Vælg en side

Referat af BM den 5. marts 2023

Referat DBSU Region Vest 2023

 

TODO-liste

 Simon: Kontakter Ditte ift. hvor mange øst medlemmerne der var med til gf i vest samt snakke om vests udstyr. (Dropbox) Sommerarrangement med Quizza. Outdoor. Mørkerestaurant.

Hiba: ville gerne finde ud af af fundraising og Køre bil arrangement med Anders Bloch.

Anna: ville ringe til FSC vedr ombooking af extra værelser. mht GF 2024.Arrangementer Mørkerestaurant, Audio-gaming temadag med DBS D.18/02/23 i Aalborg.

Annette: H.C.Andersens museum. (sparringspartner for Agnethe)

Sine: H.C.Andersens museum.

Agnethe: pardans.

Adham: Den blå planet, Kultur og oplevelser på tværs, TukTuk/Kabinescooter arrangement, Sommerlejr i udlandet, Esbjerg after night DKs Største svømmehal.

Arrangementer uden arrangør.

Kampsport, Djurs Sommerland,Div sport,Mød min by, Markræs( Kenneth B) Mode/Interesse Dag/aften.

 

Suppleant position og stemmeret

Bestyrelsen har snakket og drøftet en del om hvorvidt en suppleant skal have stemmeret eller ej, og har valgt at suppleanter ikke skal have stemmeret af

gode grunde.

 

Status på budget Region vest`s økonomi

69677 kr. egenkapital

Indtægter 58700 kr.

Opsparing 56688 kr.

Udgifter til Gf 45710 kr.

 

Ekstern og intern kommunikation

Vi har snakket om at afholde flere møder med kortere varighed. Og så skal vi prøve at skære ned i budgettet men samtidig med at bruge flere penge til arrangementer og lign på det rigtige og det fornuftigste måde, så det giver god mening også økonomisk fremadrettet.

 

GDPR loven

Man deler ikke alverdens ting eller personlige ting om andre. Og man må ikke udpege filme eller lign af folk uden deres tilladelse, man må ikke tage billeder, videoer eller optage lyd i private områder, uden at man først har fået tilladelse til dette. Personlige data må ikke uddeles og det skal forholdes fortroligt, og skal sendes videre til medieredaktionen og ikke sendes fra en privat person eller enhed.

 

Kommunikation mellem os som er i bestyrelsen og samarbejdspartnere

Vi talte om en del ting som vedrører vores samarbejde som vi har med vores samarbejdspartnere DBS regionerne og lign. Men når det så er sagt så skal det selfølgelig ikke ud, da man har tavshedspligt. Vi har også snakket om  at droppe fx fællesspisningsarrangementer, forslag til en FB gruppe kun til vigtige information med mere.

 

Opbevaring og deling af information (dropbox)

Ideen er at lave en intern dropbox mht. dokumenter hvis nu der skulle dukke en ny bestyrelse mv og måske lave skabeloner til noter og generelle informationer og mere til. Noget andet vi også har drøftet med Nicklas var og

lave en fælles dropbox mellem regionerne og HB. Da en ide kunne være at ansøgninger som man har fået lavet sendt eller modtaget fra fonde osv. måske lave en fælles mappe til dette mellem HB, øst og vest.

 

HB møde d. 28-30 april

Simon og Anna tager med som repræsentanter.

 

Fremtidig retning af DBSU, medlemskab, problemløsning

Prøve at få flere medlemmer til DBSU da de unge er fremtiden. Mentor ordning kunne være en løsning. Og mere fokus i samarbejde med kommunikationscentrene. Der blev også en snakken om at vi skal prøve at kigge på et lager for at kunne opbevare DBSU`s ting, så de ikke ligger hos medlemmerne. Der blev også nævnt mulighederne for kønsbestemte arrangementer. Vi skal ikke tage stilling til kønsrelaterede arrangementer.

 

Andet

Landsmødet er lige om hjørnet.

Færdigheder

Indsendt den

13. april 2023