Vælg en side

Referat af BM den 7. November 2019

  Deltagere:
  Kenneth, Annette, Navid og Marlene

1. Velkomst
Kenneth bød velkommen og informerede om at dette er sidste bestyrelses møde i år og opfordrede bestyrelsen til at overveje vores engagement til næste år.

2. Godkendelse af dagsorden
Den blev enstemmigt godkendt

3. Valg af dirigent, referent og to-do listen
Kenneth er dirigent
Marlene skriver referat
Annette tager to do lister

4. Trivselsrunde (1 – 10)
Kenneth:
7’er pga af god træning og glæder sig til de kommende DBSU arrangementer. Har samtig haft meget DBSU om ørene.
Annette:
8’er og bøvler lidt med HF dog arbejder hun på at finde løsninger.
Marlene:
9-10’er. arbejder meget med IU pga Liberia, samt fuldtidsarbejde.
Navid:
6’er været til træning og har ondt i benene. Har også travlt med arbejde, hvor der er forskellige værksteder med film og teater, hvor han også laver lidt promovering.

5. To-do listen
A: Opfølgning fra sidst:

  Marlene:

 1. Tage kontakt til Jonas om bryggeri alternativ – gjort.
 2. Tage kontakt til veninde i Silkeborg vedr. oplæg til Økonomi arrangementet. – arrangement ændret til bowling arrangement.
 3. Er medarrangør på Økonomiarrangement.
 4. Haft kontakt til Claus Anker om hvornår skitur afholdes: Det bliver den 25. januar – 1. februar 2020
 5. Er arrangør på fastelavnsarrangement 2020.
  Annette:

 1. Arrangø med Maria A. på familie zoo samarbejdsarrangement med LFBS 2020. Der er indtil videre snak om at det bliver i Odense zoo da det nu er muligt at overnatte der.
 2. Arrangør med Kenneth, 2 fra Øst og 2 fra HB om julefest i DBSU. Planlægning er i fuld gang. Der er sågar kigget på juletræ. Der forsøges at lave nogle fornyelser bl.a. ved at få maden leveret udefra i stedet for at lave det selv.
  Navid:

 1. Kontakt Enok vedr. de 3 nyhedsplatoforme i DBSU. ’- ikke videre spurgt ind til og den opgave droppes.
 2. Vil godt arbejde videre med Økonomi arrangement. – det blev droppet
 3. Skal skabe klarhed om hvilken af hans 2 facebook profiler han bruger, da vi i bestyrelsen ikke finder det hensigtsmæssigt at vi ikke ved hvilken han benytter. Han har prøvet at ændre noget men tjekker lige op på det igen for, at vi kan have en ordentlig kontakt til ham i bestyrelsen når det handler om bestyrelsesarbejde.
  Kenneth:

 1. Tilføjer Navid til hjælpergruppen på FB. – gjort.
 2. Arrangør med Annette, 2 fra Øst og 2 fra HB om julefest i DBSU.
 3. Kontakter Maria A. ang. zoo samarbejdet, da Annette overtager dette for Kenneth – mangler lige nogle ting men ellers er der styr på det. Det er et samarbejde der er højt prioriteret.
 4. Kontakter Leni Friis om et samarbejde om fastelavnsarrangement 2020 – det er gjort og det kører som det skal.
 5. Vil arbejde på udkast til arrangørretningslinjer, spilleregler og tilmeldingsvilkår for Region Vest. – Der arbejdes på det. Der kunne godt være interesse i det i hele DBSU.
 6. Er arrangør på Vidensworkshop – Der arbejdes på det, men arrangementet bliver ikke før år 2020.
  Jonas:

 1. Arbejder videre på ølsmagning 2020. Det står afventende, men der arbejdes på at det bliver til næste forår.
  Jesper:

 1. Arbejder videre på gør det selv og forsøger at få flere med.
 2. Er backup i forhold til økonomi arrangement – ikke nødvendigt.

B: Nyt på listen

  Navid:

 1. Tjek op på FB profiler
  Marlene:

 1. Fastelavn 22/2 2020 kontakter Lis Hansen
 2. GF i vest 8/2-2020
  Kenneth:

 1. Julefrokost 14-15 december
 2. Spilleregler, tilmeldingsvilkår og arrangørretningslinjer i DBSU
 3. GF i vest 8/2-2020
  Annette:

 1. Zoo 20-21 juni 2020
 2. Julefrokost 14-15 dec
  Jonas:

 1. Arbejder videre på ølsmagning
  6. Økonomi og regnskab
  Vi har ca. 43.000 kr. til rådighed.
  10.000 kr. bliver brugt til julefest
  Bowling forventes at der bruges mellem 5-8000 kr.
  Samt der mangler at blive betalt lidt regninger for gør det selv og fællesspisninger
  Det forventes at Region Vest ender vi på under ca. 25.000 som vi må have med til næste år.
  7. Afholdte og fremtidige arrangementer siden sidst
  A: Gør det selv i Aarhus 3 – 14/9 – 2 det gik godt
  B: Fællesspisning i Aarhus 24/9 (6), 29/10 det gik godt
  C: Gør det selv 5/10 (4) Der blev lavet en rigtig fin stemningsrapport. Det tænkes at vi skal fortsætte med disse
  D: Bowling arrangement 9/11 – Der skete en hurtig plan b. Potentiel ny hjælper deltager og nyt medlem deltager, samt medieredaktionen deltager.
  E: Fællesspisning 26/11 – Region vest dækker pakkelegs gaver som koster ca. 20 kr. stykket. Da det blev vedtaget.
  F: Julefest i DBSU – 14.-15./12 Planlægningen er godt i gang og det kører som det skal – der er godt med tilmeldinger.
  G: Generalforsamling – 8/2-20 – Søren Holmgren er booket som oplægsholder. Invitationen sendes ud i rette tid til DBS’ blad. Marlene og Kenneth arbejder videre.
  H: Fællesspisninger og Gør det selv 2020 – Der er stemning for, at vi forsætter med 8x fællesspisninger. 4x gør det selv og en lejr.
  I: Fastelavn 22/02-20 – kontakt til Lis Hansen med forsat planlægning
  J: DBSU og LFBS zoo arrangement 2020 20/6
  8. Forretningsorden i Vest
  A. Arrangørretningslinjer

 1. Det blev diskuteret, om hvorvidt, hvis en eller flere arrangører på et arrangement ikke deltager/er til at komme i kontakt med, at den eller de andre arrangører tager teten til sig og arbejder videre med arrangementet selv. For ikke at risikere det går ud over medlemmerne. Dog skal bestyrelsen gøres opmærksom herom.
 2. Det blev diskuteret om hvis f.eks formanden tager en beslutning uden at vende det med bestyrelsen. Formanden har den fornødne autoritet til at tage ansvaret for en beslutning omkring et arrangement. Dog bør en suppleant rette henvendelse til formanden.
  B. Spilleregler
  Arbejdes der på
  C. Tilmeldingsvilkår
  Arbejdes der på
  9. Politisk arbejde
  A: Uddeling af flyers
  Det bliver ikke i år men det er med i det politiske arbejde som der skal til at sættes mere fokus på DBSU.
  10. Region og hovedbestyrelsesmøder
  A: Udvidet hovedbestyrelsesmøde den 30. November
  Det forventes at alle deltager og ikke kommer med sen afmelding.
  B: Info fra hovedbestyrelsesmøde den 21. September

 1. Der blev diskuteret om en gang besværet deltager til Bridgewalking arrangementet, da den personlige hjælper blev syg på dagen. Afklaringen er at når man er over 18 år er man voksen nok til at sige fra eller til. Som arrangør og hjælper er det en ubehagelig situation, da vores hjælpere ikke er til som personlig hjælpere.
 2. Der blev efterspurgt aktivitet fra medieredaktionen – der blev sagt vi selv skal tage kontakt til dem. Dog vil redaktionen gerne opsøge selv også.
 3. Der arbejdes på klarhed ift. DBSU News.
 4. Nogle medlemmer har besvær med hjemmesiden.
 5. Der er en BUF kalender på LFBS’ hjemmeside. Vi må gerne sende vores arrangementer dertil. Det er dog ikke et krav for os.
 6. HB kunne godt lide tankegangen om spilleregler, tilmeldingsregler og arrangørretningslinjer.
 7. HB er informeret om hvornår GF i Vest afholdes og hvorfor der er valgt en anden dato, grundet mestringstur med CKV.
 8. Set fra vests side, synes vi der var en lidt anspændt stemning og ikke det fedeste HB møde at være repræsentant fra vest. Men der er efterfølgende snakket om det.
 9. Der har været mangel på referater fra HB, så der ikke kan følges med fra sidelinjen af.
 10. Hvis der skal laves opslag på FB skal vi få medieredaktionen til det, da det når ud til større segment – medie@dbsu.dk
 11. En regning fra konflikthåndteringsmødet er opdelt mellem HB, øst og vest
 12. FU har søgt om midler som foreningen forventes at modtage.
 13. Medieredaktionen er lidt flyvsk og været eksterne – men de oplyser at der er en langsigtet plan. Medieredaktør nævner at de er blevet kontaktet omkring en 45 min lang dokumentar og om DBSU ville finansiere det – det var der ikke stemning for.
 14. En opfordring fra medieredaktionen er at vi synes godt om og/eller kommenterer deres arbejde når man er i en bestyrelse for, at vise opbakning.
 15. Der er fortalt om Det internationale udvalg som skal til Liberia på et pilotprojekt i forsøg på samarbejde med deres ungdomsorganisation.
 16. Der blev fortalt om Spacedays, om en måneudstilling.
 17. Forældre fri er et arrangement med DBS på FSC som forsætter i 2020
 18. Roskildefestival – Et arrangement der omhandlede tilgængelighed.
 19. Der blev nævnt at HB får en del henvendelser fra unge der laver forskellige projekter ift. At være blind og svagtseende, hvilket bare er rigtig fedt, at der er interesse for vores handicap.
 20. Move united – synshandicappede skal på en måde kobles sammen med en seende løbemakker
 21. Kunst ud til folket: Handler om at være taktilt (mærkbart).
 22. PR-udvalget – der er udleveret hoodies og kasketter
 23. Der er et stort ønske om at få flere medlemmer i foreningen, men ikke helt klarhed om hvordan.
 24. Et problem der er generelt i foreningen er manglende tilslutning til arrangementer. I bestyrelserne må man gerne gøre sig lidt mere til at være med til arrangementer / prioritere det lidt.
  C: Sidste bestyrelsesmøde i Vest

 1. Det er det i dag d. 7. nov. 2019.
 2. Hvis der er stemning for det i januar, tager bestyrelsen ud at spise. Det er som tak for det arbejde bestyrelsen har gjort og arbejdet med det forgangne år 2019.
  11. Eventuelt
  Kontakten til Telia Danmark er genoptaget – fravær grundet sygdom.
Færdigheder

Indsendt den

20. november 2019