Vælg en side

Referat af BM den 6. juni 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Region Vest den 6. juni fra kl. 11 til 13.

1. Velkomst ved forperson

2. Valg af referent, ordstyrer og to-do liste

Referent: Annette.
Ordstyrer: Kenneth.
To-do: Maria.

3. Økonomi

Foreningen har en egenkapital på 60.000 kr.
Der er brugt ca. 13.000 kr.
Der prioriteres at søge om DUF midler, så man kan forbedre foreningen, både for menige medlemmer, men også for tillidsfolk.

4. Corona og arrangementer

Der er krav om coronapas i form af test, vaccination eller immunitet. Arrangører har ansvar for håndsprit og evt. mundbind.

5. Afholdte arrangementer

 • 27. april: Sparringsmøde
 • 29. april: De unges fællesspisning #2
 • 25. maj: De unges fællesspisning #3

6. Kommende arrangementer

A. Region Vest

 • Legatarrangement, lær at lave en legatansøgning fysisk og digitalt (12. juni).
 • Sparringsmøde, motion og idræt i samarbejde med DBSØ, Aktivitetshuset og interessegruppen (14. juni).
 • MC og telt, (19. til 20. juni)
 • De unges fællesspisning, tapas menu (29. juni)
 • Investering, med professionel oplægsholder (18. september)
 • Julefrokost, plan A i aktivitetshuset (27. november)
 • Sommerfest i vest, sættes i standby, da det er svært at planlægge
 • Girls Night, er under udarbejdelse til afholdelse i august.
 • Jul med børnene, under udarbejdelse til november
 • Camping og outdoor evt. med MC, fremtidig

B. Region Øst

 • Ridearrangement den 19. juni
 • Sommerfest, måske med vest i juni
 • Fodbold den 12. juni
 • Skovtårnet august eller senere
 • Investering 18 september, der kan senere laves en part 2 i samarbejde med os i Vest
 • Forpersoner laver fælles juleafslutning i Skovgården omkring 6. til 8. november
 • 2 familiearrangementer
 • Frivilligfest for dem, der har bidraget i regionen

C. Landsdækkende

 • Miniefterårsferie 16. til 20. oktober
 • Lalandia datoen er endnu ukendt

7. Politisk arbejde

Aktive mig
Næste omgang bliver i september. Herunder forsøges der at blive etableret et motionshold samt et samarbejde med Move United, her til motionstøj.

Selv en blind kan se problemet
Projekt omkring aktivitetsdag med affaldsindsamling og sortering med hjælp, og udfordre andre med almindeligt syn til at indsamle affald med bind for øjnene.

Alkoholpolitikken
Skal ligge for sig selv på hjemme siden. Arrangører skal have fokus herpå.

Forretningsorden
Denne er under udarbejdelse.

Rekruttering
5 gode råd til…. Tilsvarende den om ledsagelse af en blind.
Mere fokus på rekruttering af nye medlemmer.

Synscentralerne
Der er oprettet kontakt til synscentralerne. Målet er at lave lokale mødesteder og danne samarbejde med dem og LFBS. Tale om forskellige relevante ting såsom hjælpemidler.

8. Region Øst

Regionen havde 80.000 kr. i starten af året, bestyrelsen har ikke hørt noget om den for høje egenkapital.
Øst vil gerne mere syd på i regionen, hvilket de vil opnå gennem at flytte arrangementer derned ad.
Regionen ønsker at styrke samarbejdet med Vest og HB og at samarbejde mere med synscentralerne.
Indtil videre har Øst afholdt tre bestyrelsesmøder.

9. HB
Kommende HB møder:

 • 6. til 8. august 2021
 • 10. til 12. december 2021 Udvidet HB, Maria og Marlene repræsenterer Vest
 • 18. til 20. februar 2022
Færdigheder

Indsendt den

26. november 2021