Vælg en side

Referat af GF den 24. Januar 2015

1. Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et pkt. 3, procedure og kommunikation. Den øvrige dagsorden blev godkendt.

2. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Ulrik Dahl Madsen blev valgt som dirigent.
Anja blev valgt som referent. (Susanne Pedersen)
Dennis Rasmussen og Nicklas Panton blev valgt som stemmetællere.

3. Procedure og kommunikation
Der var en drøftelse omkring hvorvidt generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet der ikke var blevet annonceret i DBS’ medlemsblad, som der skal ifølge vedtægterne, samt at materialet til mødet var udsendt for sent. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen. Det blev foreslået, at materiale til generalforsamlingen fremover bliver sendt ud til alle medlemmer i regionen, så alle kan se, hvad der skal foregå og måske få lyst til at deltage. Det blev enstemmigt vedtaget, at generalforsamlingen kunne fortsætte.

4. Godkendelse af årsberetningen 2014
Årsberetningen blev læst op. Der var et forslag om, at man kan skrive, hvorfor de forskellige arrangementer, der har været afholdt, blev prioriteret, og evt. hvor mange, der deltog. Årsberetningen blev godkendt.

5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2014
Den folkevalgte revisors kommentarer blev oplæst. Det blev ønsket, at deltagerantal til arrangementer skal fremmgå af regnskabet. Kassereren gennemgik regnskabet. Årets resultat var et lille underskud på 420 kr. Regnskabet blev godkendt.

6. Fremlæggelse af budget for 2015
Kassereren fremlagde budgettet. Regionen har fået cirka 53.000 kr. i 2015. Der var nogle forskellige opklarende spørgsmål.

7. Fremtidigt arbejde og indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Der var herefter en drøftelse om fremtidige arrangementer. Følgende arrangementer blev foreslået:
Dildoparty
Madklubber
Computercamp
Køre gocart, motorcykel eller bil
Hyttetur/skovtur
Bakken
Adventure
Specialfestivaller
Smukfest
Rundvisning på Nordisk Film
Bag kulisserne i lufthavnen
Besøg på slot
Museumsbesøg
Sportsdag/weekend
Skydning med rigtige våben
Tur på militær forhindringsbane
Debat og retorik
Valgdebat med politikere
Tur til planetariet
Tur til eksperimentariet
Besøg i fængsel
Rollespil
Maraton videoaften
Julefrokost
Meditation/dag om mindfulness

8. Valg

A. Kasserer
Susanne Pedersen blev valgt.

B. Det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer (1 eller 3)
Anders Boholdt-Petersen, Dennis Rasmussen og Nicklas Panton blev valgt.

C. Valg af suppleanter
Anja Støvring blev valgt som suppleant. Der var ikke andre, der ønskede at opstille.

D. Valg af folkevalgt revisor og revisorsuppleant
Nina Schneidermann blev valgt som folkevalgt revisor.
Gustav Koch Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant.

9. Fastsættelse af dato for generalforsamling 2016
Datoen blev fastsat til den 6. februar 2016.

10. Eventuelt
Der blev foreslået et arrangement om skepticisme og rationalisme. Der blev udtrykt ønske om bedre praktisk information til næste generalforsamling. Herefter blev mødet hævet.

Færdigheder

Indsendt den

24. januar 2015