Vælg en side

Referat af HB den 1. Marts 2020

Hastemøde i HB
– Referent Jens Chr. Carlos Sørensen (redigeret af Cathrine Honoré)

1. Opfølgning på forløb i FU
Gustav Kallan Lauritzen har indkaldt til et hastemøde fordi Kim E. Sørensen tidligere søndag d.01.marts.20 meldte sig fra som formand for Dansk Blindesamfunds Ungdom. Under dette punkt vil medlemmerne for forretningsudvalget Kasser Gustav Kallan og Caspar Gregersen redegøre for forløbet op til at Kim valgte at springe fra.
Med henvisning til den besked Kim sendte til alle tillidsfolk søndag formiddag er dette et aspekt af baggrunden for hvorfor han har meldt sig fra, hvilket beror et i forløb forud for og under diskussionen om hvem som skal være barselsvikar for Ditteemilie. Der er fundet en barselsvikar fra DBSU som fra mandag d.02.marts.20 vil agere som midlertidig sekretariatsleder for Ditteemilie.
Herudover har der i FU været uenighed om hvordan arbejdet skulle bedrives internt i udvalget, i forhold til regionerne os hvordan man overordnet kan lave en optimal arbejdsgang. Kim meldte for to ugers tid ud til tillidsfolkene at han ikke ønskede at genopstille som formand for Dansk Blindesamfunds Ungdom som formand, hvilket også kan være grund til han melder fra nu.
I de sidste to år har forretningsudvalget forsøgt at finde en arbejdsformat som har kunne passe fint i forhold til DBSU´s politiske arbejde udadtil og organisering af arbejdet med regionerne.
Men man har oplevet at man i forhold til sekretariatslederen ikke har arbejdet optimalt i forhold til Ditteemilies situation. Beslutningen er beklagelig også selvom man har forsøgt at holde Kim som formand frem til d.01.maj.20 hvor landsmødet gennemføres.

SPG: Er Marlene den midlertidige sekretariatsleder uddannet til at varetage opgaven
SVAR: Ja Ditteemilie og Marlene har samme uddannelsesmæssige baggrund.
Marlene har af moralske årsager valgt at trække sig fra sine politiske poster i DBSU for at arbejde som sekretariatsleder.
SPG: En Birgitte har før været barselsvikar for Ditteemilie har hun fået tilbuddet før Marlene?
Svar: Ja, hun er blevet kontaktet, ønskede stillingen. Der har været mange overvejelser omkring ansættelsen af en barselsvikar, men valget er i sidste ende faldet på Marlene
SPG: Har kims afsked noget med den verserende konflikt med regionerne at gøre?
Svar: Ja, det er et element, herudover er der internt i FU en uenighed om hvordan man arbejder med regionerne.
Kommentar: Region Øst har et ønske om at starte forfra og ønsker ikke at blive indblandet i en ny konflikt med hovedbestyrelsen.
Kommentar FU: Man har oplevet at det er uenigheden i hvem som skulle tage stillingen som barselsvikar som har været dråben som fik bærret til at flyde over.
Kommentar Vest: Formanden for vest tilbyder at hjælpe med forskellige opgaver i hovedbestyrelsen eller i FU hvis der er brug for det fremadrettet. Man ønsker både i Øst og Vest generelt at styrke samarbejdet mellem hovedbestyrelsen og regionerne da man oplever at
organisationen er i en positiv udvikling.
Det foreslås af Kallan at regions formænende fortæller om dette møde og at man gerne vil bakke op om FU´s arbejde frem til landsmødet og at der skrives en officiel mail som takker Kim for sit arbejde og ønsker ham held og lykke fremover.
3. Organisering af foreningens administration frem til Landsmødet.20
Mikkel E. foreslår at der konstitueres en midlertidig formand som har hovedansvaret for organisationen frem til landsmødet. Kallan foreslår at han agere som midlertidig konstitueret formand. Caspar forestår at han agere som kasser. Alle deltagere godkendte at Gustav Kallan vil agere som midlertidig konstitueret formand, Caspar vil agere som midlertidige kasser og Jens Chr. Carlos vil agere som tredje midlertidigt medlem af FU.
4: arbejde frem til landsmødet (Ny arbejds to-do liste)
Marlene vil fortsat stå for alle sine opgaver til Landsmødet, men hvis hun ønsker at nogle skal overtage disse opgaver, gøres dette gerne af medlemmerne fra FU eller regionsformændene.
Jens overtager kontakten til Laura K. Wang, Andreas J. Jensen hjælper
Jens overtager kontakten til Blindehistorisk
Kallan overtager kontakten til Marie Junge
Kallan overtager kontakten til Blindtech
Kenneth overtager kontakten med FSC
– Kenneth følger op på om regningen for at bo på FSC. Dette tager Kallan og Kenneth internt.
Øvrige opgaver
Arbejdskommissionens opgaver
Jens kontakter Kim og spørger om han fortsat ønsker at være en del af gruppen
Jens kontakter Jesper om han kan arbejde selvstændigt med sine opgaver eller om han ønsker assistance fra Kallan eller Jens.
HUSK at kontakte DBS og bed dem udsende invitation til DBSU´s landsmøde
– Det anbefales at vi linker til invitationen på DBSU´s hjemmeside ved denne indkaldelse.
5: Møder frem til Landsmødet i HB
Det var foreslået at det næste møde hovedbestyrelsen skal ligge fredag d.13.marts, men fordi det vil konflikte med arbejdskommissionens arbejde, hvorfor det foreslås at mødet rykkes til slutningen af marts eller i starten af april.
SPG: Vil det give mening at inddrage regionerne i beslutningen om hvilke aflønningsordninger som er fordelagtige for DBSU
SVAR: Ja, hovedbestyrelsen vil meget gerne invitere regionerne til at deltage til det næste hovedbestyrelsesmøde hvor det politiske dokument og aflønningsordningerne vil blive læst igennem og diskuteret.
SPG: Hvornår kan regionerne og ørige tillidsfolk modtage materialet?
SVAR: Det er svært at sætte dato på hvornår materialerne vil blive offentliggjort, men alle tillidsfolk vil få al materiale i hænde mindst 1.uge før det næste hovedbestyrelsesmøde.
Næste møde i hovedbestyrelsen
Kenneth & Mikkel vil stå for at planlægge det næste hovedbestyrelsesmøde d.08.marts.20.
Færdigheder
Indsendt den
10. marts 2020

Færdigheder

Indsendt den

10. marts 2020