Vælg en side

Referat af BM den 5. November 2018

1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen godkendes af alle fremmødte
Tilføjelse af punkter til dagsorden:
– ”transport arrangement” (punkt.6.D)

2.Hvaaem skriver referat og to do liste?
Raferat skrives af: Jens Chr. Carlos Sørensen
T-do liste: Morten

3. Økonomi.
udgifter 23.555,18 kr.
indestående på konto er 24.544,82 kr. 

Nordisk film arrangement
Samlede omkostninger: 3054.kr
Der var ingen deltagerbetaling.
Konflikt håndterings arrangement:
De samlede udgifter for arrangementet er ikke opgjorte endnu. Posterne ”mad”, ”honorar til oplægsholdere” og ”lejring af lokale” ikke er opgivet endnu. Arrangørerne forventer at priserne bliver opgivet senere på ugen, efter arrangementet er afviklet.
Deltagerprisen ligger på: 50.dk
Antal deltagere: 8.

4. Møde med LFBS.
Bestyrelsesmedlemmerne Lasse, Victor og Jens Chr. har sammen med Niels Bo fra LFBS talt om at arrangere et arrangement, henvendt til helt unge medlemmer af DBSU søndag d.10.februar.18.
Arrangementet vil blive afviklet af DBSU og LFBS, og er henvendt til de helt unge medlemmer af DBSU i alderen 10 – 18.år og deres forældre.
Hensigten, er at arrangere en social begivenhed hvor børn og forældre kan mødes i en rolig atmosfære hvor de kan spille et spil, tale og spise lidt sammen. Ældre medlemmer fra DBSU og medlemmer fra LFBS vil være med til at afvikle arrangementet, de vil agere som sparerpersoner eller rollemodeller. Er der opbakning fra deltagerne, er det langsigtede mål at disse arrangementer afholdes en gang månedligt.
I forhold til at øge, antallet af aktive medlemmer, vil dette arrangement bruges som anledning til at finde ud af hvilke arrangementer de yngste medlemmer ønsker region øst skal afholde.
Arrangementet skal helst blive afviklet i Roskilde, da vi gerne vil nå ud til familier som er bosiddende udenfor København. Hvis ikke der kan findes et lokale i Roskilde er planen at finde et lokale i Høje Taastrup.
Fordelingen af arbejdsopgaver: Niels Bo har fået til opgave at finde et sted hvor arrangementet skal afholdes. Lasse kontakter Niels Bo tirsdag og følger op på om Niels Bo har fundet et lokale i Roskilde. Jens Christian og Lasse skriver et udkast til en invitation i den kommende uge og sender den til Niels Bo for revidering. Invitationen skal senest afsendes d.18.december.18.
Udgifterne til arrangementet deles mellem DBSU region øst og LFBS.
Af deltagere fra bestyrelsen, vil Nicklas og Jens Chr deltage.

5. Afholdte arrangementer:
Nordisk film.
Arrangørerne Lasse og Victor beretter at dette var en succes, dette er vurderet udefra deltagernes positive tilbagemeldinger. Stemningen, deltagenre imellem var god gennem rundvisningen og restaurant. Rundvisningen rundt på Nordisk film gik godt og overholdte tidsplanen.

6. Kommende Arrangementer:
A: konflikthåndtering.
Det samlede antal deltagere bliver i alt 8.personer, det er inklusiv de to arrangerer.
Det samlede antal fremmødte vil ligge på 12.personer. Her medtælles deltagerne, arrangørerne, to undervisere fra CFK ung og to ledsagere. Ledsagerne vil være tilstede, under hele arrangementet og vil hjælpe med at guide deltagerne fra Valby station til Valby Kulturhus og tilbage igen, når arrangementet er afsluttet.

B: Fyraftensmøde i DH-Huset om DBS internatilale arbejde og projekter.
Invitationen til arrangementet er blevet udsendt og vil blive afholdt d.29.november.18 i DH-huset.
Arrangementet foregår d.29.november.18 fra kl:17.30 – 20.00 i Handicaporganisationernes hus i Høje Taastrup.
Arrangementet er et oplæg gennemført af et par medarbejdere fra Dansk Blindesamfunds internationale udvalg, som vil fortælle om hvilke internationale arbejdsprojekter DBS arbejder med og er involveret i lige nu.
Arrangementet er gratis for medlemmer af DBSU, alle omkostninger under arrangementet inklusiv forplejning og transport dækkes af DBS.
Invitationen er udsendt til medlemmer af DBSU.
C: Kurbad.
Invitationen er udsendt, og vil blive afviklet d.16.december.18 og arrangeres af Susanne og Anja. Depositum ligger på 1000.kr og vil ikke blive tilbagebetalt, hvis arrangementet aflyses.
Antallet af deltagere er ikke opgjort endnu, sidste tilmeldingsdato er 29.november.18.
Arrangørerne er i løbende kontakt med kurbadet omkring de praktiske forhold, de søger lige nu om at finde ledsagere til arrangementet.
Det samlede beløb for arrangementet vil blive inkluderet som en del af regionens udgifter i 2018 og inkluderes i årsopgørelsen for 2018.
D. Transport arrangement
Arrangementet er i sin udviklingsfase. Arrangørerne er i gang med at kontakte oplægsholdere fra IBOS og en konkredt arrangementsbeskrivelse og invitation.

7. Generalforsamling:
A: status:
Invitationen til gf er udsendt til alle medlemmer af DBSU.
Det vil blive afholdt i et festlokale i Vanløse, festlokalet er booket og lejret. Grundforsamlingsmødet afholdes d.02.februar.19.
Gf budgetteres som “nye” og vil blive gennemført af Nicklas
Uddelegering af arbejdsopgaver: Niklas og Victor skal nå at bringe en annonce om gf i den kommende udgave af ”Ungdomsbladet”. Jens Christian og Morten vil hjælpe at med løse nogle af de lavpraktiske opgaver, under generalforsamlingen og festen. Disse tæller blandt andet oprydning og rengøring.
B: forberedelse af festligt indslag fra bestyrelsen til festen.
Det er aftalt at bestyrelsen står for et lille underholdningsindslag under festen.

8. Fordeling af årsberetning.
- Årsberetningen skal senes udsendes til Ditte 31.12.18
Lasse står for at opsætte årsberetningen og Morten står for korrekturlæsningen.
Deadline for at indsende information om priser for arrangementer i januar.19 skal senest sendes til Lasse d.31.december.18.
Punktere til oplæg om årsberetning er fordelt internt blandt bestyrelsesmedlemmerne.
9. Udvidet hb:
-
Jens Christian deltager som eneste repræsentant og medlem fra region øst til hb. Han vil holde et oplæg om hvilke aktiviteter som er blevet afviklet i region øst og om økonomien. Cathrine har sendt en oversigt om alle punkter til Jens Christian som skal indgå i oplægget.
10. næste møde.
- Næste møde afholdes mandag d.14.januar.19 kl.16.00. hos Lasse
11. Eventuelt.
- Ingen punkter inkluderet
Mødet ophæves

Færdigheder

Indsendt den

5. november 2018