Vælg en side

Referat af GF den 21. Januar 2017

Der var 16 stemmeberettigede tilstede ved mødet.

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde hvor folk oplyste deres navn og
hvilken post de har i DBSU.

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Ditte blev valgt som dirigent
Mie blev valgt som referent
Mini og Mikael blev valgt som stemmetællere.

2. Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse.
Der blev forespurgt om ikke årsberetningen kunne blive gennemgået, og derfor
gennemgik formanden det i store træk. Han blev suppleret af arrangører fra
dem der har været arrangører for de respektive arrangementer.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Ditte gennemgik det reviderede regnskab i samarbejde med kasseren. Der var
15 som stemte for og 1 der stemte hverken for eller imod. Regnskabet blev
godkendt.

4. Fremlæggelse af det godkendte budget, af den udvidede hovedbestyrelse,
for regionen.

Medlemsantallet er steget. Derfor har region vest nu 132 medlemmer

jf. fordelingsnøglen får hver region 10.000 kr. og 300 kr. pr. medlem.
Region vest får derfor 1500 kr. mere end sidste år.

Tekst Beløb
Fast takst for regionerne 10.000 kr.
132 stk. medlemmer a’ 300 kr. 39.600 kr.
i alt til 2017 49.600 kr.

Kim fortalte om en fælles kalender så DBSU og andre synsrelaterede
organisationer ikke kommer til at lægge arrangementer oveni hinanden.
Derudover ønskede Kim at regionerne deltager til hinandens
generalforsamlinger, og at man sparre med hinanden. Stine påpegede at det nok kræves, at der bliver lavet noget mere fagligt, frem for kun sociale
arrangementer.
Kim sagde at man bør fokusere på de helt unge medlemmer. At man fortsat bør ringe til medlemmerne og vedligeholder den gode kontakt med dem.

Et medlem ville godt have uddybet hvad ”faglige arrangementer dækker over”
Christina fortalte at det handler om DUF’s krav om at medlemmerne skal kunne få noget med sig hjem, at man lærer noget på arrangementerne.
Medlemmet savner dog stadig en nærmere definition.

f.eks. kan man godt argumentere for at Olsen banden arrangementet var et
fagligt arrangement fordi der er noget kulturelt i det. Gorilla arrangementet blev også brugt som eksempel hvor det var noget fysisk, oplevelse og ADL med inde over.

5. Fremtidigt arbejde.

6. Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne vedtægtsændringsforslag.

7. Forslag til arrangementer i 2017

Girls night, med hår opsætning stripper og ansigtsmaske – Marlene og Christina vil godt arrangere det.
Pool party i baghaven på Fyn ved Kathrine Leander. Søren foreslår at man kunne inddrage faglighed med at lære at håndterer en grill
Lalandia. Madlavning, ADL. evt. med børnefamilier
Madklub, på vegne af Winnie, med eget hjemmelavet mad. Billige nemme hjemmelavede retter. Winnie har fået at vide at man godt må låne disse lokaler, hvis man kan få en instruktør med hygiejnebevis evt. et medlem eller en hjælper obs. Mette Thomasen har bevis
Cirkus Summarum – Arrangør Anna Kristiansen
Den gamle by ny gammel lejlighed vises.
Transportarrangement – Søren Jensen, Thomas Dalgaard og Mie Henriksen
Førstehjælp – Marlene og Kim har snakket med én der kan lave kursus
En gåtur ved vadehavet. – Kim foreslår arrangement med CKV Odense.
Scorekursus, om kropssprog SUPER FAGLIGT. Anne Hansen vil gerne hjælpe – Kim
Anne Hansen og interessegruppen, vil lave arrangement om iværksætteri. Hvordan kommer man i gang. Der er mange foredragsholdere.
Anne fra yogakurset laver også noget børneyoga. Altså familieyoga. Hun har adgang til 10 islandske heste, og så kombinere de to. Stimulerer sanserne og så lave yoga. Hun er en bekendt af Ditte

Kim havde en kommentar til arrangementsforslag han frygtede at det der foreslås ikke bliver til noget. Han vil høre om man er lydhør overfor det der bliver foreslået

Formand Kenneth svarede at man selvfølgelig, så vidt det er muligt, vil
forsøge at indfrie medlemmernes ønsker, hvis det er muligt ressourcemæssigt.

8. Nyt fra hovedbestyrelsen

Christina gav en beretning. HB har ansat Mie som børnebladsredaktør.
Kim fortalte om samarbejdet med FSC hvor der tilbydes kurser i ADL strikning
osv.
Victor er i gang med at deltage i et projekt angående fritidsjob. Man ved
fra forskning at det giver en bedre chance for at få foden indenfor
arbejdsmarkedet. Make a difference, hedder projektet. Planen er at man laver
undersøgelser og derefter eventuelt noget kvalitativt.
Christina sagde at principprogrammet er blevet omkonverteret til en målplan.
Den er knivskarp og der er sat en gruppe på det.
Der er en medlemsstigning og det er ikke set i mange år, 10 nye.
Kim fortalte om landsmødet.
Derudover fortæller han om nordisk camp. Invitationen udsendes snart. Det
skal foregå i Danmark.
der tænkes i videoinvitation, lydinvitation og invitation på skrift. Fra 15.
– 22. juli på Fyn. Temaet er til lands, til vands og i luften.
Stine fortalte at de to børnebladsredaktører kunne tænke sig at lægge
børneblad på FB. HB vil drøfte det.
Mie bemærker, det er godt at HB bruger deres samarbejdspartnere, i stedet
for kun at tale om dem. Der har været etableret samarbejde (arrangementer)
med blandt andet DHIF, interessegruppen, synskonsulenterne, og meget mere.

9. Valg af regionsbestyrelse:
Christina fortalte om hvordan det er at være kasserer.

1 bestyrelsesmedlem for 1 år og 1 for 2 år.
Anna fortalte om hvordan det er at være bestyrelsesmedlem

9. A. Valg af kasserer
Kasserer vælges for to år

Anna ønskede at genopstille, hvis ikke andre ønskede det
Jesper blev foreslået og stillede også op.
Anna trækkede sin opstilling tilbage til fordel for at stille op til
suppleantposten.
Jesper blev valgt,

9. B. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
To bestyrelsesmedlemmer vælges for et år

Viktor stillede op
Marlene stillede op
De blev begge valgt.

9. C. Valg af op til 2 suppleanter.
Suppleanter vælges for et år

Jonas Krogsø blev foreslået og stillede op.
Anna hoppede fra kasserer posten over på suppleantposten.
Dermed er der valgt 2 suppleanter.

9.D. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år

Christine og Sara foreslås og de takker ja.
Christine er revisor
Sara er revisorsuppleant.

10. Fastsættelse af næste års generalforsamling.

Lørdag den 27. januar 2018.

11. Eventuelt.

Kim takkede og indbød til HB mødet som foregik dagen efter GF.
Kim indbød bestyrelsen til at komme og mødes.
Stine sagde at Mie og hende gerne ville høre medlemmerne af den ny
bestyrelse præsenterer sig selv, så man kan høre deres stemmer på
børnebladet.

Færdigheder

Indsendt den

21. januar 2017