Vælg en side

Referat af BM den 5. Januar 2018

Tilstede. Danni Lundgren
Anja Støvring
Nicklas Panton
Atkha Ayaz

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent
Godkendt, Danni er referent.
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Økonomi
 Vi har fået brugt størstedelen af vores budget, og her har Lalandia taget en stor bid. Vi havde ikke regnet med at komme helt op på næsten 19.000 kr. for det. Ellers ser alt fint ud.
4. Afholdte arrangementer
a. Lalandia
Det var et godt arrangement, hvor man fik netværket med nogen som man ikke havde mødt før. Der var et godt program med aktiviteter både for børn og voksne, og der var en rigtig god stemning. Der var stor aldersspredning og en del der ikke plejer at være med på vore arrangementer.
b. Julefrokost
Det var en rigtig god stemning og folk hyggede sig, så det må siges at være en succes. Vi have et effektivt hjælper-team så alt forløb godt og maden var god. Vi så en del vi ikke plejer at se, så det var jo godt.
5. Kommende arrangementer
a. Generalforsamling
Ulrik vil gerne være dirigent, og Susanne vil gerne være referent.
Invitationen er udsendt og vi laver et lille indslag til DBS medlemsblad og ungdomsbladet.
Arrangør-workshop
3. marts i Valby kulturhus, her kan man komme med forslag til arrangementer og være med til at gennemarbejde dem.
6. Årsberetning, hvem skriver hvad?
a. Indledning – Danni
b. Økonomi – Marc
c. Generalforsamling – Susanne
d. Madklub i Valby – Nicklas
e. Flirte-kursus – Danni
f. Grillfest – Atkha
g. Motorcykelarrangement – Anja
h. Lalandia – Christina
i. Julefrokost – Danni
j. Afslutning – Danni
Indlæg skal sendes til Danni senest den 20. Januar.
7. HB-møde
Danni deltager i næste HB-møde.
8. Meddelelser
Der var ingen meddelelser.
9. Eventuelt
Der var intet til eventuelt.

Danni takker for i år.

Færdigheder

Indsendt den

5. januar 2018