Vælg en side

Referat af BM den 4. september 2021

Referat fra bestyrelsesmøde i Region Øst den 4. september 2021.
Referent: Jens Chr. Carlos Sørensen

1. Valg af referent og tjek ind
Jens Chr. Carlos Sørensen vælges til referent.

1.2. Tjek ind
Ved tjek ind melder alle bestyrelsesmedlemmer, at de har det godt og er klar efter en god sommerferie. Dette er det andet bestyrelsesmøde der afholdes fysisk efter lempelsen af restriktioner.

2. Økonomi
Regionsbestyrelsens egenkapital er på: 52.564,31 kr.
Der er brugt 300 kr. på en mentorordning, hvor formanden tog i Zoologiskhave med et medlem som havde mistet en del af sit syn hurtigt.
Ift. aktiv september forventes det at udgifterne vil passe med udgifterne fra aktiv maj. Budgettet er udarbejdet at formændene fra Region Øst og Region Vest.

3. Samarbejdspartnere
A: Askov Ridecenter – en ny samarbejdspartner.
Region Øst har indgået et samarbejde med Askov Ridecenter, hvor regionen tidligere i år har afviklet et ridearrangement. Bestyrelsen i Askov Ridecenter ønsker at gøre ridesporten tilgængelig og på sigt populær for personer med synshandicap. Derfor vil de gerne hjælpe med planlægning og afvikling af arrangementerne.
Næste arrangement i Askov Ridecenter er den 5. december 2021.

B: Landsforeningen for forældre til Blinde og Svagtseende (LFBS)
Region Øst samarbejder lige nu med LFBS om at lave en række fællesspisnings-arrangementer frem til den næste generalforsamling i 2022. Det første fællesspisnings-arrangement er på Cafe Emil i Valby som afvikles den 20. september 2021. Udgifterne til dette arrangement dækkes via Dansk Blindesamfunds Corona-pulje.

4. Arrangementer
Herunder findes en oversigt over gennemførte og kommende arrangementer i Region Øst.

4.1. Gennemførte arrangementer
A: Skrive-arrangement den 30 maj
Arrangementet blev aflyst grundet for få tilmeldinger.

B: Fodboldfest den 12. juni
Arrangementet blev aflyst grundet for få tilmeldinger.

C: Ridearrangement i Askov Ridecenter den 13.juni
Arrangementet blev aflyst grundet for få tilmeldinger.

D: Sommerfest den 31. juli
Arrangementet gik godt med gode tilbagemeldinger fra deltagerne.

E: Ridearrangement i Askov Ridecenter den 22. august
Arrangementet gik godt med gode tilbagemeldinger fra deltagerne.

F: Aktiv september fra den 1. september til den 30. september
Ligesom ved Aktiv Maj er dette arrangement planlagt i et samarbejde mellem formændene i Region Vest og Øst.

4.3. Kommende arrangementer

Zoom-arrangement: Ølsmagning
Afholdes den 9. oktober.

Miniefterårsferie
Afholdes 16. til 20. oktober.

Julefrokost
Afholdes i weekenden 5. til 7. november. Arrangementet er landsdækkende og afholdes af Region Øst og Vest.

Ridearrangement på Askov Ridecenter
Afholdes den 5. december. Der er et juletema.

Tillidsmandskursus i 2022
Formændene fra Øst og Vest arrangerer et tillidsmandskursus for alle bestyrelsesmedlemmer som afholdes på Fuglsangcenteret i starten af 2022.

4.3. Arrangementer på tegnebrættet
Frivilligfest
Formanden er i gang med at planlægge en fest, hvor regionen fejrer de hjælpere og frivillige som har hjulpet med regionens aktiviteter i løbet af 2021. Festen ligger den 22. januar 2022.
Det er besluttet ved afstemning, at invitationen til frivilligfesten er åben, således at frivillige, ledsagere og medlemmer kan deltage.

4.4. Drøftelse af stort projekt
Da regionen p.t råder over 50.000.kr anbefales det af flere, at der laves et projektforløb, hvor pengene kan bruges.
Af projektforslag er; ”Wellness tur”, ”bodyflight arrangement” og ”stand-up show til generalforsamlingen i 2022″.
Det er besluttet at Mikkel, Nicklas og Jens leder efter en komiker som kan optræde til generalforsamlingen 2022.

5. Emner til kommende udvidet HB-møde
Bestyrelsen gennemgår et par emner, de ønsker skal diskuteres til det udvidede HB-møde. Til mødet deltager Mikkel, Nicklas og Rosa fra Region Øst.

Emnerne er:

  • Mental sundhed.
  • Fokus på at være barn eller ung med et synshandicap og hvordan man lærer at leve et liv med en sådan funktionsnedsættelse.
  • Fokus på at få flere børn og unge med i DBSU.
  • En målrettet indsats for at få flere medlemmer under 18 år med i DBSU og at arrangere flere arrangementer til børn.
  • Forældrefri med DBS.

 

6. Motivation til at være frivillig og bestyrelsesmedlem
Til dette punkt taler bestyrelsesmedlemmerne om, hvad der motiverer dem til at være frivillige og hvordan dette kan være med til at få flere medlemmer i foreningen og nye ansigter i bestyrelsen.

Det foreslås at:
Der skal være et øget fokus på at introducere nye medlemmer til DBSU og få dem til at føle sig velkomne og trygge i foreningen. Formelt kan de ved indmelding modtage generelt infomateriale om foreningen.
Det foreslås, at der ved invitationerne tilføjes et punkt ”er du nyt medlem?” eller ”er det dit første arrangement i DBSU?” som kan krydses af. Intentionen er, at arrangørerne og hjælpere nemt kan finde det nye medlem, introducere denne til foreningen og hjælpe dem med at blive inddraget i fælleskabet.
Personer som ønsker at prøve et DBSU arrangement for første gang, men som ikke er medlemmer, kan få rabat til det første arrangement.

7. Næste møde i Øst:
Næste bestyrelsesmøde i Region Øst er den 26. oktober 2021.

Færdigheder

Indsendt den

18. november 2021