Vælg en side

Referat af GF den 26. Januar 2019

1. Velkomst ved formanden.
Marlene Jørgensen den konstituerede formand præsenteredes, hvorefter Kenneth gav et par ord med på vejen.

2. Præsentationsrunde af de tilstedeværende.
Navnerunde – 14 stemmeberettigede medlemmer deltog

3. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Ditteemilie, dirigent
Mie, referent
Marlene + Kenneth B. stemmetællere.

4. Oplæg ved Helle Kaas Schmidt
Helle er formand i DBSØ og fortalte at kredsen i Østjylland er godt stillet, da de har aktivitetshuset som base. Region Vest har haft et tæt samarbejde med Helle i forbindelse med fællesspisningerne. Dette har haft stor betydning i 2018 og nu 2019!
Ud over at være svagsynet har hun ledegigt og har derfor en førerhund som er tilpasset hende, meget stille og rolig.

DBSØ har i samarbejde med vest bestyrelsen valgt at fællesspisning arrangementerne er for aldersgruppen, 15 til 25 år. Skønt et medlemskab i DBSU spænder over medlemmer helt op til 36 år. DBSØ har et ønske i den sammenhæng at der ikke skal være et for stort aldersforskel mellem deltagerne, men det er dog værd at bemærke at DBSØ især kæmper for de unge under 25.

Helle skal senere mødes med Jesper omkring et gør det selv arrangement, hvad der kan lade sig gøre osv. I 2019 kommer der altså et arrangement vi skal se om virker. DBSØ kender en, gør det selv mand, som kan være relevant, Svend Petri Jensen
Gør det selv værkstedet er opstået som et oprør mod tendensen at det mest har været kvinder der gik op i håndarbejde, vævning, strikning, hækling pileflet osv.

Helle fortæller at de har et ønske om at de unge benytter huset. De vil gerne inddrage de unge i forhold til at justere og ændre huset så der også er plads til de unge, hvilket hun også var inde om ved sidste generalforsamling. Forskellen her er at de vil lave en udviklingsdag, som starter kl. 12, hvor man snakker udvikling og er i en kreativ proces. dette arrangement skal ende ud i en handlingsplan og der skal selvfølgelig tales økonomi.

Der er et par kommentarer med positive udmeldinger. Deltagerne synes det er fedt at DBSØ vil gøre noget for de unge. Der er mange der opfatter DBS som noget der mest er for ældre mennesker. Derfor er det skønt at DBSØ vil have de unge med og arbejde sammen. Der er spørgsmål om hvad der ellers sker i huset.

Der er et oplysningsforbund
Yoga
Chi-gong
Sprogkurser
Dans og andet der går ind under folkeoplysning.
Hobbyværksted, hvor der er tilknyttet en beskæftigelseskonsulent. så udvikler man sig selvstændigt.
Der er desuden kor, foredrag og debataftener
Fællesspisning aftener for ældre ensomme.
Informationsmøder,
kagens dag
sommerfest og lignende.
Show down 2 gange ugentligt
Hvis man gerne vil lave et arrangement eller kursus, så kan man kontakte Merete som er daglig leder i Aktivitethuset.
DBSØ har en regel der siger at mennesker der er på kontanthjælp får det til halv pris.
4. Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse.
Stor ros til årsberetningen, Især hvor mange der har været aktive, skønt regionen har haft et hårdt år. Der savnes beskrivelse af hvad medlemmer får med hjem, f.eks. læring, refleksion oplysning gode eksempler. – Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Revisor indstiller til godkendelse i det reviderede regnskab.
Ditteemilie kommenterer at julefrokosten er blevet anderledes fordi folk har fået deres deltagerbetaling tilbage, da man sparede penge, da andre arrangementer ikke blev afholdt. 1 medlem har ikke fået sine penge endnu grundet tekniske omstændigheder. forandringerne her kommer først til at fremgå af 2019 regnskabet.

Regionens budget for 2018 var 45.500 kr. Heraf er det dog kun lige godt halvdelen, der er blevet brugt i årets løb, nemlig 22.933 kr. Det vil sige, at de overskydende 22.567 kr. går videre ind i næste års budget.

Der må maks. stå 75.000 kr. på kontoen og hvis der står mere, så vil disse penge blive frataget regionen, da der ikke er et ønske om at regionerne skal have for mange penge stående.
Regionen kan dermed maks. få 53.000 til næste år og har fået 51.400 jævnfør budgettet nedenfor.
Kenneth kommenterede at det skyldes at der i 2017 blev indgået et forlig mellem regionerne og FU, under Søren Uhrenholt, som konstitueret landsformand. Regionerne er blevet selvstændige og fået egne bankkonti, men dette bevirker også at regionerne ikke kan gå i minus, men dog må have op til 75.000 kr. på kontoen.

Der er en kommentar om at regnskabet ikke stemte overens med deltagerbetalinger og antal deltagere. Vi skal huske at skrive, når der medlemmer som har meldt fra.
Der er en post der hedder tilbagebetaling og herunder kan man anføre det. så er det mere gennemskueligt i regnskabet.
Ditteemilie synes det er en god ide, da det øger gennemsigtigheden. – Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6. Fremlæggelse af det af den udvidede hovedbestyrelse godkendte budget for regionen.
22.567,32 + 51.400 = 73.967,32 kr.
Regionen har en grundtakst på 10.000 kr. og derudover gives 300 kr. pr. medlem bosiddende i regionen – Der er 138 medlemmer.

7. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

8. Fremtidigt arbejde.
Kenneth informerede om de 6 fællesspisninger i 2019. Det første ligger d. 28. Februar.
Der er samarbejde med dansk tale høre synsnetværk. d. 23. August vil man afholde en mindre sommerfest med skinnecykler.
Den 10. April kigges der på en eksperimental workshop på Mord Djurs. Marlene er blevet kontaktet. det er for unge mennesker fra +20 år. Der kommer mere information om det.
Marlene ønsker igen at lave motorcykelarrangement. Det tidligere blev aflyst pga. for få motorcyklister. Datoen for dette er dog ukendt.
Den 30. November til den 1. December er der julefrokost i region vest.

Kenneth nævnte også gør det selv arrangementet, temadagen en udviklingsdag med ukendte muligheder.

Derudover ønsker regionen at være med i Royal run d. 10. Juni 2019. Jesper står for arrangementet. det bliver afholdt i Århus.

Vi blev enige om at disse arrangementer som man allerede kender datoen på skal skrives i vores arrangementskalender på hjemmesiden.

Arrangementsforslag

Grøn koncert foreslået af Annette
Rejsearrangement foreslået af Marlene, ud over Danmarks grænser. det er at lære om hvad der findes om rejser. vis stokken, hvilke firmaer rejsebureauer findes der osv.
Økonomiarrangement, foreslået af Navid
Træningsweekend med goalball, i klubben i Århus, eller Ålborg
Fastelavnsarrangement evt. i 2020 foreslået af Kenneth
Udlandstur foreslået af Marlene og der er undervisning i at handle
Gorilla arrangement foreslået af Sara og Christine
Tinderbox foreslået af Jonas
Ølsmagnings arrangement med pizza foreslået af Jonas
Bridge walking foreslået af Marlene
Danpark foreslået af Annette
Tur i zoologisk have foreslået af Marlene
Hærvejstur foreslået af Marlene
Bestyrelsesarbejde arrangement foreslås af Kenneth
Der er forslag om at spare med den anden region, hvis man laver de samme arrangementer. f.eks. motorcykelarrangement.

9. Valg af regionsbestyrelse:
a) Formand, 1 år
Kenneth fortalte om hvad posten går ud på.
Marlene genopstillede ikke.
Navid og Kenneth stillede op.
Kenneth blev valgt med 12 stemmer imod 2

b) Kasserer, 2 år
Jesper Mathiesen fortalte om hvad posten går ud på.
Jesper stillede op uden kandidater

c) 1 bestyrelsesmedlem, 2 år
Marlene fortalte om hvad posten går ud på.
Annette Olsen genopstillede.
Navid stillede op
Annette blev valgt med 12 stemmer imod 2

d) Op til 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 år.
Jonas Krogsøe genopstillede.
Navid stillede op
Begge blev valgt

e) Op til 2 suppleanter for 1 år.
Annette fortalte om at være suppleant, især gør det sig gældende for denne post at man ikke har stemmeret
Altaf stillede op med en skriftlig tilkendegivelse
Malene Jørgensen stillede op
Nikolai Rønaa stillede op

Marlene og Nikolaj fik hver 9 stemmer
Altaf fik 8 stemmer
Marlene, 1. suppleant og Nikolaj, 2. suppleant

10. Valg af revisor og revisorsuppleant, 1 år
Michael Krarup genopstillede og fik ingen modkandidater
Sara Lynggaard blev valgt som revisorsuppleant

11. Fastsættelse af næste års generalforsamling.
25. januar 2020.
12. Eventuelt
Mie fortalte om bladene
Der siges tak for god stemning ro og orden.

Færdigheder

Indsendt den

26. januar 2019