Vælg en side

Referat af GF den 30. Januar 2016

Da generealforsamlingen er rettidigt og korrekt indkaldt har vi lov at være her.
Der er 18 stemmeberettigede tilstede ved generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Ditte valgt som dirigent
Mie valgt som referent
Nadia og Tine valgt som stemmetællere

2. Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse.
Årsberetningen blev gennemgået overskrift for overskrift, og forsamlingen blev ad spurgt om de havde kommentarer eller spørgsmål til punkterne.
ved sidste års generalforsamling var der 10 stemmeberettigede tilstede, hvilket bestyrelsen selvfølgelig ærgrede sig over. Heldigvis er der god opbakning i år.
årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet bliver gennemgået på samme måde som årsberetningen, med højtlæsning af overskrifterne.

Der er blevet indkøbt julekort til hjælperne, hvilket har givet lidt flere udgifter.
Der er en post på 500 kr. som er blevet brugt på en foredragsholder.
Transporten til flyvearrangementet er taget fra transportpuljen
Under diverse på flyvearrangementet er der et højt beløb, som stammer fra det firma der afholdt bodyflight

regnskabet blev godkendt med 17 for og 1 blank

4. Fremlæggelse af det af den udvidede hovedbestyrelse godkendte budget for regionen.
Der er 127 medlemmer hvilket betyder at Region Vest får tildelt 48100 kr.

5. Indlæg fra HB
Nadia Pedersen (formand for foreningen) fortalte om hvad der er sket i hovedbestyrelsen.
Hun fortæller om de kommende landsarrangementer, f.eks. sangweekend, yoga og landsmødet.
Efter sidste års landsmøde hvor der var forslag om at omstrukturere foreningen vil vi i år kigge på principprogrammet som er forældet. Vi skal blive enige om hvad foreningen fremover skal og hvordan vi håndterer de udfordringer foreningen står over for.
Hun fortalte om de nyansatte ungdomsblad redaktører som udgiver blade i de ulige måneder.
Nadia opfordrede til at vi tager godt imod de to nye redaktører.
Der er godt nyt omkring ”projekt hjemmesiden”, da vi har fundet et nyt firma som vil overtage styringen. Firmaet hedder Tigermedia
hjemmesiden skal testes af både Zoomtext og Jaws brugere, og FU har truffet en beslutning om at det er FU som tester hjemmesiden. Der har nemlig tidligere været problemer med at testere ikke meldte tilbage. Derfor har FU vurderet, at dette er en mere sikker løsning.

6. Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag

7. Fremtidigt arbejde.
Stine foreslår at besøge slik og chokoladefabrikken Kalessi i Hornslet.
Hun foreslår også, til lands, til vandds og i luften, som kunne være svævefly, vandski og aktivitet på jord. Der er et forslag om at benytte Dare-Care.

Kenneth foreslår at lave et socialt arrangement i region vest. Ideen er at det skal være frit hvad man vil lave på arrangementet. Det foreslås at det kunne være lidt ligesom madklubben. Det er også ideen at ”klubben” kan mødes forskellige steder i regionen og se byen. Det skal så være de medlemmer der bor i byen der står for aktiviteter som er passende for byen. Der er enighed om, at konkretiserer begrebet ”socialt arrangement”. Men Det foreslås at man kunne gå på restaurant og bagefter gå hjem og høre hørespil hos et medlem i byen. Det foreslås at at man låner sig frem til brætspil hos butik kik eller ibos og ellers kan man låne af hinanden indbyrdes.

Winnie foreslår et arrangement der handler om blind og stil. Hvilke farver passer sammen, hvordan lægger man make-up, hvad er moderne lige for tiden osv.
Winnie foreslår også et zoologisk have arrangement.
Man kunne også tage op på Hjern Hede og sove i en lerhytte foreslår Winni.

Mie foreslår et musikarrangement, hvor man kan eksperimentere med sang, og hjemmelavede. instrumenter eller hvad man ellers finder på. Det har været sangarrangementarrangørernes oplevelse at det er meget populært med musik blandt helt unge og børn.

Søren foreslår at man kunne tage i en Hi-Fi klub fordi der er mange medlemmer der interesserer sig for lyd.

Ronnie foreslår en tur til Baboom city, herning
Han foreslår også sommerhustur.

Kim foreslår en tur i Gorillapark. Start i Odense på vestre skole. Synskonsulenten fra Odense Claus Anker kan så komme og undervise i undervisningskøkenet,
Kim foreslår også at der bliver lavet flere arrangementer for børn.

Esben nævner at madklubben bør fortsætte.

Det påpeges, at det ikke er sikkert at sådan et børnearrangement som Kim foreslår bør være regionalt men snarere landsdækkende. Tidligere har man lavet et arrangement hvor børn kunne komme med deres familier. Så kunne forældrene stille spørgsmålstegn ved hvad det vil sige at være forældre og synshandicappet. Det var også i samarbejde med konsulenterne.
man kan eventuelt få støtte fra DBS eller slå de to regioner sammen så der er mere økonomisk støtte
Fra hovedbestyrelsens side mener man også at det bør være et landsarrangement
HB nævner desuden at en landsdækkende legolandstur gentager sig i sommerferie da det var en kæmpe succes.

Stine foreslår at man kunne tage en bustur til Vimmerby i Sverige

Altaf foreslår at man kan tage i Jesperhus som et børnearrangement.

Winnie foreslår at se nyborg Voldsspil.
Winnie foreslår også en halloween fest.

Det foreslås at man kombinerer halloween weekend med horrornights

Altaf foreslår at lave en juleweekend der minder om stockholmsturen, men hvor det foregår i Berlin.

Stine foreslår en tur på banecykel.

Kim foreslår at man også i Odense (Glamsbjerg) kunne lave et arrangement hvor man køre på Skinnecykel

Nadia foreslår at tage på den jyske hede, hvor man kan bo i en prærievogn. Så kører man rundt på landevejene og laver mad over bål.
det foreslås at man tager ud og ride på islandske heste i kombination til arrangementet på den jyske hede.
Det nævnes at man også kan køre i prærievogn på mols hede.

Winnie foreslår at man kan lave et arrangement hvor medlemmer kan spørge til iPhone programmer spil osv. Søren og Thomas er friske. Stine nævner at det nok er noget af det som man kan lave på de af kenneth foreslåede sociale arrangementer.

8. Valg af regionsbestyrelse:
8. A. Valg af Formand.
Formand vælges for to år
Den tidligere formand giver en underretning om hvad det vil sige at være formand og formanden for foreningen supplerer i forhold til regionsformandens rolle overfor HB.
Hvis man vælger at stille op som regionsformand, er ens hovedansvar regionen. Man kan deltage som repræsentant på udvidet hb som regionsformand men det er fordelagtigt at uddelegerer opgaverne til de andre bestyrelsesmedlemmer.

Kenneth Rasmussen stillede op som formand
Da der ikke er modkandidater, er Kenneth valgt som formand.

8. B. Valg af kasserer.
Der skal vælges en kasserer for et år
Den tidligere kasserer giver en underretning om hvad det vil sige at være kasserer.
Det nævnes blandt andet at kontoret er god til at hjælpe kasseren og at bestyrelsen kan hjælpe hinanden indbyrdes.
Kassererposten er på valg i år fordi den forhenværende kasserer har været nødt til at trække sig af private årsager.

Ronnie Jensen foreslås som kasserer. Der er ingen modkandidater derfor er Ronnie valgt som kasserer for et år.

8. C. Valg af 1 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
Et bestyrelsesmedlem vælges for to år, de to andre vælges for et år
Stine Banner stiller op.
Vi drøfter hvor vidt en bladredaktør kan stille op som bestyrelsesmedlem. Vi kommer frem til, at der ikke står noget om det i vedtægterne men at det er en god ide at personen er opmærksom på de interessekonflikter der kan opstå. Derfor er det f.eks. ikke en god ide at en bladredaktør deltager som repræsentant på det udvidede hovedbestyrelsesmøde i november, da man her drøfter bladenes økonomi.

Altaf og Anna Kristiansen stiller op

Stine er valgt for 2 år, Altaf for 1 år og Anna for 1 år.

8.D. Valg af op til 2 suppleanter.
Suppleanter vælges for 1 år

Den tidligere formand for region vest giver en underretning om om hvad suppleantposten går ud på.

Kim Sørensen stiller op
Da der ikke er nogen modkandidater er Kim valgt som suppleant for 1 år.

8. E. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år
Den tidligere revisor fortæller hvad det går ud på at være revisor og revisorsuppleant.
Den tidligere revisor genopstiller ikke.

Esben Sørensen stiller op som revisor.
Stine Skovbon stiller op som revisorsuppleant

De er begge valgt da der ikke er nogle modkandidater.

9. Fastsættelse af næste års generalforsamling.
28. januar 2017

Nadia tilføjer at det i 2017 er Danmarks tur til at arrangerer nordisk lejr, og at der mangler folk til at arrangerer det
Esben som før har arrangeret nordisk lejr underretter om hvad det vil sige at arrangerer
Det er vigtigt at kunne engelsk, da man skal kommunikerer internationalt Det er en spændende proces at være med til at skabe og et selvtillidsboost .
der er ikke nogen kvote på hvor mange der kan deltage fra Danmark.
den sidste lejr der blev afholdt i Danmark kostede 240.000 kr. men den arrangementsgruppe der skal lave det skal være opmærksom på at der ikke nødvendigvis er de samme penge i år.
Man skal inddrage hovedbestyrelsen når der skal søges penge til dette arrangement fordi det skal afklares med DBS
Temaet fra sidste gang 2012 var dyr og natur.

Stine Banner foreslår at lave et lydindslag der reklamerer for at være arrangør på den nordiske lejr.
ligeledes kan man lægge indslag på hjemmesidden og på facebook

Esben tilbyder sig som konsulent på sidelinjen da han før har arrangeret lejren men han vil ikke indgå i en arrangørgruppe
det samme gør sig gældende for Michaeel Rasmussen (som ikke er deltagende ved dette møde men før har arrangeret lejren i 2012)

Kim melder sig på banen som arrangør-
Der skal dog helst være fire arrangører så opsøgningsarbejdet sættes alligevel i gang.

Vi diskuterer hvor vigtigt det er, at der er nok hjælpere fra de forskellige lande, især hvis nogle lande har ”tunge” medlemmer med.

i forhold til dette års lejr som er i Finland, kan HB endnu ikke give en udmelding på hvad det koster og hvornår det er fordi der er lidt kommunikationsproblemer med Finland.

10. Eventuelt.
Winnie nævner at hun gerne vil stå for stilarrangementet, som hun har foreslået.
Thomas nævner at han gerne vil hjælpe med lyd hvis der er noget de har brug for hjælp til
Der er flere håndsoprækninger for at lykønske bestyrelsen og anbefale at de laver sociale arrangementer sammen og sørger for at styrke deres samarbejde blandt andet ved at forventningsafstemme, ved første møde.

Færdigheder

Indsendt den

14. februar 2016