Vælg en side

Referat af BM den 8. April 2015

Bestyrelses møde i region vest den 8.april 2015 via skype.

På linjen var Winni Pedersen, Ronni Jensen, Lise Lund og Stine Banner

1. Velkomst ved formand Ronni Jensen

2. Godkendelse af dagsordnen.
Som blev enstemmigt godkendt.

3. Valg af dirigent (Ronni Jensen), referent (Stine Banner) og to do liste (Winni Pedersen).

4. Økonomi.
A: budget forbrug til nu
B: madklub 1
C: body fly
Vi gennemgik ganske kort de forskellige arrangementer, som vi har planer om at bruge penge på, og Ronni Jensen kunne dertil fortælle at han havde sat tal og priser ind i budgetskemaer, så der var et overblik over alle de arrangementer, som render af stablen i region vest.

5. Kommende arrangementer i vest.
A: madklub 1
Ifølge arrangørerne skulle der være styr på arrangementet.
B: body fly
Vi snakkede lidt om forskellige spisesteder, og måske vi vil gå efter middag ved matador. Vi skal desuden gøre medlemmerne opmærksom på, at det kan være nødvendigt at tage en søsygetablet, hvis man i forvejen har tildens til at blive søsyg mm. Det er også en rigtig god ide at medbringe en flaske vand eller drikkedunk til at fylde vand i, da man i værste fald kan gå hen og blive lidt skidtmads.
C: madklub 2
Her har vi snakket en del om at lave et 2 delt arrangement, hvor vi her tænker at lave én sejltur med madklub. Så enten kan man deltage i sejltur og få en historisk fortælling om 2.verdenskrig og slutte af på Hvidsten kro, hvor madklub også vil spise. Ronni Jensen og Stine Banner står for arrangementet og Winni og Ronni laver lydindslag til bladet.
D: aktiv weekend
Der er bred enighed og opbakning til dette arrangement, og Stine Banner tager kontakt til aktivitetscenteret, som har sendt et tilbud, og siger go for it. Ronni Jensen og Stine Banner arbejder videre med planlægningen og praktiske ting og sager.
E: madklub 3
Vi kender datoen, men selve udformningen af arrangementet snakker vi om senere på sommeren, da vi ikke helt ved hvordan det virker at lave et opdelt dagsarrangement, men vi har alle nogle forskellige ideer hertil. Vi er også rimelig enige om at, så vidt det er muligt, skal finde steder med buffet, da vi som blinde har vanskeligheder ved at gå på restaurant og få buffet, men forholdsvis nemt at få hjælp til menukortet og bestille en menu.

F: mad dag
Jeg, Stine Banner, tager kontakt til Søren Jensen og Thomas Dalgaard, da de hurtigst muligt skal komme med et budgetoverslag for arrangementet. De skal undersøge mulighederne for tid og sted for dette, men vi bestemmer at det helst skal afholdes i november månede.
G: madklub 4/julearrangement
Vi vil til slut på kalenderåret, vurderer om der stadig er en god pose penge. Hvis der er, kunne vi godt tænke os at leje en hytte, lignende den vi havde i december 2014, og virkelig julehygge. Winni Pedersen og Ronni Jensen står for planlægningen af dette arrangement, men er helt åbne for ideer fra Lise Lund og Stine Banner..

6. Landsmøde
Ronni Jensen præsenterer region vest’s arrangementskalender for 2015, og fortæller lidt om det gode arbejde vi alle bidrager til i bestyrelsen.

7. HB møder
A: 24-25. april 15
Ronni Jensen tager til næst kommende HB møde.

8. møder i vest.
Vi har planlagt et par møder frem i tiden, og næste møde er søndag den 14.juni som afholdes via skype og så skal vi holde et face-to-face møde lørdag den 8.august hos Stine Banner i Viborg.

9. evt.
Siden seneste møde i bestyrelsen og en lille opsang fra formanden, er vores kommunikation blevet væsentligt bedre, og det er okay så længe at DBSU’s server ikke fungerer optimalt.
Vi vil benytte os af at sende hinanden en sms, hvis der er en vigtig mail som skal læses og besvares, og på den måde kan vi holde øje med om alle mand modtager mails eller ej.
Vi vil forsøge at holde alle mails indenfor samme tråd, så vi undgår 1000 forskellige mails som faktisk handler om det samme, og dertil skal vi stadig svarer ok når den er læst.

Færdigheder

Indsendt den

8. april 2015