Vælg en side

Referat af GF den 4. Februar 2017

Generalforsamlingen startede med en præsentationsrunde.

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Ulrik Dahl Madsen blev valgt som dirigent.
Sofie Christensen og thomas Otzen blev valgt som stemmetællere.
Susanne Pedersen blev valgt som referent.
Der blev tilføjet et punkt 2, godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et punkt 6, nyt fra HB.

Det blev undersøgt, om generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dette var tilfældet. Materialet var også udsendt rettidigt.

3. Fremlæggelse af årsberetning
Årsberetningen blev læst op.
er var et ønske om, at der skulle være et punkt om bestyrelsens arbejde i årsberetningen.
Der var et ønske om, at der skulle stå, hvor mange deltagere, der var til alle arrangementer.
Der var et ønske om at forkert ordstilling skulle rettes mere i en årsberetning.
Der var ca. 15 deltagere til Restaurant Ankara.
Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet og revisorpåtegningen blev godkendt.
Regnskabet blev gennemgået mere detaljeret. Revisorens kommentar om diverse udgifter til spilleaften dækkede over hjælperhonorar, leje af lokale, mad til arrangementet og indkøbte snacks og drikkevarer.
Bestyrelsen havde været ude at spise, derfor udgiften til denne post, samt udgift til kage.
Revyen blev dyr, fordi der var købt nogle billetter, som ikke blev brugt.
Medlemsantallet er et skøn fra Hovedbestyrelsens side, når budgettet lægges.
Der ønskes fremadrettet en udspecificering af regnskabets forskellige poster.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

5. Fremlæggelse af budget
Budgettet blev gennemgået kort. Der er 48.100 kr. på årets budget.
Generalforsamlingen forventes at koste mellem 5.000 og 6.000 kr.

6. Indkomne forslag
der var ingen forslag.

7. Nyt fra HB
Der var en orientering fra hovedbestyrelsen. DBSU, DBS og Forældreforeningen er i gang med at lave en fælles kalender, så man kan se, hvornår de forskellige foreninger har aktiviteter og undgå at lægge aktiviteter oveni hinanden. DBSU har klaget over, at DUF vil skære i vores midler, fordi vi laver for mange sociale arrangementer. DUF har dog ikke givet et præcist svar, men opfordrer DBSU til at lave flere faglige arrangementer. Foreningens blade er ved at blive digitaliseret. Af kommende landsarrangementer kan nævnes sangweekend og landsmøde, samt Nordic Camp i juni. DBSU er i samarbejde med Ballast omkring at lave en tilgængelig forhindringsbane på Fuglsangcentret i Fredericia. Der er en medlemsfremgang på 10 medlemmer på landsplan. Der er kommet mere sparing i årets løb i form af deltagelse af såvel repræsentanter fra hovedbestyrelsen og Region Vest til regionens bestyrelsesmøder, samt deltagelse af Region Øst i Region Vests møder.
Der var et spørgsmål om DBSU’s politiske engagement. DBSU har bl.a. deltager i Folkemødet 2016 og deltaget i arbejdet omkring Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse.
Der var et par konkrete spørgsmål vedrørende Nordic Camp og berlintur.
Der opfordres kraftigt til, at man kan engelsk, hvis man deltager i Nordic Camp.

8. Fremtidige aktiviteter
Der var følgende forslag til fremtidige aktiviteter:
Iværksætteri (Osman Sari, Sofie Christensen)
Kurbad, fx i Frederiksberg Svømmehal
Førstehjællpskursus og/eller brandslukningskursus fx i samarbejde med IBOS, synskonsulent, brandstation,
Ridearrangement i Kalundborg
Friluftsarrangement i Boserup skov
Stress og mindfulnessarrangement (Cathrine Honore, Sofie Christensen, Nina, som var hjælper ved generalforsamlingen, vil gerne være hjælper)
Roarrangement (Cathrine Honore, Kim Sørensen, Dennis Rasmussen)
Klatring (Nicklas Panton, Susanne Pedersen, Kim Sørensen, Jakob med ukendt efternavn)
Tandemcykling i tandemklub (Anja Støvring)
Transportarrangement, der er kommet forslag fra Thomas Dalgaard (Kim Sørensen og Danni Lundgren)
Madlavningsaften
Arrangement om Blinfo-appen på Bredegaard (Allan Andrësen, Victor Dahl Sørensen)
Motorcykelarrangement (Anja Støvring, Susanne Pedersen)
Kropssprogskursus (Osman sari, Cathrine Honoré, Victor Sørensen)
Spilarrangement (Søren Jensen, Thomas Dalgaard, Lasse Larsson, susanne Pedersen)
Teatertur (Kamilla Olsen, Anja Støvring)
Bobslædearrangement (Nicklas Panton)
Copenhell (Susanne Pedersen)
Comedy Zoo (Victor Sørensen, Anja Støvring)
radiobiografen
Knutenborg Safaripark, røre ved dyr (Danni Lundgren, Kim Sørensen, Anja Støvring Kamilla Olsen)
Scorekursus (Sofie Christensen, Atkha Ayas)
Uddeligere folk til at stå for madklubber (Sofie Christensen, Atkha Ayas, Nicklas Panton)
Der opfordres til at tænke alle målgrupper ind på arrangementerne., fx børn.

8. Valg
Der var 13 stemmeberettigede.

A. Formand
Danni Lundgren blev enstemmigt valgt.

B. Kasserer
Mark Gregersen blev enstemmigt valgt.

C. Bestyrelsesmedlemmer
Der blev ikke valgt nogen nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fortsatte derfor med et medlem, Anja Støvring.

D. Suppleanter
Nicklas Panton og Atkha Ayas blev enstemmigt valgt.

E. Revisor og revisorsuppleant
ina Barkum blev valgt som revisorsuppleant.
Kamilla Olsen blev valgt som revisorsuppleant.

9. Fastsættelse af næste års generalforsamling
Næste års generalforsamling blev fastsat til den 10. februar 2018.

10. eventuelt
Der var en kort debat om spisning.
Den gamle bestyrelse blev takket for året.
Den nye bestyrelse blev ønsket held og lykke med arbejdet.

Færdigheder

Indsendt den

4. februar 2017