Vælg en side

Referat af GF den 27. februar 2022

Referat af generalforsamling i vest 2022

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Dirigent: Ditteemilie
Referent: Annette
Stemmetællere: Marlene og Tobias

2. Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse.
2021 har skilt sig ud. De første fysiske arrangementer kom først i maj. Til trods for det er der afholdt 28 arrangementer og der er et overskud på ca. 16.000 kr. – Man søgte mange fondsmidler ved DUF og er begyndt at udsende foldere til synscentralerne i Danmark.

Move United har udgivet deres motionsfællesskabs-app på Google Play, så den nu ikke kun er på Apples App Store hvilket skaber belæg for at etablere motionshold.
I samarbejde med den forhenværende formand, Mikkel i Region Øst er der bevilget fondsmidler til to tillidsmandskurser i løbet af 2022.
Samarbejdet med Nedsat Syn er blevet sat i drift og dette vil fortsætte i 2022. Der vil komme mere info om disse.
De unges fællesspisninger er ophørt grundet mangel på tilslutning fra foreningens medlemmer
Der har også været afholdt outdoor ture, forfatteraften, investeringsarrangement som blev dækket af DUF’s Sommerpulje.
Vest har også haft flere zoomarrangementer. Blandt andet banko og julefrokosten.
Den fysiske forfatteraften var også en succes.

Man har i 2021 forsøgt at inkludere medlemmerne i at arrangere arrangementerne

Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder og der var mange ting at få styr på, hvilket har medført at Hovedbestyrelsen ikke har været så meget inde over. Det vil der blive ændret på i år.

Der har været afholdt sparringsmøder på zoom i samarbejde med Dansk Blindesamfund Østjylland og Blinde og svagsynedes interessegruppe.

Årsberetningen er godkendt med 12 for og 1 blank ud af 13 stemmeberettigede

Oplæg om hovedbestyrelsen
– Nye tiltag i Hovedbestyrelsen
– Ansættelse af sekretariatsleder Jesper
– Promovering af foreningen til nye potentielle medlemmer
– Har taget stilling til Corona restriktionen
– Arrangører har en tovholder i Hovedbestyrelsen, som man kan skrive spørgsmål til
– Der kan søges om fondsmidler gennem Hovedbestyrelsen til arrangementer, kontakt Hovedbestyrelsen hvis du har spørgsmål til dette
– Landsmødet i år bliver fysisk igen og ligger 22-24 april på Fuglsangcentret

 

Oplæg fra Jesper, vores sekretariatsleder.
– Projekt mørkerestaurant for skoler og virksomheder, hvor formålet er at vise at man trods mangel på syn kan mere end man kunne tro om synshandicappede og arbejder på at foreningen har mørkerestaurant på Roskilde festival

Ensomhedsprojektet for synshandicappede unge i DBSU, der efter Corona har brug for at få genstartet deres sociale liv. Dette sker i samarbejde med ventilen Danmark

Fondsansøgninger: 3 – 4 måneder før arrangement søger Hovedbestyrelsen de relevante fonde. Svar tiden kan variere meget, så man skal kontakte Jesper ved behov. Hovedbestyrelsen har lavet fondsansøgninger og Jesper vil gerne hjælpe med at lave ansøgninger og årshjul med regionernes arrangementer.

 

Politisk synlighed: Vi skal være mere synlige i samfundet og på arbejdsmarkedet.

Jesper kan også hjælpe med spørgsmål om uddannelse og jobansøgninger.

 

 

3. Regnskab
Man startede 2021 med ca. 72.000 kr., har fundraiset for 118.991 kr., og har så kunnet bidrage med et positivt overskud på 16.854,01 kr. til 2022, takket være DUF’s sommerpulje, lokalforeningspuljen og DH.

Revisoren godkendte regnskabet fra 2021, men undrede sig over hvorfor bestyrelsesmøderne senere blev dyrere, hvilket skyldes man har afholdt bestyrelsesmøderne på flere måder, men er endt med at lære vigtigheden i en god mødekultur og tilgængelighed, så alle kan være med nemt. Det skal være motiverende at være i bestyrelsen, hvorfor man fremadrettet ønsker at bestyrelsesmøderne primært holdes på Fuglsangcentret, da det er tilgængeligt og nemt at finde til.
– 12 for og 1 blan

4. Budget

300 * 134 + 10.000 = 50.200

6. Arrangementsforslag
Tur til Tivoli Friheden med spisning
Goalball med fællesspisning Kim Sørensen
Tur til den blå planet Adham
Den store bagedyst med faglig støtte Marlene
Outdoor med telt Marlene
Boys night Tobias B. og Kim G.
Privatøkonomi
Fællesspisning
Ridning Anna
Luftballontur Dorthe
Maximum Kim G.
Faldskærmsudspring Tobias B.
Vadehavstur Marlene
Morten Bonde foredrag ”Dømt blind hvad så” Simon S.

 

Tillidsmandskurser: 6. – 8. maj og 9. – 11. september

Selv en blind kan se problemet 5, 21,22 maj

Kenneth er indtrådt i DUFs udvalg for fondssøgning

Motionsholds interesserede må gerne kontakte Kenneth

Interesserede:

Tobias

Marlene

Sara

Adham

Anna

Kim G

 

Mere synlighed med foldere og medlemmer kan tage DBSU logo t-shirt og keyhangers med hjem fra generalforsamlingen.
Fortsat samarbejde med Nedsat Syn

Valg af bestyrelse
Forperson: Kenneth – enstemmigt valgt
Kasserer: Maria valgt for et år – 10 for og to blanke
Bestyrelsesmedlem: Annette og Tine – valgt for et år
Suppleanter: Ibrahim og Marlene

Revisor og revisorsuppleant
Revisor Christina
Revisor suppleant Kim G.

 

9. Næste års generalforsamling 14/1 (13-15/1-2023)

10. Eventuelt.
Der blev diskuteret om deltagerbetaling på 50 kr. er for lidt og om disse arrangementer skal være gratis.
Nye tanker om fællesspisning: Tage ud og spise evt. spille spil, eller snakke om ADL færdigheder.
Kan for eksempel samarbejde med CKV i Odense

Færdigheder

Indsendt den

11. april 2022