Vælg en side

Referat af GF den 22. februar 2020

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

 • Dirigent: Ditteemilie
 • Referent: Annette Olsen
 • stemme tæller: Tobias og Søren

2. Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse.

 • Enstemmigt godkendt

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 • Ingen kommentarer fra revisor og enstemmigt godkendt.

Der har været loft på Regionernes budget, der er tvivl om lovligheden i dette, derfor vil dette blive taget op til kommende hovedbestyrelsesmøde, hvilket giver mulighed for at planlægge større fremtidige arrangementer. Det skal nævnes, at loftet ikke har påvirket Region Vest økonomi.
Region Vest har brugt 858 kr. mere end hvad de fik tildelt i 2019, men har stort plus på kontoen, grundet beløbet fra 2019 på 21.709,85 kr.

4. Fremlæggelse af det af den udvidede hovedbestyrelse godkendte budget for regionen.

10.000 krgf. (Grundbeløb)
300 * 137 = 41.100 kr. (137 medlemmer)
21.709,85 kr. (Fra 2019)
I alt 72.809,85 kr.

5. Indkomne forslag.

 • Ingen forslag til vedtægtsændringer.

6. Fremtidigt arbejde

 1. Girls Night
 2. Motionsarrangement
 3. Letbane arrangement (Århus)
 4. Kom i form; Weekend arrangement med oplevelse i det lokale fitness center i Viborg med træner.
 5. Gamer weekend fra Søren. Kenneth vil godt hjælpe med arrangere
 6. Gentagelse af et vandre arrangement evt. Hærvejs march
 7. PR arrangement, sammen med medlemmerne skal der findes flere medlemmer så foreningen fremadrettet kan vokse.
 8. Hold til DHL med guides(Aalborg, Aarhus og Odense) vil kunne kombineres med PR
  Annette, Kenneth, Dorthe, Anna, Ibrahim, Tobias, Mikael viste interesse
 9. Lady walk
 10. Øl smagning (evt. boys night)
 11. Goalball camp (Juliane vil godt være med som medarrangør)
 12. Showdown (Anna har kendskab til dygtige spillere, kan evt. kombineres med gamer weekend)
 13. QR workshop, kan informere om DBSU. Lær de unge om telefonens muligheder med QR koder.
 14. Flere kreative arrangementer lige som kreative mig
 15. På mini (camp) høre om hvad der kunne interessere dem af arrangementer
 16. Arrangement om det seksuelle i livet, få snakket om det (Søren vil gerne hjælpe med at arrangere. Evt. i samarbejde med sex og samfund)
 17. Selvtillids kursus
 18. Arrangementer med LFBS og Nedsat Syn
 19. Motorcykel arrangement blev efterspurgt, Søren forslog at kontakte en anden klub
 20. Bowling med spisning
 21. Foredrag med Søren Holmgren
 22. Tilgængelighed i butikkerne og ift. deres produkter (Søren vil godt hjælpe med at arrangere)

Samarbejdsarrangementer:

 1. DBSØ, BOF, LFBS: De unges fællesspisning: Bestyrelsen adspurgte deltagernes holdning hertil, om det er for højt prioriteret? Er voresmedlemmer tilfreds med lokationen?
  Efterspørgsel på at det skal tydeliggøres hvilken aldersgruppe det er for eller ingen aldersgrænse.
  Temaer: let og nemt mad, vegansk, juice tema, insekt food, rawfood. Evt. en anden dag.
 2. Hovedbestyrelsen og Region Øst: Julefest i DBSU – nye arrangør er velkomne, så det fremadrettet kan holdes kørende, de unge er glade for arrangementet.
 3. Region Øst: inviterer til en fælles sommerfest. Stor interesse fra deltagerne.
 4. Nedsat Syn: løbetur/vandretur med move United, madklub, foredrag, motorcykel og bil kørsel, museum er på tegnebrættet.
 5. LFBS: Odense Zoo tur med overnatning med fokus på at have familier med

7. Valg af regionsbestyrelse:

A. formand, 2 år

 • Kenneth Schack Banner genopstillede og blev genvalgt uden valgkamp

B. Bestyrelsesmedlemmer, 1 år

 1. Jonas Cramer Krogsø genopstillede og blev valgt
 2. Dorthe Pedersen stillede op og blev valgt

C. Suppleanter, 1 år

 1. Anna-Josephine Bransholm stillede op og blev valgt som 1. suppleant
 2. Ibrahim stillede op og valgt som 2. suppleant
 3. Marlene Jørgensen blev foreslået og godtog dette, grundet pladsmangel, adspurgte man dirigenten, som fastslog at der for dette år er 3 suppleanter i henhold til vedtægterne

D. Revisor, 1 år

 • Mikael Krarup genopstillede og genvalgt.

E. Revisor suppleant, 1 år

 • Tobias Bay Jensen blev foreslået og accepterede.
 • Problematik: Dorthe Pedersen og Mikael Krarup er begge nær aldersgrænsen for medlemskab i DBSU. Generalforsamlingens deltagere godkendte at de begge fik tillidsposter, men at Region Vest bestyrelsen skal rådføre sig ved hovedbestyrelsen og Dansk Ungdoms Fællesråd om dette er en lovlig handling af generalforsamlingen,da man var meget i tvivl herom

9. fastsættelse af næste års generalforsamling

 • Næste generalforsamling for Region Vest afholdes Lørdag den 14. februar 2021

10. Eventuelt.

 • Intet blev bragt op herunder.
Færdigheder

Indsendt den

22. februar 2020