Vælg en side

Referat af ekstraordinært BM d. 14 februar 2024

Referat af ekstra ordinært HB møde d. 14/2-2024
Mødedeltagere: Thor, Anders, Anna, Ida Cecilie, Navid
Ikke tilstede: Kenneth, Nicklas, Rosa

 

  1. Velkomst

Kort orientering om, at forpersonen har trukket sig, og at der derfor skal afholdes et møde, hvor der konstitueres en midlertidig forperson.

  1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
  2. Valg af referent: Cecilie
  3. Konstituering af forperson
    Ida er udpeget som konstitueret forperson frem til landsmøde i 2024
  4. Suppleanten tiltræder som ordinært bestyrelsesmedlem. Dette er Anna Hope

 

Færdigheder

Indsendt den

5. marts 2024