markedsføre DBSU i deres medlemsblad Treklangen som udkommer på skrift og Claus foreslår, at vi kan få en fast annonce i bladet. Kristian vil gerne stå for, at udarbejdet en annonce. Derudover vil de også gerne både reklamerer for vores arrangementer osv. i deres nyhedsbrev og på deres hjemmeside.

f. Lions Club

Gunhild har inviteret Peter Voss Hansen fra Lions Club til at deltage på vores næste hovedbestyrelsesmøde i september. Der vil han holde et oplæg for os og vi kan få en dialog med ham om vores fremtidige samarbejde.
Peter deltog også på vores landsmøde i år. På landsmødet holdt Lasse og Peter et oplæg for alle deltagerne, om hvad Leo og Lions Club er og hvad de kan tilbyde DBSU. Derudover fik de forslag og idéer med hjem fra deltagerne på landsmødet, om hvad de godt kunne tænke sig, at Lions Club kunne tilbyde os af arrangementer osv. i den kommende fremtid.

g. Metodistkirkens spejdere og Lersøparkspejderne

Andreas er kontaktperson og har haft et møde med spejderne og de fandt sammen ud af, at det ville være for problematisk for vores medlemmer at vise spejderne rundt, for at vise hvordan det er at være blind, som spejderne havde forestillet sig. Derimod kom de frem til, at vi i samarbejde skal afholde et arrangement i marts måned til næste år, forhåbentlig i fælledparken KBH. Der vil blive lavet en rute rundt, hvor man laver spejderaktiviteter ved posterne. På den måde kan spejderne få en oplevelse ved at lærer noget fra sig. Undervejs er det de synshandicappede der skal fortælle spejderne om deres liv og verden samt instruerer spejderne i ledsagerteknik osv.

Næste møde er d.20. august.
Ved næste møde d. 20. august skal der udarbejdes et budget forslag til hvor mange penge der skal bruges på dette nye arrangement.

Ud over Andreas er Stine Morsing fra HB med i samarbejdet med spejderne fordi hun har erfaring indenfor spejderliv og pædagogik.

Til dette formål har man mulighed for at søge ekstra tilskud i DUF. Det kunne måske være interessant for DUF at vi har et samarbejde med spejderne idet DUF har en hovedpart af medlemsorganisationer som er spejdere eller FDF’ere.
Målet med samarbejdet er dog foreløbigt kun et endagsarrangement.

5. Pr. og markedsføring

a. Hjemmesiden
Andreas fortæller om hjemmesiden. Webmasteren har været ude af drift pga. sine eksamener, men han er tilbage igen.

b. Kommunikation og markedsføringsudvalg
Udvalget skal snart holde møde om hvad vi kan gøre med det stramme budget vi har. Lige nu sidder Osman, Kristian og Mie i KU.

Vi har fået et tilbud fra et firma der hedder Complex Production, der kan udvikle vores hjemmeside hurtigere end vores nuværende webmaster kan gøre det. På nuværende tidspunkt er hjemmesiden hele tiden under stille og rolig udvikling, da tingene tager tid og vores webmaster er under uddannelse. Vi ved godt hvad vi ønsker os, men at få sat det i værk er en længere proces. Det er et relevant emne for os at tage op nu, fordi vi på DUF´s seminar blev klar over, at hjemmesiden er én af vores svage sider. Firmaet som giver os et tilbud, har svagtseende medarbejdere som har forstand på både zoomtekst og JAWS som er de synskompenserende PC programmer. Tilbuddet fra firmaet ligger i samme prisklasse som vores nuværende webmaster får udbetalt. Forskellen er den, at firmaet vil give os en færdig lavet hjemmeside som gerne skulle have alle vores ønskede funktioner implementeret med det samme. Firmaet vil sende os en udførlig beskrivelse af tilbuddet og hjemmesideudvalget vil kigge nærmere på det.

c. Ungdomsbladet
Mie fortæller om Jan og Livs store arbejde og fortæller at Jesper har et godt samarbejde med dem. Han er glad for de nye gode indslag som medlemmerne selv laver. Der er ingen slinger i økonomien.

d. Børnebladet
Der var ansøgningsfrist til vores stilling som børnebladsredaktør d. 1. juli og vi sidder nu med 1 relevant ansøgning. FU vil afholde møde med ansøgeren snarest, så de kan aftale de forskellige omstændigheder vedrørende stillingen.

e. Blindsigt
Thomas Dalgaard er administrator for blindsigt mailinglisten. Han har givet udtryk for, at vi også skal huske at reklamerer for vores arrangementer og andre relevante ting på blindsigt, da han håber og tror at det kan tiltrække flere medlemmer til listen og til at deltage i vores ting.

f. Facebook
Lige pt. er det Christina Munkesø som er administrator på vores facebook side men hun sidder ikke i HB længere. Vi taler om at det kunne være en god idé, hvis det blev Ditte der blev den nye administrator, så kan alle relevante materialer blive sendt direkte til hende. Det er betryggende for os fordi Ditte kender os godt og i forvejen modtager alle andre relevante henvendelser.

Vi besluttede på dette møde at gøre Ditte til administrator samt at få oprettet en brugerprofil på facebook, der hedder DBSU, så hun kan være anonym og ikke skal bruge hendes private facebook profil til det.

6. SynDanmark

Vi har sendt Øjenforeningen en anmodning om at få en annonce i deres blad, Værn om synet, men vi har desværre fået afslag. Nu har vi i stedet sendt en ansøgning om at få lov til at være repræsenteret på ét af deres arrangementer og fortælle om foreningen. Vi mener at Øjenforeningen huser mange potentielle medlemmer til DBSU og deres pårørende. Vi mener også at vi selv har meget at byde på til Øjenforeningens medlemmer, og er derfor ærgerlige over deres svar.

7. Regionerne rundt

a. Øst
Vi starter med Øst hvor der i dag ingen repræsentanter er til møde.
Gunhild har haft kontakt til Allan Kristensen som er formand i regionen og han siger, at de er blevet bedre til at kommunikere og lave arrangementer. De har afholdt et øl smagnings arrangement.

b. Vest
Kristina fortæller at der har været debat i regionen om hvilke arrangementer der tiltrækker, fordi det også for region Vest er svært at skaffe deltager til deres arrangementer. Danseweekenden var f.eks. rimelig billig at deltage i men der var ingen tilmeldinger.
Vest planlægger også madaften i Århus hvor man kan spise på forskellige spisesteder i Århus. Det vil være en egenbetaling på 100 kr. for at deltage denne aften.
Sidst men ikke mindst er et badearrangement også i støbeskeen.
Det bliver bemærket, at region Vest laver mange gengangere og at det måske er det som får medlemmerne til at miste deres engagement.

Kristina fortæller også, at deres region har valgt kun at holde fysiske møder og derfor undlade brugen af skype. Det forstår vi i HB godt, da vi også har haft dårlige oplevelser med skype møder. Bestyrelsen forsøger at holde kontakt med hinanden via deres mailingliste og det er de blevet bedre til.

Kristina fortæller at de til danseweekenden havde problemer med at der var en hjælper der meldte fra i sidste øjeblik. Derfor snakkede vi om på mødet, at det kunne være en god idé, hvis de eller andre der oplever lignende problemer med vores hjælpere, vil give kontoret besked om det. Så kan det blive noteret i hjælperkartoteket, så fremtidens arrangører kan være opmærksom på, at der kan forekomme problemer med ustabilitet.

8. Afholdte landsarrangementer

a. Haunstrup dyrepark
Gunhild fortæller at det var et vellykket arrangement og at børneudvalget har modtaget mails fra flere familie med rosende ord og arrangementet. De fik en rundvisning af en dyrepasser i to timer og børnene fik mulighed for at røre ved dyrene og specielt slangen var et stort hit i blandt børnene. De deltagende gav udtryk for at det var dejligt at kunne komme og møde nogle personer, der var i samme situation som dem selv. De gav også udtryk for at det bestemt ikke ville gøre noget at sådan et arrangement foregik en hel weekend altså fra fredag til søndag men det er meget vigtigt for dem at datoen for arrangementet bliver meldt ud tidligt for at man som børnefamilie kan planlægge. Det vil måske også gøre at vi kan få flere tilmeldinger.

Det bliver foreslået om det kunne være en god idé, at børneudvalget fastsætter weekend hvert år, hvor de vil afholde et børnearrangement.

Børneudvalget har overholdt deres budget men det skyldes muligvis, at de har fået nogle gode tilbud.

9. Kommende landsarrangementer

a. Lyrik Weekend
Lyrikweekenden har igen fået for få tilmeldinger og derfor har arrangementsgruppen valgt at lave et ekstraordinært endagsarrangement, den lørdag hvor lyrikweekenden skulle have været afholdt. Der er 5 tilmeldinger og man håber meget på at det bliver vellykket trods ændringerne. Pga. denne ændring bliver arrangementet også meget billigere, men det stemmer godt over ens med, at arrangementsgruppen ikke denne gang har modtaget støtte fra kulturfonden som de også søgte sidste gang.

b. Laugelejren
Laugelejren i år bliver afholdt fra på mandag den 15. juli til lørdag den 20. juli.
Arrangørerne af Laugelejren har givet udtryk for at de godt kunne tænke sig, at der var en person fra HB der kom på besøg i år, for at få et indtryk af hvordan lejren foregår og snakke med deltagerne, derfor tager Gunhild på tirsdag den 16. juli ud og besøger dem i Laugens have i Videbæk. Hun tager Jane Mette Andersen med, da hun muligvis godt kan tænke sig at være arrangør til næste år men hun vil meget gerne se hvordan lejren foregår inden hun bestemmer sig. Der er 11 medlemmer tilmeldte på nuværende tidspunkt og 4 pædagoger.
Gunhild er blevet inviteret til at deltage i mødet med forældreforeningen og DBS omkring den fremtidige struktur af laugelejr. Der bliver desværre færre og færre der tilmelder sig laugelejren og derfor er mødet tiltrængt. I år støtter DBS Laugelejren økonomisk, da vi har fået færre penge fra socialministeriet. Vi kan muligvis i fremtiden godt forvente, at midlerne fra SOMI falder, da det bl.a. bliver beregnet efter hvor mange medlemmer der deltager og det er desværre også faldende. Når vi får færre penge til arrangementet er det også mere kompliceret med planlægningen osv. for arrangørerne, da det kræver gode faciliteter når det er lejre for multihandicappet børn og unge.

For at vi kan undgå at Laugelejren uddør, er det nødvendig med et møde med forældreforeningen og DBS for at drøfte hvordan lejren skal afholdes i fremtiden og om det evt. kan være en idé, at afholde arrangementet i samarbejde med andre handicaporganisationer f.eks. SUMH og DH, så det fremover bliver et arrangement på tværs at de forskellige organisationer og ikke længere et DBSU arrangement. Hvis vi går sammen med andre organisationer om at arrangere Laugelejren, så skal arbejdsopgaverne selvfølgelig også fordeles ud, så det ikke kun er DBSU der står for planlægning osv. Vi synes dog at det vil være en god idé hvis der evt. kan sidde en eller to personer fra DBSU i arrangementsgruppen, så vi kan komme med gode råd og idéer til hvad man skal tænke på når der deltager børn og unge med et synshandicap. Hovedbestyrelsen er enig i at det er bedst, hvis der på en eller anden måde kan findes en løsning på at bibeholde Laugelejren, da det er det eneste tilbud vi har til vores multihandicappede medlemmer.

c. Tillidsmandskursus
Der er 10 tilmeldinger til dette arrangement og det er folk fra både HB og de to regionsbestyrelser.
Andreas giver en lille teaser for arrangementet, han fortæller at der fredag aften vil være foredrag med en forfatter, coach og psykoterapeut og om lørdagen kommer der en konsulent fra DUF, der vil holde oplæg og workshops for os.

d. Nordisk Camp
Årets Nordiske Camp bliver afholdt i Sverige. Danmark kan max. deltage med 5 medlemmer og 1 hjælper men der er kun tilmeldt 3 medlemmer og der er fundet en hjælper til at tage af sted sammen med dem. Ditte er ved at undersøge hvordan de nemmest kan komme frem og tilbage.

e. Kano weekend
Det foregår fra d. 23. til d. 25. august.
arrangementsgruppen har fået tilskud på næsten 3000 kr. og pengene er øremærket til formålet.

f. Sex og samliv
Planlægningen går godt. Der er allerede fundet hjælpere og der er nogle få tilmeldte. Arrangementsgruppen har fundet en meget god løsning i forhold til en hytte og har været i kontakt med de respektive workshopholdere. Der vil være to workshops som er kønsopdelte. Den ene er et afdæmpet dildoparty og den anden er et forum med en sexvejleder hvor man har mulighed for at stille spørgsmål inden arrangementet. Man skal være over 18 år for at kunne deltage.

10. Arrangementsgrupper for 2014
Vi har nu modtaget en liste fra kontoret over de arrangementer der er foreslået og hvem der har meldt sig til at være arrangører på dem. Der er heldigvis foreslået mange arrangementer dog er der nogen af dem hvor der kun er én person på som arrangør. De arrangementer som ligger i bunden af den prioriterede liste har Nadia og Andreas besluttet ikke at bruge resurser på, da der på nuværende tidspunkt ingen arrangører er fundet til dem. Inden 1. august skal der være oprettet mailinglister for arrangementsgrupperne.

11. Kontor
Der er ikke så meget at berette fra kontoret. Ditte har dog lidt problemer med printeren som ikke virker helt optimalt længere, Vi kan se at vi bliver nødt til at investerer i en ny.
Der er alt tid fordele og ulemper ved at vores kontordame har hjemmekontor. Lige nu fungerer det dog fint nok men på sigt kunne det måske være en god idé med en anden og mere stabil løsning, da vi godt kan risikerer at skulle skifte adresse igen og igen. Derudover kan det også være en fordel at vi er samlet med de andre handicaporganisationer. Derfor er FU ved at undersøge forskellige muligheder, så vi evt. på sigt kan få kontor herude i handicaphuset, de har allerede snakket med SUMH om, hvad de kan tilbyde os. De kan tilbyde os en pris pr. time der er højere end den Ditte får nu, men med i prisen er der derudover leje af kontor, telefon/internet. Hvis vi vælger denne løsning på et tidspunkt, håber vi at SUMH vil ansætte Ditte, så vi kan beholde hende og mindske de administrative udgifter. Når FU skal have møde med DBS den 5. september, vil de også tage en snak med DBS, om hvad de evt. kan tilbyde DBSU mht. kontor muligheder hos dem.

12. Økonomi

a. Budgetforbrug 2013

Anders har fået sendt budgetforbruget ud og der var ingen spørgsmål eller kommentarer til det. Vi kan se at vi har modtaget 2. rate fra DBS på 70.000 kr. Anders orienterer os om, at han nu har modtaget papirerne fra Vestjysk Bank som han skal underskrive for at få adgang til vores Netbank, det vil han få gjort hurtigst muligt.

b. Transportgodtgørelse i bil
FU har talt om, at taksten er meget høj for kørselsgodtgørelse i egen bil lige nu, da vi udbetaler 3,82 kr. pr. km. De kommer med et forslag om at vi sætter beløbet ned til 2,50 kr. pr. km., det kom der en lille diskussion og afstemning ud af, men det blev vedtaget med flertal at vi sænker taksten til 2,50 kr. pr. km.

c. Andet
Intet at bemærke.

13. Evt.
Gunhild orienterede om at DBSU har modtaget to invitationer fra DH. De inviterer en repræsentant fra hver handicaporganisation til at deltage i både fyraftensmøde som bliver afholdt den 29. august og det efterfølgende dialogmøde som bliver afholdt den 13. september. Emnet for indholdet på begge disse møder er inklusion af elever med særlige behov i forbindelse med folkeskolereformen. FU har besluttet at spørge Marianne Christensen om det er noget hun kunne være interesseret i at deltage i på vegne af DBSU, da hun både arbejder som lærer til dagligt og derudover interesserer sig generelt for børneområdet. FU venter på nuværende tidspunkt svar fra hende, om hun har tid og lyst til at deltage.

Vi er alle sammen enige om at vi en anden gang bør sætte mere tid af til et møde som dette, hvor vi har besøg af en gæst udefra og hvor vi tilmed er et nyt sted. Oplægget fra gæsten vi har inviteret kan godt trække ud og på denne måde kan vores tidsplan godt skride lidt for os.

Færdigheder

Indsendt den

13. juli 2013