Vælg en side

Referat af GF den 13.-15. januar 2023

Generalforsamling i Region Vest d. 13-15. januar

 

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Der er 16 stemmeberettigede

 • Ditte blev enstemmigt valgt som dirigent.
 • Marlene Jørgensen blev enstemmigt valgt som referent.
 • Forsamlingen besluttede, at der blev valgt fire stemmetællere – Thor, Anders, Sine og Alberte.

 

 1. Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse
 • Der var 16 stemmeberettigede
 • Forpersonen har været konstitueret i et halvt år og bestyrelsen har måtte tage et roligt år i medlemmernes tempo. Der er 129 medlemmer i Region Vest. Regionens årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Der var 16 stemmeberettigede

Regionen har en god og solid økonomi.

Regionens egne Kr. 56.688,65

Minus 79.156, 36

Alle fondsmidler er tilbageført og benyttet.

Indtægter i alt kr. 118.020

Bestyrelsesarbejde kr. 40.000

Der er knap 115.000 til den nye bestyrelse

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt

Revisors kommentarer blev læst op og der var ingen kommentarer. Begge revisorer har kommenteret på indkøb af telte og de har ikke set, at det er blevet købt gennem fondsmidler. Derfor foreslås det, at der fremadrettet er et samarbejde mellem kontoret og revisorerne når tiden er til det.

 

 1. Fremlæggelse af det af den udvidede hovedbestyrelse genkendte budget for regionen
 • HB besluttede at give regionenerne det dobbelte i støtte. Det er i alt på kr. 20.000 + kr. 300 pr. medlem.

 

 1. Indkomne forslag

Der var 16 stemmeberettigede

– Der er indkommet to forslag til vedtægtsændringer. Det er bl.a. i §5 om indkaldelse til generalforsamling.  Det blev enstemmigt godkendt. Samt et vedtægtsændringsforslag vedr. §3 medlemskriterier og, at følge hovedforeningens vedtægter. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Fremtidigt arbejde
 • Region Vests fokus i 2023

Der vil regionen gerne lave endnu flere arrangementer med deres samarbejdspartnere som fx DBSØ og Aalborg. Bestyrelsen vil gerne have fokus på de unge til næste år, da der har været forsøgt med fokus på familierne.

 

 • Oplæg om hovedbestyrelsen v. Mikkel Enok

 

 • Der er lavet to Facebook -grupper kun til medlemmerne af regionerne i samarbejde med HB og regionerne. Så er der kommet Vest og Øst Grupper.
 • Der har været tillidsmandskurser, hvor de gerne vil sørge for, at landegrænserne ikke er så strikse. I 2024 vil HB gerne frem med, at regionerne holder begge deres generalforsamlinger på FSC på samme tid for, at have det sociale sammenhold i hele organisationen. HB vil gerne afholde deres bestyrelsesmøder på FSC for, at give endnu mere sammenhold og motivation.

 

 • Oplæg om Region Øst v. Nicklas Aagaard
 • Det der bærer Region Øst er motivation, hvor bestyrelsen er god til at styre deres opgaver. Øst har lavet mange fællesspisninger i år, som har givet rigtig meget for flere medlemmer. Især anerkendelse er der lagt vægt på netop fordi det giver motivation. Deraf er der kommet frivilligfester ud af det. Det vil de gerne sørge for bliver årligt for at tilgodese og anerkende alle de frivilliges gode arbejde.
 • Overdrage / overgive poster fokuserer øst også på som motivationsfaktor.

 

 1. Valg af regionsbestyrelse:

Der var 17 stemmeberettigede

 • Forperson for 1 år
 • Simon blev enstemmigt valgt til forperson for 1 år.
 • Kasserer for 2 år

Der var valg mellem Navid og Hiba og Hiba blev valgt som kasser for 2 år.

 • Op til 3 Bestyrelsesmedlemmer, 1 medlem for 2 år og 2 medlemmer for 1 år
 • Annette blev enstemmigt valgt til bestyrelsesmedlem for 2 år.
 • Anna blev enstemmigt valgt til bestyrelsesmedlem for 1 år.
 • Adham blev enstemmigt valgt til bestyrelsesmedlem for 1 år.
 • Op til 2 Suppleanter for 1 år
 • Sine blev enstemmigt valgt til 1. suppleant for 1 år.
 • Agnete blev enstemmigt valgt til 2. suppleant for 1 år.
 • 1 Revisor for 1 år
 • Der blev lige valg mellem Tobias og Marlene og Tobias valgte at tage revisorsuppleantposten og derfor blev Marlene valgt som revisor for 1 år.
 • 1 Revisorsuppleant for 1 år
 • Tobias blev enstemmigt valgt til revisorsuppleant.

 

 1. Fastsættelse af næste års generalforsamling
 • Næste års generalforsamling er d. 19. – 21. januar 2024.

 

 1. Eventuelt

–      Intet at drøfte

Færdigheder

Indsendt den

9. februar 2023