Vælg en side

Referat af BM den 7. juni 2023

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. juni i Region Øst

(OBS: referatet skal godkendes og sendes til kontoret senest 14 dage efter afholdelsen af mødet. Tilføjelser eller kommentarer skal derfor gerne sendes på mail hurtigst muligt.)

 

Deltagere: (navne på tilstedeværende)

Nicklas, Ida, Rosa, Chanie og Cæcilie. Elias er med online. Formand for DBSU, Mikkel Enok, deltager under dele af mødet telefonisk.

 

 1. Velkomst hos Cæcilie:

 

 1. Godkendelse af dagsorden: (Godkend eller tilføj punkter)

Dagsorden enstemmigt godkendt.

 

 1. Valg af ordstyrer og referent: (navne)

Nicklas er ordstyrer, Ida referent

 1. Tjek ind: (Hvordan går det?)

 

 1. Gennemgang af to do liste: (gennemgang af de opgaver, som man har uddelt siden sidste møde)

To do liste gennemgået og opdateret

 

 1. Status efter sidste hovedbestyrelsesmøde (Ida og Elias):

Enok opdaterer om foreningens nuværende situation.

Kapital: der arbejdes på kontrakt med Legatmaster med henblik på hjælp til fondsansøgning. Der er igangsat arbejde for at afholde en workshop med henblik på salg af produkter for at øge egenkapitalen. Muligheden for at give donationer til foreningen undersøges. Der er samtidig fokus på medlemsrekruttering og fremtidige virksomhedsaftaler.

 

 1. Status på økonomi (Ida):

Vi har i på nuværende tidspunkt 41000 på kontoen. Vi venter på svar fra en fondsansøgning og drøfter mulighederne for kapitalforøgelse.

 

 1. Status på arrangementer og opgaver:

– Fællesspisninger (fællesspisning i juli udenfor København)

Elias er arrangør og arbejder på en fællesspisning der afholdes udenfor København.

– Aktive maj (hvordan er det gået? SUP og fællesspisning på Gemini)

Aktive Maj er vel overstået. Vi har blandt andet gået tur om søerne, delt yogavideoer, deltaget i skridtkonkurrencer og været til Royal Run med Region Vest.

– Ølsmagning i samarbejde med People Like Us

Der arbejdes i øjeblikket på en ny dato, da arrangementet uventet måtte aflyses.

– Kør bil

Kør bilarrangementet er ind til videre udskudt til 2024.

– Krea-arrangement

Der er startet en arrangørgruppe med henblik på et krea-arrangement som skal afholdes i det tidlige efterår.

– Vandretur

Vi planlægger at give medlemmerne mulighed for at gå Amagerminoen til efteråret.

– Klatretur

Rosa og Elias undersøger mulighederne for en klatretur.

– Musicalarrangement

I samarbejde med Kreds Frederiksberg skal vi torsdag den 16. november se The Wall, en musical baseret på Pink Floyds album af samme navn. Arrangementet finder sted i Østre Gasværk med efterfølgende middag.

 

 1. Kompetencer og forventninger (Nicklas):

Vi har drøftet hinandens ressourcer og planerne for sommeren. Opgaverne for sommeren er fordelt.

 

 1. Dato og tid for næste møde:

Næste møde er en hurtig opdatering online den 17. juli fra 19.30 til 20.30.

Næste fysiske møde er den 22. august klokken 17.00 hos Ida.

 

 1. Eventuelt: (hvis der er noget andet at tale om eller et behov.)

 

Færdigheder

Indsendt den

14. juni 2023