Vælg en side

Referat af GF den 31. Januar 2015

Lokation: Sønder Allé 10, 8000 Aarhus C. fra kl. 13 til 17.

Der er 13 tilmeldte 12 deltagende og 10 stemmeberettigede, 2 hjælpere som heller ikke er stemmeberettiget.

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Michael Rasmussen er dirigent
Mie Henriksen skriver referat
Christian Kreiberg er sortlæser stemmetæller
Søren Jensen er punkt stemmetæller

2. Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse.
Michael starter med at afgører om om vi overhovedet ”må være her?” fordi det skal varsles på DBS medlemsblad, samt DBSU’s børne og ungdomsblad. Siden der ikke er kommet forslag ind, og INGEN protesterer, vil vi gerne gå videre.

Dagsordenen skal også godkendes samt der mangler punktet nyt fra HB. Så med disse rettelser er dagsordenen godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Som vi ved, er der ikke nogen bestyrelse for regionen længere så Esben foreslår at dirigenten læser overskrifterne op og spørger om folk har kommentarer til årsberetningen.
det er der ikke nogen der har, ud over HB der gerne vil takke medlemmer for at have arrangeret Juleweekenden for HB.

Regnskab:

Søren spørger om de 9000 kr. der blev brugt på ophold og forplejning for bestyrelsesmøder. Ronnie svarer at det er møder på fuglesangscenteret over hele året.
men Nadia siger at det alligevel er mange penge at bruge for regionens budget.
Søren kommenterer også at det er forvirrende at kigge på et budget hvor der står arrangementer fra år tilbage, men det lader til at være et regnskabsteknisk problem.
Regnskabet er godkendt.
10 stemmeberettigede stemmer for

4. Fremlæggelse af det af den udvidede hovedbestyrelse godkendte budget for regionen.
Det er ikke blevet sendt ud eller der er diskussion. Vi ved at det ligger mellem 50 og 56 tusinde.
Det godkendes efter efterforskningen. .

5. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forsla.
.
6. Fremtidigt arbejde.

Søren og Thomas har fået en ide, om at lave arrangementer for unge mennesker omkring madlavning. De har allerede fået fat i en kok der er uddannet pædagog som er med på forslaget.
Det er ikke tænkt som avanceret madlavning. Mere som det gode studenterkøkken.
folk synes det er en god ide og derfor vil de arbejde videre med ideen.

Ronnie stiller forslag om:

Weekend i sommerhus med udflugter. Ture ud af hytten.

Aktiv weekend med sport og spil.

Madklub
Der er rigtig varm tale om dette arrangement fra flere på generalforsamlingen.

Winnie foreslår:
Dagstur i vægtløs tilstand
Det er en ”forlystelse” hvor man bliver blæst op i loftet.
Det foregår i København men det er i orden at krydse grænserne mellem regionerne.

Ronnie foreslår:

Julefrokost.

Koncerttur

Nak og æd. En udflugt hvor man mærker koen før den bliver til hakkebøf

Sejltur evt. med skonnert
Det er ikke længere muligt at bruge Fulton som turskib. Det var ellers i flere år et arrangement som Lions tilbød DBSU at deltage i. Der var dog de sidste år meget lav tilslutning til disse arrangementer skønt de gode oplevelser deltagere har haft. Det skyldes dels at Lions satte krav til en aldersgrænse, at turen varede en uge samt at turen lå på uhensigtsmæssige tidspunkter for de unge. F.eks. i juni (hvor der er eksamen), Maj, hvor det er koldt på havet, i juli hvor alle er på sommerferie og i august hvor folk starter i skole igen. Der findes dog andre skibe man kan leje som regionen vil undersøge.

Thomas foreslår et arrangement der ligner Nak og æd arrangement hvor man tager på museum eller i zoologisk have og får særbehandling, som synshandicappet. Man kan nogle steder få lov at røre ved dyrene eller i alle fald komme tættere på dem, end man normalt har mulighed for.

Lise stiller forslag om en ridetur på centeret Vinkjærgård. Dem der ejeer stedet er fleksible og forstående overfor synshandicappede. Der er også andre der kender vinkjærgård. F.eks. brugte arrangørerne for den nordiske camp dem og har positive oplevelser med dem. De har endda mulighed for ridecamp med overnatning.

Jesperhus parken foreslås. Det er dog et dyrt arrangement. I gamle dage med region syn brugte de denne park ofte. De fik lov til at røre ved dyr i teraier. Papegøjer sad på skulderen osv. De er meget samarbejdsvillige. Dengang blev det afholdt som et familiearrangement. Man kunne lave et Kombinationsarrangement. Både for børn med forældre men også for unge. Det har tidligere været oplevelsen at de unge kan have glæde af, at snakke med de lidt ældre. Også forældrene og de unge imellem.

Der er et forslag om at lave jesperhus turen til et børnearrangement landsarrangement. For så får regionen mere ud af det.

Winnie foreslår så et Gyserarrangement for teenagere.
det kkunne afholdes her i Århus. Eventuelt med hjælp fra unge pædagoger hvor man laver orienteringsløb/natteløb osv.

Lise foreslår et sangarrangement med komplet sangteknik. Teknikken er stiftet af Katrine Sadolin, som også er stifter af sangeruddannelsen CVI i København. Det skulle være et arrangement for 6 – 10 deltagere. Lise er blind og har gode erfaringer med sin sanglærer Anette, som er uddannet på CVI.

Winnie stiller også et forslag om en karrieredag, med temaet, ”Hvad vil jeg være når jeg bliver stor?”
med erhverv som<: blindes arbejde, kagekursus, sang, musik, it konsulent osv. Børn og helt unge ville have mulighed for at besøge eller opleve blinde der fortæller om det erhverv de er ansat indenfor, eler som de dyrker. Mini tilbyder sin hjælp i forhold til kagekurset og Michael Daber vil også gerne være behjælpelig med at undervise i trommespil.Nyt fra HBNadia giver et foredrag. Der er blevet brugt meget tid på at lave administrativt arbejde. Birgitte er blevet barselsvikar for Ditte og det har været vellykket, men har krævet masser af tid. HB føler ikke at medlemmerne får brugt kræfter på rekruttering og arrangementer, men snarere på at rede de administrative og kommunikative tråde ud. DBS vil gerne have at vi laver flere politiske arrangementer. De har faktisk pålagt os det. HB har derfor i dialog med DBS udarbejdet et forslag om at lægge DBSU ind under DBS som en ungdomskreds. Der vil kun være én bestyrelse og vi kommer til at bruge DBS’ kontor. Denne bestyrelse kommer til at bestå af 7 mennesker. Lige nu er der mange tillidsposter der skal besættes til en forholdsvis lille forening på lidt over 200 medlemmer. Derfor arbejder vi på projektet ud fra krav som vi stiller til DBS. F.eks. har vi krav om at vi skal kunne have alle vores medlemmer med over i den nye ungdomskreds. Vi kan også få et positivt arbejde unge og gamle imellem. Vi kan give en frisk ungdomsvinkel til DBS og DBS kan give os råd om politiske aktiviteter. Forslaget bliver stillet på vores landsmøde. Hvis det bliver vedtaget arbejder vi videre på det og der bliver valgt en ny bestyrelse på et ekstraordinært landsmøde. Hvis ikke, kører foreningen videre som den gør nu. Vi vil komme til at have en plads i DBS hovedbestyrelse hvis altså det bliver vedtaget af samtlige 21 kredsgeneralforsamlinger. Vi vil ellers komme til at have en observatørstatus.Hvis dette bliver stemt ned, og foreningen skal køre videre som den gør nu, så kræver det at vores medlemmer tager sig selv alvorligt sammen og bliver politiske aktive som DBS gerne vil se at vi gør. DBS har direkte sagt at de ikke vil vedbilve med at sponsorerer voes sociale samvær og fester. Det skal dog her nævnes at der med politiske aktiviteter ikke nødvendigvis menes bannerførende revolutioner og demonstrationer med medieomtale. Der menes også eksempelvis arrangementer der kan informerer de unge om hvad de har ret til i det danske samfund som handicappede. Hvilke reformer der bliver indført på området samt hvilke muligheder der ligger for uddannelse og i erhvervslivet. På det udvidede HB i 2014 hvor vi havde besøg af DBS og fortalte dem om vores kommende arrangement om sociale rettigheder var DBS henrykte. Vi havde en god dialog om hvad der kan kategoriseres som et politisk arrangement og vi må ophører med at være så skræmte over det og afvisende overfor ordet politiske arrangementer. Det er blot DBS der har valgt at formulerer det sådan at vi skal være politisk aktive. Det kan snildt misforstås.der er god stemning omkring informationen. vi mister DUF midlerne men til gengæld kan man søge andre puljer i DUF. Vi kommer ikke til at få lige så meget i tilskud, men det bliver heller ikke nødvendigt da vi ikke længere kommer til at have et kontor. Vi kommer til at gøre brug af DBS kontor.ideen har været drøftet på DBS møde og de skal drøfte det igen i marts før vores landdsmøde Der er styr på at de sender os et svar i rette tid så det kan nå at komme ud som et forslag. De er også med til at skrive forslaget. Planen er også at Torkild kommer på vores landsmøde og fortæller om forslaget fredag så alle kan bombarderer ham med spørgsmål hvis det er nødvendigt. Det er vi i HB meget trykke ved.Det er også vigtigt at nævne at vi skal nedlægge foreningen på landsmødet og oprette den nye på det ekstraordinære landsmøde i juli måned. Der vil altså forekomme en nedlæggelsesretorik, men det har ikke andet på sig, end at det står i vores vedtægter at vi skal gøre det på den måde som vi fremlægger i forslaget.en anden kommentar er også at de DUF midler vi får nu forpligter os til at have de regioner vi har og laver et vist antal arrangementer på et år så hvis det ikke bliver stemt for på landsmødet ja, så skal der skee noget revolutionerende.Der er spørgsmål om, om aldersgrænsen skal hæves. Når vi går ind under DBS. Men det vil vi førsst tage op senere.Der er to fuldtidsansatte fundraisingfolk ansat i DBS, så arrangementsgrupperne kommer ikke til at skulle stå med bolden selv.Vi bliver en landskreds, som skal dække alle kredsenes medlemmer. Altså også være lokale. Derfor bliver det nationalt men dog lokalt. Kredsene i DBS har også svært ved at lave arrangementer for de unge mennesker. Derfor vil de gerne samarbejde med os.Vi bliver en kreds der kan svæve lidt over landet og stike hovedet ind når folk har brug for ungdomsarrangementer.Der er generelt god stemning omkring forslaget. Det er vi HB rigtig glade for.7. Valg af regionsbestyrelse:Vi har svært ved at afgøre hvem der er stemmeberettigede og valgberettigede ud fra om de har betalt kontingent. Men det er fordi, dem der er tilmeldt betalingsservice betaler d. 2. og dem der ikke er allerede har fået det udsendt.Valget ser ud som følger: (obs. Jeg har ikke skrevet stemmetal på hvis der kun har været ét forslag på en post og altså ikke nogen afstemning).Ronnie Jensen er formand for 1 år Winnie Pedersen er kasserer Stine Banner er bestyrelsesmedlem for et år. det følger formanden og eftersom vi starter forfra varer posten kun1 år. Vi er i tvivl om, om bladredaktørerne må varetage bestyrelsesposter. Vi kan kun finde information om, at de ikke må være formand og kasserer i regionsbestyrelse og eller i hovedbestyrelsen. men vi vælger at se bort fra det, da der i forvejen ikke er andre der melder sig.Det bliver forklaret fra forskellige vinkler hvad det kræver at være bestyrelsesmedlem, til hvem dder måtte melde sig til de resterende poster.Lise er bestyrelsesmedlem for et år.Men eftersom der ikke kan vælges 3 og det står i vores vedtægter bliver Lise bestyrelsesmedlem og Stine suppleant.Søren er revisor og Thomas er revisorsuppleant.9. Fastsættelse af næste års generalforsamling. Lørdag d. 30. januar 201610. Eventuelt. Intet at bemærke.Tak til den nye bestyrelse og tak for kage. Hvis man får brug for noget lyd teknisk hjælp har Thomas tilbudt sin hjælp. Der bliver også opfordret til at melde sig til landsmødet og at bede sine blinde venner om at gøre det samme. Det bliver SÅ stort.

Færdigheder

Indsendt den

12. februar 2015