Vælg en side

Referat af BM den 7. maj 2022

Referat for bestyrelsesmøde #3

Region Øst d. 7. maj. 2022

 

 1. Omfang og kontekst

Både Region Øst og Vest, samt formanden fra HB var samlet på FSC denne weekend, og nærværende møde var således et element i det planlagte tillidsmandskursus, som har til formål at styrke samarbejdet mellem regionerne  og DBSU som helhed.

 

 1. Check-in – status for hvert medlem
  • Alexander har været med til at afholde Nordic Game Jam og har en ide om at lave et samarbejde med DBSU Øst til næste år.
  • Elias har lært at tage Metro og skal til Canada på studieophold. Han har også fået legat til at dække opholdet.
  • Ida har søgt studieplads. Ida skulle hilse og sige at The Confession Killer på Netflix er god.
  • Rosa har haft travlt med højskole, lejlighedsindflytning. Haft god studietur til Berlin.
  • Mie fik travlt på arbejdet og sætter pris på hun kunne få prioriteret hendes arbejde, motion og søvn. Fået løbe ledsager.
  • Emilie er startet i praktik ude på IBOS hos en projekt koordinator.
  • Nicklas er blevet en del af kursusgruppen på hans studie som laver kurser. Har haft travlt med både at arrangere landsmødet og tillidsmandskurset. Peacemaker på HBO er god.

 

1.5. Uddelegering – Der skal udvælges en referent og en ordstyrer

Alexander er referent, Nicklas er ordstyrer

 

 1. Opsummering af landsmødet

– Weekendens program på FSC

Programmet var langt. Mange foredrag fra forskellige organisationer og ikke meget lytter deltagelse. Stemningen var ellers god.

En ny bestyrelse blev konstitueret med Enok som formand.

– Evaluering og spørgsmål

Der var en vedtægtsworkshop.

 

 1. Status på arrangementer

– Skodprojektet

Det er blevet udskudt til den 27. August i KBH og 20. august i Århus. Der skal kæmpes for at få arrangementet gjort attraktivt. Der derfor mere tid til at få arrangementet stablet på benene på en god måde. Kenneth og Nicklas tager gerne imod ekstra hjælpende hænder.

– Sangarrangement

Ida har overtaget ansvaret for det fra Mie. Det går generelt godt men der skal findes flere medhjælpere.

– Madlavning på IBOS

Ideen startede på GF. Mie kontaktede IBOS omkring at bruge deres faciliteter og ansatte. Emile tog den videre og er ved at lave en fondsansøgning. Det skal afklares hvad projektet går ud på.

– Mad i mørket

Mo har styr på det og deltagerbetalingen og legater dækker det hele.

Hvis vi får inviteret 4 kommer vi selv gratis med.

– Gaming-arrangement

Venter til efteråret med at afholde det. Alexander har ideer og kompetancerne.

– Blind Drivers

Elias har en ide til et koncept hvor medlemmerne får mulighed for at prøve at køre bil på et køreteknisk anlæg. Emilie og Rosa vil gerne hjælpe Elias med at arrangere det. Der er kun plads til 9 deltagere som kan køre.

Der bliver forslået at det kunne kombineres med et førstehjælpskursus.

– Team Fællesspisning

Deltagerne har haft problemer med at respektere tidsfristen for tilmelding. Ditte fra sekretariatet vil blive informeret om hvordan det skal håndteres. Der skal herudover italesættes de gældende forhold for fællesspisningerne på dagen, herunder egen betaling af ekstra drikke og spise.

Næste restaurant er Stacey’s i Næstved. D. 31. maj, og så vil vi forsøge at få en grilaften med hygge på benene i juni, som en afslutning på forårets fællesspisninger.

– Ridearrangement

Enok har søgt penge og de er bevilget. Isabela og Enok har styr på det.

– Andre arrangementer

Nicklas vil gerne lave endnu et psykologi arrangement til efteråret. Eventuelt mindfulness, naturterapi eller andet.

 

 1. Status på økonomi

– Regionens økonomi og drift

2565.53 kr disponibelt på kontoen.

5500 kr tilbage af de øremærkede penge til fællesspisning arrangementer

– Puljer og frister

Ida sender fondshjulet ud

DUF lokalforeningspulje frist 30. Maj

 

 1. Samarbejde med LFBS og DBS

Klaus og Thomas fra LFBS har snakket med Nicklas om at sætte en fælles kalender op og arrangere et par events.

– DBS, kreds København, Ulrik og Lene.

Potentiale for at arrangere en outdoor tur med overnatning i shelters, snobrød. Nicklas skal mødes med dem og aftale nærmere.

– Fællesarrangementer og rekruttering på tværs af foreninger

Nicklas er awesome.

 

 1. Næste møde – Der skal findes en dato og bestemmes et sted. 7. juni kl 17 hos Mie
 1. Afsluttende kommentarer og eventuelle bemærkninger

Sauna gus er nice.

To-Do

 • Send liste over fonde ud til bestyrelsen. Ida deler på Slack
 • Find hjælpere til sangarrangement den 23. Juni 18.30-21.30
 • Fællesspisning: Få sagt til Ditte fra sekretariatet at tilmeldingsfrister og deltagerantal skal respekteres og at når arrangementet begynder skal vi informere deltagerne at de skal betale for deres eget mad og drikke udover hvad vi dækker.
Færdigheder

Indsendt den

8. maj 2022