Vælg en side

Referat af GF den 21.-23. januar 2024

,

Dagsorden til generalforsamling I Region Vest 2024

 

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Ditteemilie blev valgt til dirigent.

Nicklas og Christine blev til at være 1. stemmetællere

Marlene og Anders blev valgt til at være 2. stemmetællere.

 

 1. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse

Simon fremlagde kort årsberetningen. Det var en lidt hård start, da to bestyrelsesmedlemmer stoppede. Ellers har der været rigtig fint gang i årets arrangementer i regionen. Der blev nævnt, at samarbejdet med hovedforeningen ikke rigtig er nævnt. Der er nogle enkelte arrangementer, som ikke er nævnt i årsberetningen. Det var følgende
1. Kajakfestivalen, som blev arrangeret af Blindmotion, hvor regionen var med arrangør på.

 1. Computer Camp i Oxbøl, som regionen arrangerede sammen med hovedforeningen.
 2. Kredsmødet med fem kredse fra DBS.

 

Der blev spurgt ind til, at der er skrevet i årsberetningen, at regionen har manglet ressourcer til at lave flere arrangementer for medlemmerne. Regionen er lidt udfordret af, at der er stor spredning på medlemmerne i landet. Der var en stor udskiftning i bestyrelsen og derfor har der været lidt opstartsvanskeligheder samt udfordringer med at nå igennem alle årets opgaver. Derfor var der mere fokus på at få lavet arrangementer til medlemmerne i regionen.

 

Der er i alt 18 stemmeberettigede.

Årsberetningen blev godkendt med 14 stemmer.

(2 stemte imod, 2 stemte blankt,

14 stemte for) med betingelse af, at ovenstående manglende punkter bliver indskrevet i årsberetningen 2023 og at bestyrelsen godkender årsberetningen.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Hiba fremlagde det revideret regnskab. Der var et underskud på ca. kr. 16.000. Det er finansieret af regionens egenkapital. Der er ikke brugt ret mange penge på bestyrelsesmøder, da møderne primært har været afholdt online. Der blev nævnt, at denne post vil stige, da bestyrelsen vil afholde bestyrelsesmøder på FSC i 2024. Svaret til revisors spørgsmål om hvorfor der er så markant et underskud, er at det skyldes at der ikke var søgt fondsmidler.

 

Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt (18 stemmeberettigede).

 

 1. Fremlæggelse af det af den udvidede hovedbestyrelse godkendte budget for regionen

Regionen fik kr. 52.900 af hovedforeningen. Det er en nuværende egenkapital på ca. kr. 92.000 til regionens arbejde. Regionen har 109 medlemmer.

 

 

 

 1. Indkommende forslag
  Ingen indkommende forslag.

 

 1. Fremtidigt arbejde
  Det blev nævnt, at forsamlingen og alle i regionen er velkommen til at kontakte regionen, hvis medlemmer har ideer og kommentarer til arbejdet i regionen.

  Der er glemt et punkt i dagsorden som er ”forslag til arrangementsforslag”:
  Grøn koncert
  2. Kør-bil arrangement
  3. bowling/fællesspisnings arrangement
  4. Bridgewalking
  5. Blinde bagedyst
  6. Motorcykelarrangement
  7. Outdoor.
  8. Kajakfestivalen (der efterspørges en medarrangør)

 2. Julemarked
  10. Den gamle By i Aarhus
  11. Saunagus i Ikast.
  12. sangweekend (evt. med Trolle, som kender foreningen)

 

 1. Valg af regionsbestyrelse
  Der var 18 stemmeberettigede til valg af bestyrelse.
  1 Forperson 2 år
  Jakob blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
  7.2 Bestyrelsesmedlemmer (antal 2) 1 år

Sine vil gerne genopstille
Nikolai vil gerne stille op.
De blev begge enstemmigt valgt ind.  
7.3 Suppleanter (antal 2) 1 år
Alberte blev valgt som 1. suppleant
Marlene er valgt som 2. suppleant
7.4 Revisor 1 år
Christine blev valgt som revisor
7.5 Revisorsuppleant 1 år
Simon blev valgt som revisorsuppleant.

Næste bestyrelsesmøde er d. 9. – 11. februar 2024.

 1. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling
  Næste års generalforsamling er fastsat til den 31. – 2. februar 2025 på FSC.
 2. Eventuelt
  Det blev nævnt fra Øst-repræsentanten, at de er åbne overfor tværregionale arrangementer samt onboarding af nye medlemmer.

Færdigheder

Indsendt den

1. februar 2024