Vælg en side

Referat af BM den 6. marts 2022

Bestyrelsesmøde #2

Referat fra d. 6. mar. 2022

 

 1. Social start – Vi spiste mad sammen i bestyrelsen hjemme hos Nicklas for at få en social start og møde hinanden fysisk siden GF. Nicklas var en solid verd, og vi fik hygget os en times tid med god mad,, før mødets start.

Alle fra bestyrelsen deltog på nær Alexander, som desværre var syg. Lasse og Sofie fra HB var også med til mødet.

 

 1. Check-in – Vi kørte en check-in runde, hvor alle fik muligheden for at dele, hvordan det står til, og hvordan det er gået siden sidst.

 

1.5. Uddelegering – Mødet begyndte herefter, hvor Nicklas valgte at være referent, mens Mie var ordstyrer.

 

 1. Opsummering – Sidste møde og eventuelle spørgsmål blev opsummeret. Der var meget information sidst, men der var ikke behov for den store opklaring ud over følgende:
  Vi har styr på vores roller i bestyrelsen. Forventningerne blev igen afstemt og opsumeret. De tekniske udfordringer ved kommunikation over Slack, mail og Messenger blev drøftet, og vi er blevet enige om at bruge Slack og mail mere. En kanal til vores dokumenter er specifikt blevet oprettet, og vi vil fremadrettet også sende vigtige dokumenter over mail for en sikkerheds skyld. Det er herudover vigtigt, at vi holder øje med vores Slack og DBSU-mail og svarer i god tid, så vi respekterer hinandens tid.

Dernæst gennemgik vi ”to do listen” fra sidste mødes referat for at sikre, at vi havde ordnet de ting, der var aftalt, hvilket bl.a. var:

Nicklas har fået indblik i og et større overblik over skodprojektet. Nicklas skal bruge de folk, der bliver betalt for det i stedet for at bruge for mange resurser. Der bliver to arrangementer, hhv. d. 15. maj. I Århus og d. 22. maj i KBH. Formålet er at normaltseende kan ledsage svagtseende for at indsamle skral, der skal laves til et kunstprojekt efterfuldt af en fællesspisning i samarbejde med Madsynet begge steder.
Alexanders arrangementforslag er læst og godkendt af bestyrelsen. Han kunne ikke selv deltage i mødet, så vi giver ham en opdatering snarest.
Coronapuljen er søgt ift. Fællesspisningsarrangementerne, hvor Mie, JC, Nicklas og Mo er arrangører. Der er altså en plan for de kommende måneders bespisninger. (Vi har modtaget 10.000 kr, som kan bruges til de første 4 fællesspisninger.)

 

 1. Nyheder – Efterfølgende blev de seneste nyheder og status for bestyrelsen fremlagt. Følgende punkter blev sat i fokus. Kommende arrangementer, afgørelser, HB, økonomi og yderligere projekter:

Det første fællesspisningsarrangement kan betales af HB, hvis vi sender hele planen og strukturen for arrangementet. Vi håber pengene fra puljen kan betale spisningerne indtil d. 1. juni.
HB har ikke godkendt anmodningen på 30.000 men dækker underskudet i bestyrelsen (DH har godkendt forholdene, så der er styr på det formelle).
Vi fik diskuteret HBs beslutning og nåede frem til et forslag, som HB vil behandle og regner med at sige ja til den kommende tid – at vi hver især kan få 100 kr. pr bestyrelsesmøde (ca. 4000 kr).

Vi skal bare ringe til HB, hvis der er noget i forhold til nogen spørgsmål. De kan godt forstå, at der kan være meget i starten, der ikke lige giver mening; især hvis man er ny i foreningsarbejdet.

Herudover meddelte HB, at der muligvis bliver samlet en ny hovedbestyrelse til det kommende Landsmøde. Flere forhold og muligheder vil derfor ændre sig. Sofie har fået en stilling i FU og genopstiller ikke som formand i HB.

 

Ny To do:

Læs og gi’ eventuelt feedback på Alexs arrangementstruktur. Mie sender det ud på mail. Alex sender det videre. HB og Vest er interesserede i at se det.

Nicklas prøver at komme med til mødet i SUM Han skriver en mail og prøver.

Elias vil i kontakt med Jesper vedrørende Mad i Mørket.

Hvis folk har ideer til indholdet af tillidsmandskurset, må de meget gerne skrive dem til Nicklas.

 

 1. Sammenhængskræft i DBSU – Vi fik drøftet ideer til at styrke sammenhængskraften og synliggørelsen i DBSU – Mere kontakt mellem regionerne og HB, samt synliggørelse af DBSU, eksempelvis billeder, videoer, sociale medier og merchandise m.m.

Vi skal rystes sammen til tillidsmandskurset, hvor Region Vest også afholder deres bestyrelsesmøder samtidigt. Vi skal finde ud af, hvad der skal være i fokus, og der kan vi evt. søge inspiration hos SUM ift. Sammenhængskræft. Vi er sammen i en hel weekendd og der skal være plads til at vi kan være sociale sammen ud over det faglige sammenhold. Kenneth skal dog vide om hvor mange, der kan komme fra Øst, da der skal planlægges.

 

 1. Arrangementer – Ideer til kommende arrangementer blev fremført med udgangspunkt i eksisterende planer og ideer fra GF.

Sangarrangement. DBS kres KBH er interesseret, og de har et lokale til råds i Vanløse. Mie kommer til deres bestyrelsesmøde og fremlægger ideerne.

Madklub. Mie har kontaktet IBOS ift. Nogle ADL-folk, og Tina T og IBOS er friske på ideen og vil gerne stille lokaler til råds. De kan dog ikke finansiere det, så de har forslået at vi går sammen om at søge nogle fonde. De har lavet en liste over mulige fonde. Mie har sendt mail vedrørende disse. Mie laver et udkast og de går videre derfra. Nogen fonde må ikke søges men vær gerne opmærksom. Hvis man får flere fonde, så vælg en af dem, som I bedst kan lide.

Mad i mørket. Elias kontakter jb@dbsu.dk ift. Ideer.

Mikkel har søgt penge til ridearrangement og planlægger fortsat.

Nicklas, Mie, Mohammed og JC har den første fællesspisning på vej i marts.

Man kan deltage i vand og motionsarrangement med LFBS d. 19. marts. Svømmearrangementerne vil JC gerne stå for med Klaus fremadrettet.

Landsmødet er lige om hjørnet (d. 22-24. april). Husk at tilmelde jer hvis muligt!

 

 1. Næste møde – Vi blev enige om, at der har været mange møder, og med mindre der sker noget vildt akut, så vil det næste møde finde sted over telefon eller online og max varre 1 time (evt. Zoommøde kl 19-20 mandag d. 4. april).
  Så kan vi opdaterer hinanden på de forskellige opgaver og arrangementer.

 

 1. Afslutning – De sidste bemærkninger blev nævnt.

JC tager altid billeder så det gjorde vi også i hans ånd for at dokumenterer vores første fysiske møde i den nye bestyrelse. Mødet blev herefter afsluttet med god stemning og tak fra alle sider.

Færdigheder

Indsendt den

5. april 2022