Vælg en side

Referat af GF den 27. Januar 2018

1. Velkomst ved formanden.
2. Præsentationsrunde af de tilstedeværende.
Obs. der blev brugt mikrofon ved dette møde, til stor glæde for den trætte referent og bladredaktørerne som skulle optage imens, og bordene var sat anderledes så det blev mere overskueligt. Fremfor et langbord.

3. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Mie Henriksen er referent, Ditteemilie er dirigent Anette Olsen er seende stemmetæller og Kathrine Leander er blind stemmetæller.

4. Oplæg om fremtidens aktivitetshus af Helle K. Schmidt.
Hun er kredsformand for DBS østjylland.
Helle er her i dag for at fortælle om hvad kredsbestyrelsen kan gøre for vores forening og hun vil gerne høre hvad vi har af drømme og forventninger. Helle starter med at fortælle om sin egen fortælling og vej ind i DBS. Hun har været aktiv i BISEU og udgjorde også på et tidspunkt hvad der kaldtes den praktiske gruppe. Siden hun startede har hendes drøm været at ændre det ry som DBS har. Hun kommer dog til erkendelsen at størstedelen af medlemmerne i DBS er over 70 derfor må man ikke glemme de ældre og deres forhåbninger. Hun fortæller om huset her hvor man kan komme forbi og få en frokost og sidde og tale sammen. Frokosten koster 35 kr. Helle er ikke helt tilfreds med at huset ikke er tilgængeligt. For elevatoren er for lille til at kørestolsbrugerne kan komme ind og der er støjproblemer. Det betyder at man ikke må spille musik før kl. 17. der kan heller ikke være så mange mennesker. På øverste sal er der ikke nogle møbler og derfor er det svært at arrangerer noget, uden at skulle slæbe rigtig meget.
Der er blandt andet et tilbud om en aktivitet, et gør det selv værksted, hvor man kan lære at samle ledninger, og andet håndværksarbejde.
Helle fortæller også at de ønsker sig flere aktiviteter. Derfor er det indgangen til at præsenterer det nye aktivitetshus 2020. De vil gerne udvikle huset og der er arkitekter sat på.
Kenneth (formand i vest) og Marlene (bestyrelsesmedlem i vest) har også været med til at diskutere fremtidens hus. Så til kredsgeneralforsamlingen i maj skal det diskuteres om huset skal flyttes eller om huset skal udvikles. Kriteriet for det nye hus er at det skal ligge tæt på banegården som det gør nu, og det skal være sådan at man kan gå der hvor der er andre mennesker, og ikke af øde stier hvor man føler sig utryg. Helle ønsker sig at vi er en del af huset og måske endda har vores egne lokaler. Helle roser vores årsberetning, for dens gode sprog og selvfølgelig for dens indhold. Hun synes det lyder som nogle gode arrangementer og det er godt vi kommer rundt i landet. Helle fortæller om Merethe som underviser i madlavning. Prisen for at deltage er 50 kr. hvis man er under uddannelse og kontanthjælp. Men hvis man arbejder koster det 100 kr.

Helle fortæller at de har startet synslinjen Her kan man ringe hvis man har fået et synstab. Der er mange som får et synshandicap som ikke tør tale med familien. De har brug for at tale med nogen de ikke kender hvor de kan lufte deres reflektioner, bekymringer og tanker..
Kim byder ind og siger vi er meget interesserede i projektet. Kim præsenterer vores eget projekt hvor Sofie og Kathrine tilbyder deres rådgivning, hvis man er barn og ung.
Christina bringer problemet på banen at man ikke kan overnatte her i huset. Det kan være argumentet for at flytte. Helle forstår det godt og grunden til at man ikke må sove her er at ejerforeningen siger nej. Helle siger; vi har penge i region Østjylland. Derfor foreslår hun at vi skal arbejde sammen så DBSU kan være kreative og DBS kan støtte økonomisk.
Der er et indspark omkring at der er restriktioner om stedet og det får én til som arrangør at droppe at leje stedet. Et aktivitetshus skal være et sted hvor der ikke er begrænsninger for hvad man kan lave og man skal ikke være så bange for at lægge det nye hus længere væk fra stationen. Folk tager jo glædeligt til fuglesangscenteret. Det handler om at opbygge en god stemning omkring det nye sted. Med dette hus Restriktionerne omkring køkkenet handler om at levnesmiddelkontrollen, har et skarpt opsyn med dette hus. Og det bliver problematisk da der altid skal være én med der kender huset. Torkild Olesen er formand for den 2020 plan man har hvor man arbejder med dette hus. Det nye aktivitetshus skal ejes af en støtteforening. Dem skal vi have overbevist om at flytte eller lave de ændringer der skal til. Man kan skrive et indlæg til DBS’ medlemsblad.
Det bliver også pointeret at vi jo ikke som region vest i DBSU kan bruge vores stemmer alene til at støtte aktivitetshuset. Fordi vi er fra mange forskellige kredse i DBS forstand.
Det siger Helle at hun godt kan forstå, men hun føler det alligevel er vigtigt at vi nu har fået det at vide og kan sprede budskabet så de forskellige medlemmer fra forskellige regioner kan blande sig i debatten på deres egen kredsgeneralforsamling.
Helle giver gerne en pizza, hvis nogen vil være med til at arrangere.
Kenneth Brodersen vil gerne være med til at lave fyraftensmøder eller fællesspisninger.
Helle nævner også at der d. 5. februar er der et arrangement er der bliver vist Orcan brilller som skulle kunne få én til at se.
Der er en forespørgsel om hvor man kan finde informationer om husets aktiviteter. Det kan man via nyhedsbrevet.
www.Synshandicap-oj.dk er hjemmesiden hvor man kan tilmelde sig nyhedsbrevet. Dansk blindesamfund østjylland, har også en facebook side.

5. Fuglsangscenterets fremtid ved Kim Sørensen:
Kim har fået 20 minutter til at tale om Fuglesangscenterets fremtid. Han starter på bedste skolelærervis med at dele folk op i 3 hold, for at vi skal være aktive.
Der er stafet og man går én af gangen fra det ene hold til det andet. Så man går op til Ditteemilie og siger et ord om fuglesangscenteret. Derefter kommer runde 2 som handler om hvilke arrangementer der er på fuglsangscenteret. Vi får 5 minutter.
For ekstra information lyt til optagelserne som også bliver bragt på børne- og ungdomsbladet.
Man kan melde sig til styregruppen og Kim spørger ud i rummet hvem der har lyst til at være med i styregruppen. Fuglsangscenteret vil gerne have nogle unge med, gerne nogle fra regionsbestyrelsen og hovedbestyrelsen.

6. Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse.
Kenneth får ordet og spørger om nogen har kommentarer eller spørgsmål til årsberetningen.
Der er ros til årsberetningen. Særligt stor ros til Cirkusarrangement af Anna Christiansen, gør det selv i et køkken af Winnie Pedersen og transportarrangementet af Mie Henriksen, Søren Jensen og Thomas Dalgaard.
Søren, (formand i DBSU) roser regionen i en sådan grad at HB har doneret 2 et halvt kg bland selv slik til generalforsamlingen, som materialiserer sig ved de hyggelige gumlelyde der fremkommer, når folk kommer med kommentarer og indspark.
Der er spørgsmål til om hvorfor man har skrevet letbanearrangementet i årsberetningen når fællesspisning arrangementet ikke står i det.
der er lidt diskussion herom og Kenneth forklarer

Godkendelsen af årsberetningen.
Ditte spørger om der er nogen der ønsker hemmelig afstemning
der er 18 stemmeberettigede.

14 stemmer for
4 stemmer blankt
derfor er årsberetningen godkendt.

7. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Revisorene har ingen kommentarer.
Det har derimod Kim Sørensen som har sat sig grundigt ind i arrangementet.

8. Fremlæggelse af det af den udvidede hovedbestyrelse godkendte budget for regionen.
Jesper Mathisen er ikke til stede, så Ditteemilie fremlægger.
Regionen har fået 10.000 kr. og 300 kr. pr medlem.
50.500 lyder bevillingen på i år.
Der er spørgsmål til hvordan man kan have brugt 65.000 kr. når der kun er 49.600 til rådighed.
Derudover er der spørgsmål til hvad der bliver givet i hjælperhonnorar.
regionen kører med 200 pr. dag.
Vero Moda arrangementet havde en ekstra stor honorarpost, men det er fordi damerne i Vero Moda fik et gavekort på 1000 kr.
Christina siger at grunden til at regionen er gået over budget er, at regionen har fået et honorar af en samarbejdspartner på 10.000 så underskuddet er ikke så sslemt, som det ser ud.
men lalandiaarrangementet blev dyrere end tiltænkt fordi der var 70 deltagere. Dog var arrangementet rigtig vellykket trods der var nogle uforudsete udgifter. Lalandia arrangementet er dog blevet overflyttet fra et regionsarrangement til et landsarrangement. Christina takker regionerne for deres hjælp. der er spørgsmål til hvor pengene skal komme fra når der er underskud.
Regionerne er blevet selvstændige og har fået hver deres konto. Maks. grænsen er at der kun må stå 75.000. hvis der står 30.000 kan der kun overføres 45.000.

Kim Sørensen som agerer revisorsuppleant ved dette arrangement, har en lang liste af spørgsmål til regnskabet og har sat sig godt ind i tingene.
generalforsamlingen vurderer desværre, at det ikke er muligt at svare på alle spørgsmålene og vil derfor gerne vende specifikt tilbage når de har gennemlæst hans noter.
Han ønsker at der kunne være noter omkring hvad de specifikke arrangementer har kostet.

afstemning om regnskabet:
Regnskabet er godkendt med 13 for 3 blanke og 2 imod.

der er blevet overført 45.500 kr. til regionens konto^*

9. Indkomne forslag.
A) Vedtægtsændringsforslag

Forslag 1:
Det er angående dagsordenen, hvor man gerne vil løse op for at dagsordenen ikke er nær så fastlagt som der lægges op til i vedtægterne.
man vil dog ikke ændre på punkt 1. 2. og eventuelt.
Kenneth siger at den tekst han foreslår er den der bliver brugt på landssplan.

Der er 7 for 9 blanke og 1 imod.
Derfor er det vedtaget.

Forslag 2:
Næste forslag handler om antal i bestyrelsen og om der kan blive stemmelighed eller ej.
8 for 5 blanke og 4 imod. Forslaget er vedtaget.

Forslag 3:
Næste forslag handler om hvilke poster der skal sidde i en bestyrelse i region vest og om at man streger ”eventuelt 2”. så man kan vælge det antal bestyrelsesmedlemmer man ønsker.

Afstemning
10 for 6 blanke derfor er det vedtaget.

Forslag 4:
Handler om at man gerne vil have at der skal være 3 bestyrelsesmedlemmer til stede for at der kan afholdes et møde. Men det er der kritik imod
der er forslag om at justerer så der står at den er beslutningsdygtig såfremt der er 2 tilstede. der skal altså være 2 tilstede. Og i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag.
for at forhindre f.eks. 2 for og 2 imod.
et forslag skal kunne have flertal for at kunne blive stemt igennem.

Afstemning
Forslaget er godtaget med 9 for og 7 imod.

B) Arrangementsforslag
det kommer under fremtidigt arbejde.

10. Fremtidigt arbejde.
Herunder kommer indkomne arrangementsforslag.
Rasmus Seebach koncert i Tivoli friheden.
Krimimesse
Christina foreslår et økonomiarrangement, hvor man basalt bliver talt om renter, pension, opsparing osv.
Rune Gardman og Annette Olsen arrangerer et rollespilsarrangement på hendes efterskole i hobro og det skal bare godkendes hos regionen så bliver det ført igennem.
Kathrine foreslår et girls night arrangement nr. 2.
Christine foreslår et klatrearrangement.
Nicolaj foreslår et arrangement som ligner computercampen i Oksbøl.
Allan foreslår en fed fest på Fuglsangscenteret
Kim foreslår et Førstehjælpskursus
Både Kim og Allan foreslår et transportarrangement
Kenneth foreslår en fremvisning af hjælpemiddeludstillingen. og foreslår også arrangementer hvor man fortæller om DBSU og fokuserer på rekruttering
Kathrine foreslår et arrangement omkring telefon og tilgængelighed
Stine foreslår pool party
Søren foreslår et arrangement om GPS funktionen på telefonen.
Winnie vil også gerne fortsætte med gør det selv i et køkken ’
Marlene foreslår motercykel arrangement
Christina foreslår kør bil arrangement.

Ekstra afstemning pga. valgfejl tidligere.

11. Valg af regionsbestyrelse:
A) Afstemning om forlængelse af Marlene Jørgensens periode med 1 år

Før afstemning, skal det vedtages om Marlene skal fortsætte på sin post.
der er sket en fejl i 2016 hvor Stine er blevet valgt for 2 år. Derfor foreslår man at Marlene bliver valgt for en 2-årig periode, så hun fortsætter med et år og derfor ikke er på valg i år.
Der er kritik imod forslaget da nogle mener at det er at favoriserer nogle frem for andre. Det er ikke, fordi man ikke mener at Marlene må stille op
Man mener det skaber en situation hvor det bliver uheldigt og man vil tilbage til den almindelige valgprocedure.

Kenneth trækker forslaget – alle 3 vælges for 1 år.

B) Formand for 2 år
Kenneth genopstiller og han er valgt som formand de næste 2 år.

C) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Afhænger af afstemning i punkt A).Det er så for 1 år.
Marlene genopstiller.
Jonas opstiller.
Marlene og Jonas er valgt for 1 år.

D) 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
Ingen vælges .
E) Op til 2 suppleanter for 1 år.
Annette stiller op
Christina stiller op
derfor er de valgt somm suppleanter for 1 år.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Michael Krarup stiller op som revisor og Diana Andersen stiller op som revisorsuppleant.
de er valgt for 1 år.

12. Fastsættelse af næste års generalforsamling.
26. januar 2019.
12. Eventuelt.
Intet at bemærke.

Færdigheder

Indsendt den

27. januar 2018