Vælg en side

Referat af BM den 7. Februar 2015

Ronni, Winni, Lise og Stine var til stede og mødet blev afholdt på FSC.

1. Velkomst og gennemgang af program, ved formand Ronni Jensen.

2. Godkendelse af dagsordenen.
Ingen af de tilstedeværende havde indvendinger til dagsordenen, så den blev enstemmigt godkendt.

3. Valg af dirigent (Ronni), referent (Stine) og to do liste (Winni).

4. Arbejdes metoder og forventninger.
A: bordet rundt.
Der er mange måder at arbejde på i en bestyrelse, men der er bred enighed i bestyrelsen om at deadlines er vigtigt og særligt også at overholde dato og tid for disse.
Vi skal være gode til at kommunikerer med hinanden, så ingen sidder med manglende informationer omkring diverse ting og sager.
Maillisten er vigtig at bruge, og uanset om man har en mening eller kommentar til det skrevet, så bare skriv ok, for at fortælle de andre at man følger med i tingene.
Vi skal ikke være bange for at sige vores holdninger og meninger, men give hinanden plads til åben snak, og vi sidder alle med en rigtig god mavefornemmelse af, at bestyrelsesarbejdet kommer til at fungerer upåklageligt.
Sidst men ikke mindst, vil vi alle gøre en ihærdig indsats, for at sammensætte nogle nye anderledes og spændende arrangementer i 2015. det er dertil også vigtigt at lave nogle sjove og levende invitationer og indslag til bladene, Facebook og hjemmesiden.
Vi snakkede også om, at vi for hver afholdt arrangement, skal sætte os ned og få skrevet årsberetning, så vi hele tiden er med.

5. Økonomi.
A: Budget for region vest.
B: GF
Efter GF, som er første og eneste afholdt arrangement i 2015, har vi 53.784 kr. til at gøre godt med resten af kalenderåret, til arrangementer, hjælperhonorar, bestyrelsesmøder mm.

6. Afholdte arrangementer.
A: GF.
Vi synes alle at GF og efterfølgende arrangement, var planlagt med bravour.
Selve generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden, hvor vi derefter, i samlet flok, gik på China Wok house og spiste aftensmad, hvor stemningen sædvanligvis var helt i top.
7. Hjælperhonorar.
A: Dagsarrangementer
B: Weekendarrangementer
Vi er alle enige om at følge landsvedtægterne for hjælperhonorar.
Det vil sige 200kr. for dagsarrangementer og 400kr. for weekendarrangementer. Vi snakkede også om, at til eksempelvis et madarrangement, vil de kun få mad og drikke betalt.

8. Kommende arrangementer i vest.
A: Hvor mange arrangementer skal vi ha i år?
B: Hvilke arrangementer skal vi lave i år?
C: Ca. datoer for de enkelte arrangementer
D: Hvem laver hvilke arrangementer?

Hvad arrangementer angår, har vi i bestyrelsen haft mange ideer på papiret. Og da vi alle gerne vil imødekomme flest mulige forslag, har vi gjort det således, at vi har kombineret rigtig mange arrangementer. Listen over kommende arrangementer ser nu således ud.

4 madarrangementer hvor den 4. er julefrokost (Lise og Winni) et arrangement i kvartalet.
Bodyflying, på bakken og med overnatning( Winni og Stine) slut maj månede.
Aktiv weekend med ridning, kano/kajak, klatring/rapeling, natløb/gys, mm.(Ronni, Winni og Lise) slut juni månede
Sejltur, hvidsten og saltcenter(Stine og Ronni) slut august månede

Madlavning med efterfølgende spilleaften (Lise, Thomas og Søren) november, december eller januar månede.

Vi snakkede om at lave mange arrangementer, hvor vi fanger de unge mennesker, og sågar snakket vi også om at få nogen af de helt unge til at medvirke i processen, med at arrangerer og planlægge arrangementerne. Ifølge Frederikke Rindoms eget udsagn, vil hun gerne hjælpe hvor hun kan og derfor tager jeg, Stine, kontakt til hende, for at spørge om hun vil være interesseret i dette.

9. Pr. og markedsføring.
A: Referater
B: Børnebladet
C: Ungdomsbladet
D: Hjemmesiden
E: Sociale medier
F: Nyhedsbrevet

Vi skal ved hvert møde få sat en deadline for færdigt referat, så det i os imellem, hurtigst muligt bliver gennemlæst og godkendt, så det dernæst kan sendes til kontoret og blive tilgængeligt for vores medlemmer.
Hurtig ekspedit gør bare at det for os i bestyrelsen ikke ender med mange hængepartier og ufærdiggjorte opgaver, men det gør også at medlemmerne kan se at vi rent faktisk laver noget, at vi vil DBSU noget godt og at vi udadtil viser de unge mennesker, at det rent faktisk ikke er så slemt med det der bestyrelses arbejde.
Som tidligere nævnt,( under punkt 4), finder vi det meget vigtigt at lave nogle sjove og levende invitationer og indslag til bladene. Det er vigtigt at vi bruger det, og vi er alle i bestyrelsen helt opsat på at lave nogle lydindslag, som er med spas, gak og løjer, så de bliver så fangende som muligt at høre på.
Det er mindst lige så vigtigt at lave nogle spændende og fangende invitationer, i skrivende form. Vi tænker her, at der er en del svagtseende medlemmer, som sagtens kan få noget ud af billeder eller små videoklip, så derfor skal vi blive bedre til at gøre det interessant at se og læse opslagene på både Facebook og på hjemmesiden.
Med hensyn til nyhedsbrevet, må vi tilstå at vi ikke ved hvor relevant det er, da nyheder og andet vil være helt up to date på bladene, Facebook og hjemmesiden.

10. Samarbejdspartner.
A: Syn Danmark
B: DBS
C: Forældreforeningen
D: Refnæs

Generelt set om samarbejdspartnere, så kan vi ikke se at vi som DBSU region vest bruger de forskellige samarbejdspartnere til det helt store. Vi mener HB har det landsdækkende og overordnet samarbejde med syn Danmark, DBS, forældreforeningen og refsnæs.
Vi ved at bestyrelsen i region vest i de tidligere år, har gjort et ihærdigt forsøg på at få samarbejdet med forældreforeningen til at fungere mere hensigtsmæssigt, men uden held. Derudover ved vi at refsnæs er der og de ved at vi er her, og hvis det bliver aktuelt at bruge deres faciliteter i en eller anden sammenhæng, vil dette være muligt.

11. Politisk arbejde.
Vi i bestyrelsen er enige om, at bruge kræfter, resurser og midler på socialt relaterede aktiviteter og arrangementer, og der vil derfor ikke blive fokuseret på det politiske område.

12. HB møder
A: Skal vi skiftes til at tage af sted?
B: Hvem tager mødet den 27/28 marts
Med bred enighed i bestyrelsen, skal vi så vidt det er muligt, skiftes til at deltage i HB møderne. Det er formanden som deltager i næstkommende HB møde.

13. Bestyrelses møder i år
A: Hvor tit skal vi holde møder
B: Hvor mange møder skal være face to face
C: Datoer for møder

Vi skal holde 1 face to face møde i kvartalet, med opfølgning på diverse bestyrelsesarbejde, blandt andet planlægning af arrangementer.
Vi vil derudover have nogle skype møder, hvis vi vurderer på maillisten at kommunikationen løber lidt af sporet, og derfor vil være brug for opsamling.
Vi er enige om at sætte ny mødedato fra gang til gang, og næste skype møde er onsdag den 8.april.

14. evt.

Der var ingen af de tilstedeværende, som havde indvendinger under eventuelt, Så bestyrelsesmødet blev her afsluttet.

Færdigheder

Indsendt den

7. februar 2015