Vælg en side

Referat af BM den 9. Marts 2020

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt, og Alle er tilstede ved mødet inkl. Nicklas Tegner. 

2. Referent og to-do liste skriver

Andreas Tegner: referat
Morten: to-do liste 

3. Gennemgang af gammel to-do liste

to-do listen er gennemgået og der er styr på alt 

4. Økonomi

Intet at tilføje 

5 Kommende arrangementer

Skøjte arrangement:
Arrangementet er aflyst grundet corona virus, og vil blive gennemført senere på året.

Brætspils arrangement:
Invitation er udsendt, og det afholdes den 19 April 

Byvandring arrangementet:
Afholdes til September 

Sommerfest:
Der er åbnet for mulighed at Region Vest kan deltage og deres transport kan blive dækket. Arrangementet afholdes i juni og invitation skal være ude senest den 1 Maj 

Kajak arrangement:
Information kommer 

Klatre arrangement:
Afholdes i August 

Shelter tur til Refsnæs:
afholdes i weekend den 7. til 9. August 

Transport arrangement:
Andreas kontakter Mads Liisberg 

Zoo arrangement:
Jens foreslog at vi laver et samarbejde med LFBS og Laura synstolker i September måned 

Andet:
Jens snakkede også om et arrangement på arbejder museet ligeledes med Laura synstolker og LFBS. 

6. Nyt fra HB

Vi snakkede om næste HB møde, og hvornår det skal afholdes. 

7. Bestyrelsens sammensætning

Jens Christian trækker sig fra bestyrelsen, og Lasse Larson indtræder som bestyrelsesmedlem. vi undersøger vedtægter om det er muligt at indsætte en anden i bestyrelsen som erstatning for Jens Christian

8. Status på arbejdsopgaver

Lasse har snakket med Mikkel Enok omkring samarbejde med synscentralerne.

9. Fastlæggelse af næste møde

Næste møde afholdes mandag den 6. April 

10. Eventuelt

Nicklas Tegner spørger om referat fra GF i Region Øst. 

Færdigheder

Indsendt den

12. marts 2020