Vælg en side

Referat af BM den 6. November 2014

1. Valg af referent
Susanne blev valgt som referent.
2. Kommende arrangementer
A. Glyptoteket
Dette arrangement er blevet flyttet til den 15. november.

B. Radio
Der skal gives honorar til Robin og jonas. Anders kontakter birgitte. Der skal skaffes hjælpere. Der skal sendes praktiske oplysninger ud. Der skal bestilles bord til det sted, hvor der skal spises.

C. Julefrokost
Der er fundet 5 hjælpere. Der er p.t. 22 tilmeldte. Der skal laves et program for julefrokosten. Christina, Mikael og gustav står for det.

D. Lalandia
Der skal bookes huse til dette arrangement. Mikael kontakter dem. Der skal skrives en invitation. Der skal også laves et rogram. Christina og Mikael foreslår et sportstema.

E. Generalforsamling
Der er booket et lokale. Der skal skrives en indbydelse.
3. HB
Mikael og Christina deltager i udvidet HB-møde. Mikael orienterede om, at bestyrelsen i Region Vest har trukket sig. HB overvejer, om foreningen på et tidspunkt skal være et udvalg under DBS. Der vil være DBS-repræsentanter til stede på det udvidede HB-møde.
4. Næste møde
Næste møde sat til den 19. december (kl. 20?)

Færdigheder

Indsendt den

6. november 2014